Начало / Новини / Конкурси

   
 
Покана за кандидатстване: Работен пакет „Мобилност“
Поканата е отворена без краен срок до изчерпване на наличния ресурс (квоти) по факултети
 
Конкурс за наградата на акад. Иван Юхновски "За изявен млад учен в областта на органичната химия"
Срокът за кандидатстване е до 30 април 2018 г.
 
Конкурс на БАН за избор на директор на Институт по металознание, съоръжения и технологии
Срокът за кандидатстване е до 08 май 2018 г.
 
Четиринадесетия национален конкурс МЛАД ИКОНОМИСТ – 2018г. : ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА”
Срокът за кандидатстване е до 18 май 2018 г.
 
Конкурс на БАН за избор на директор на Национален институт по геофизика, геодезия и география
Срокът за кандидатстване е до 28 май 2018 г.
 
Конкурс за Голямата награда за научна и изследователска дейност “Софийски университет "Св. Климент Охридски”"
Срок: 31 юли 2018 г.
 
Конкурс за Наградата на Столична община за най-добър млад учен на Алма матер за 2018 г.
Срок: 31 юли 2018 г.
 
Текущи конкурси

Конкурси за студенти