Начало / Новини / Конкурси / Архив

   
„Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти” към МОН

Срок за предоставяне на документи за съгласуване и подписване от страна на СУ: 5 юли 2021 г.

 

„Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания“ към Фонд "Научни изследвания" към МОН

Срок за предоставяне на документи за съгласуване и подписване от страна на СУ: 5 юли 2021 г.

 

ГОДИШЕН КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА ЗА ПРЕВОД "КРЪСТАН ДЯНКОВ", 2021

Краен срок за номиниране: 15 март 2021 г.

 

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СТУДЕНТСКИ ДИПЛОМНИ РАБОТИ

в областта на климатичните промени и техния ефект върху биологичното разнообразие и човечеството

Предложения за финансиране се приемат до 31.01.2021 г.

Управителният съвет на БАН открива процедура за избор на директори

Краен срок за подаване на документите: 15 ноември 2020 г.

Наградите на БАИТ за 2019 г.

Краен срок на регистрацията за участие: до 24.00 ч. на 13 януари 2020 г.

 

Конкурси на БАН за избор на директори на институти

Краен срок за подаване на документите: 15 ноември 2019 г.

 

Покана за участие в Национална стипендийна програма на Словашката република

Срок за подаване на заявления: 31 октомври 2019 г. до 16.00 ч.

 

Управителният съвет на БАН обявява конкурси за директори

Срок за кандидатстване: 31 октомври 2018 г.

 

Швейцария предоставя стипендии на български граждани, завършили висше образование

Документите на кандидатите от България ще бъдат приемани във Фондацията от 12 до 15 ноември 2018 г.

 

Конкурс за франкофонски изследователски проекти

Срок за кандидатстване: 18 октомври 2018 г.

 

Международна награда на Франкофонията за млади учени

Срок за кандидатстване: 12 ноември 2018 г.