Начало / Образование / Академичен календар

   

 

Учебна година 2017/2018

 

ЗАПОВЕД № РД 19-167 / 01.06.2017 г.

На основание чл. 39, ал. 2 от Закона за висше образование

НАРЕЖДАМ

учебната 2017/2018 година да протече при следния график на учебния процес

 

I. Зимен семестър

Продължителност Свободни от учебни занятия дни Сесия
Редовно обучение
02.10.2017 - 19.01.2018
15 учебни седмици

25.11.2017 - Патронен празник

08.12.2017 - Студентски празник

24.12.2017 - 02.01.2018
Коледни и Новогодишни празници

22.01.2018 - 16.02.2018
Задочно обучение
Очни занятия
11.09. - 30.09.2017
I-ва: ноември - декември 2017
II-ра: януари - февруари 2018

II. Летен семестър

Продължителност Свободни от учебни занятия дни Сесия Поправителна
сесия
Редовно обучение
19.02. - 08.06.2018
15 учебни седмици

05.04 - 10.04.2018 - Великденски празници

24.05.2018 - Ден на българската просвета и славянската писменост

11.06. - 06.07.2018 20.08. - 07.09.2018
Задочно обучение
Очни занятия
22.01. - 16.02.2018
I-ва: март - април 2018
II-ра: юни - юли 2018
20.08. - 07.09.2018
  • С решение на Факултетните съвети се определя началото на учебния процес за студентите от задочна форма на обучение за ОКС "магистър" след висше образование.

 

РЕКТОР:

/проф. дфн АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ/