Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Философски факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност "професор" по професионално направление 3.3. Политически науки (сравнителна политология), обявен от СУ „Св. Климент Охридски“ в ДВ 81/15.10.2019 г.

   

Кандидат: доц. д-р Румяна Петрова Коларова

 

Председател на научното жури: проф. дпн Татяна Александрова Дронзина

Резюмета на публикациите на кандидата

Списък на публикациите на кандидата BG ENG

Рецензии:

  • проф. д-р Мария Димитрова Стойчева Паталеева BG ENG
  • доц. д-р Добрин Христов Канев BG ENG
  • доц. д-р Даниел Михайлов Смилов BG ENG

Становища:

  • проф. дпн Антоний Тодоров Тодоров BG ENG
  • проф. дфн Георги Матеев Карасимеонов BG ENG
  • проф. дпн Татяна Александрова Дронзина BG ENG
  • доц. д-р Антоний Найденов Гълъбов BG ENG

Заключителното заседание ще се проведе на 27.03.2020 г. от 11:00 ч. бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, зала 302