Начало / Новини / Конкурси

   
 
Покана за кандидатстване: Работен пакет „Мобилност“
Поканата е отворена без краен срок до изчерпване на наличния ресурс (квоти) по факултети
 
Центърът за полярни изследвания към СУ "Св. Климент Охридски" обявява конкурс за финансиране на ПОЛЯРНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ –2019 г.
Срок за подаване на проектни предложения: 18 септември 2019 г.до 17:00 ч.
 
Обява за конкурс за подбор на преподаватели по български език и литература в чуждестранните висши училища за академичната 2019-2020 г.
Срок за подаване на документите: 20 септември 2019 г.
 
Конкурс по Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ /ВИХРЕН/
Срок за кандидатстване: 17 септември 2019 г.
 
Конкурс по Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ)
Срок за кандидатстване: 26 септември 2019 г.
 
Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания към Фонд "Научни изследвания" към МОН
Срок за кандидатстване: 20 септември 2019 г.
 
Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени и постдокторанти към Фонд "Научни изследвания" към МОН
Срок за кандидатстване: 20 септември 2019 г.
 
Управителният съвет на БАН открива процедура за избор на директор на Институт по електрохимия и енергийни системи
Срок за кандидатстване: 30 септември 2019 г.
 
Допълнителен конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма "Еразъм+" през летния семестър на академичната 2019/2020 г.
Срок за кандидатстване: от 2 септември 2019 г. (понеделник) до 11 октомври 2019 г. (петък)
 
Стартира процедура за номиниране на кандидати във второто издание на конкурса "Знак за качество“
Срок за участие: до 15 октомври 2019 г
 
Покана за участие в Национална стипендийна програма на Словашката република
Срок за кандидатстване: 31 октомври 2019 г. до 16.00 ч.
 
Покана за участие в програма „Еразъм за млади предприемачи”
 
Текущи конкурси