Начало / Студенти / Стипендии

   

Поименни стипендии на фондация "Еврика" и стипендия „Хуауей ИКТ“

 

Срок за кандидатстване: 1 септември - 15 октомври 2018 г.

 

Основни правила за получаване на поименни стипендии на фондация "Еврика"

 

 

Фондация „Подкрепа за образование” обявява конкурс за стипендианти за уч. 2018/2019 г.

Срокът за кандидатстване е до 20.10.2018 г. вкл.

 

 

Стипендии на Фондация "Св. Св. Константин и Елена" за зимния семестър на академичната уч. 2018/2019 г.

Срок за кандидатстване: 31 октомври 2018 г.

 

 

Стипендии на Германската служба за академичен обмен DAAD съвместно с
Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“

 

 

Годишна стипендия на името на Кръстъо Петков - президент на КНСБ от 1990 до 1997 г.

Срок за предаване на разработките: 17 декември 2018 г.

 

 

КАМПАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ДЪРЖАВНИ СТИПЕНДИИ

ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

 

Подаването на молби - декларации за участие в класирането за държавни стипендии ще се проведе от 03.03.2018 г. до 13.03.2018 г. съгласно „Правилата за отпускане на стипендии в СУ „Св. Климент Охридски“ .

 

Кандидатстване за стипендии по успех.

Всеки студент кандидатстващ за стипендия за успех се регистрира на адрес: http://stipendii.uni-sofia.bg/, с името и паролата си от СУСИ. Системата ще бъде активна от 8.00 ч. на 03.03.2018 г.

 1. Хартиеният вариант на заявлението-декларация се разпечатва, след което се заверява от инспектор „Студенти” и се депозира при тях.
 2. Системата се затваря на 12.03.2018 г. в 23.59 часа.
 3. Жалби и възражения се подават в Деловодството на университета – Ректорат, стая 114 или 115 на 20 и 21.03.2018 г.

 

Кандидатстване за стипендии без ограничения (целогодишни) – само за студенти, които към настоящия момент не получават такава

 1. Всеки студент кандидатстващ за стипендия за успех се регистрира на адрес: http://stipendii.uni-sofia.bg/, с името и паролата си от СУСИ. Системата ще бъде активна от 8.00 ч. на 03.03.2018 г.
 2. Хартиеният вариант на заявлението-декларация се разпечатва, прилагат се необходимите документи удостоверяващи основанието за получаване на целогодишна стипендия, заверява се от инспектор „Студенти” и се депозира в сектор „Студенти“ на Ректората – стая 239
 3. Системата се затваря на 12.03.2018 г. в 23.59 часа.
 4. Жалби и възражения се подават в Деловодството на университета – Ректорат, стая 114 или 115 на 20 и 21.03.2018 г.

 

Кандидатстване за стипендии по успех за студенти обучаващи се в специалност от приоритетни професионални направления, включени в списъка по чл.9, ал.8 от ЗВО, редовна форма на обучение, на места субсидирани от държавата.

 1. Всеки студент кандидатстващ за стипендия за успех за студенти обучаващи се в специалности от приоритетни професионални направления се регистрира на адрес: http://stipendii.uni-sofia.bg/, с името и паролата си от СУСИ. Системата ще бъде активна от 8.00 ч. на 03.03.2018 г.
 2. Хартиеният вариант на заявлението-декларация се разпечатва, заверява се от инспектор „Студенти” и се депозира при тях.
 3. Системата се затваря на 12.03.2018 г. в 23.59 часа.
 4. Жалби и възражения се подават в Деловодството на университета – Ректорат, стая 114 или 115 на 20 и 21.03.2018 г.

 

 

 

ПРОЕКТ НА МОН „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ“ – ЗИМЕН СЕМЕСТЪР уч. 2017/2018

 

От 27 ноември 2017 г. започва кандидатстването за зимния семестър на учебната 2017/2018 г. за стипендии за успех и за специални стипендии по проект BG05М2OP001-2.003 „Студентски стипендии” – 1 фаза.

 

 1. Заповед на Ректора - График за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии за зимния семестър на уч. 2017/2018 г.
 2. Правила за реда и условия за кандидатстване
 3. Служебна бележка №1
 4. Служебна бележка №2
 5. Декларация , която се попълва от студенти приети по 103 и 228 ПМС и от страни извън ЕС

 

Подробна информация можете да намерите на интернет страницата на проекта: http://eurostipendii.mon.bg/