Начало / Наука / Стратегия за развитие на човешките ресурси в науката в Софийския Университет

   
logo_euraxess_rights
HR-logo

 

 

 

 

 

Върхови научни постижения могат да бъдат постигнати само в среда, в която изследователите имат възможност да развиват своята кариера. На 4 октомври 2016 г. Ректорът на Софийския университет „Св.Климент Охридски” подписа декларация, с която Университетът се присъединява към принципите на Европейската харта за изследователите и Кодекса за поведение при наемането им. По този начин Университетът се ангажира с един важен процес за осигуряване на среда за върхови постижения в научните изследвания. Чрез изпълнението на препоръката на Европейската Комисия, Софийският Университет би желал да направи себе си по-привлекателен за изследователите - както за тези, които вече работят в СУ, както и за тези, които биха могли да обмислят продължаване на кариерата си с присъединяване към Университета.

Процесът се ръководи от работна група, председателствана от доц. д-р Елиза Стефанова, заместник-ректор по информационни дейности, академичен състав и администрация.

Ако имате въпроси или предложения във връзка с процеса по прилагането на Хартата и Кодекса, можете да пишете на г-жа Светлана Димитрова, експерт от EURAXESS България на: svetlana@fmi.uni-sofia.bg.

С прилагането и публикуването на стратегия за развитие на човешките ресурси в науката, отчитаща Европейската харта за изследователи и Кодекса за поведение при подбор на изследователи, Университетът предприема още една стъпка напред в този процес.

 

Стратегията обобщава основните резултати от анализа за съответствие на вътрешните документи и среда с Хартата и Кодекса и представя план на действията , които Университетът възнамерява да извърши, за да се приложат принципите.

 

При изпълнение на изискванията в едногодишен период от подписване на декларацията, Софийският университет „Св. Климент Охридски“ ще получи логото HR ExcellenceinResearch, с което ще затвърди неговото място на престижна институция, осигуряваща условия за развитие на водещи изследователи. За да притежава логото, Университетът се съгласява да извършва периодично вътрешна и външна оценки на средата, която осигурява за изследователите.

Подкрепа на действията по присъединяване и реализиране на цялостния процес, както и на кариерното развитие на изследователите в Софийския университет осъществява ЕURAXESS центъра за кариерно развитие и мобилност на учените в СУ .

 

Събития и материали за прилагането на Хартата и Кодекса в СУ

Вътрешните актове на СУ, засягащи човешките ресурси в Университета