Начало / Новини / Конкурси / Архив

   
Наградите на БАИТ за 2019 г.

Краен срок на регистрацията за участие: до 24.00 ч. на 13 януари 2020 г.

 

Конкурси на БАН за избор на директори на институти

Краен срок за подаване на документите: 15 ноември 2019 г.

 

Покана за участие в Национална стипендийна програма на Словашката република

Срок за подаване на заявления: 31 октомври 2019 г. до 16.00 ч.

 

Управителният съвет на БАН обявява конкурси за директори

Срок за кандидатстване: 31 октомври 2018 г.

 

Швейцария предоставя стипендии на български граждани, завършили висше образование

Документите на кандидатите от България ще бъдат приемани във Фондацията от 12 до 15 ноември 2018 г.

 

Конкурс за франкофонски изследователски проекти

Срок за кандидатстване: 18 октомври 2018 г.

 

Международна награда на Франкофонията за млади учени

Срок за кандидатстване: 12 ноември 2018 г.

Конкурс на Българската стопанска камара „ИН-5”

Срок за приемане на заявления за участие в конкурса: 31 март 2018 г.

 

Младежки свят и доброволчество

Срок за участие: 31 януари 2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ за селекция на целевата група на проект BG05М2OP001-2-009-0005

Срок за подаване на документите: 07.08.2017 г. до 17.30 ч.

Конкурс Наградите на БАИТ за 2014 г.

Срок за кандидатстване: 12 януари 2015 г.

Стартира петата Национална стипендиантска програма „За жените в науката“

На 1 октомври 2014 г. официално стартира петата Национална стипендиантска програма „За жените в науката“ на L’Oréal и UNESCO. Всички жени учени в областта на естествените науки на възраст до 35 години могат да подадат своите заявления за участие на адрес: www.zajenitevnaukata.bg

Геоложкото многообразие на България през погледа на обектива

Музеят по минералогия, петрология и полезни изкопаеми към СУ „Св. Кл. Охридски” и Българското лапидарско дружество организират национален фотоконкурс за наградите на Pentax – „Геоложкото многообразие на България през погледа на обектива“. Крайният срок за получаване на фотографиите е 15 септември 2014 г.

Стартира конкурсът за Наградата на Столична община за най-добър млад учен на СУ "Св. Климент Охридски" за 2014 г.

За седма поредна година ще се проведе конкурсът за Наградата на Столична община за най-добър млад учен на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Четвърти конкурс за Голямата награда за научна и изследователска дейност “Софийски университет Св. Климент Охридски”

Стартира четвъртият конкурс за Голямата награда за научна и изследователска дейност “Софийски университет Св. Климент Охридски”.

Наградата е учредена във връзка с честването на 120-ата годишнина на най-старото висше училище с решение на Академическия съвет от 24 септември 2008 г., протокол №14.

Фондация “Св. Климент Охридски” обявява Oсми национален литературен конкурс за стихотворение и разказ

За наградите могат да кандидатстват студенти с българско гражданство, обучаващи се у нас и в чужбина. За участие в конкурса е необходимо да се представят по един непубликуван разказ или стихотворение. Носителите на наградите се определят от специално назначено жури.