Начало / Студенти / Новини

   
 
Информация за проект „Студентски практики“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
 
Програма „Старт на кариерата“
 
Национална студентска конференция по фармацевтични и химични науки
19 - 20 април 2018 г. ФХФ на СУ
 
Студентска научна конференция 2018, организирана от Студентски съвет към Юридическия факултет на СУ
11 - 13 май 2018 г. , гр. Пловдив
Срок за кандидатстване: 25 април 2018 г.
 
Фестивал на студентите франкофони от Централна и Източна Европа
1 - 5 юли 2018 г., Ереван, Армения
Срок за кандидатстване: 13 май 2018 г.
 
Зографска електронна научно-изследователска библиотека към СУ
 

Конкурси за студенти