Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности

   

 

Философски факултет

Философски факултет - архив конкурси

Конкурс за заемане на академичната длъжност "професор" по професионално направление 2.3. Философия (Реторика), обявен в ДВ бр. 55/04.07.2014г.

Кандидати:

  • доц. д-р Виржиния Боянова Радева
  • доц. д-р Гергана Пенчева-Апостолова
  • доц. д-р Янка Русева Тоцева