Начало / Студенти / Стипендии

   

 

Именни стипендии на Фондация "ЕВРИКА"

Срокът за подаване на документите е 15 октомври 2019 г.

 

 

КАМПАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ДЪРЖАВНИ СТИПЕНДИИ

ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

Подаването на заявления за участие в класирането за държавни стипендии ще се проведе от 02.03.2019 г. до 12.03.2019 г. съгласно Заповед на Ректора за отпускане на стипендии за летен семестър на уч.2018/2019 г.

 

Кандидатстване за стипендии по успех

 1. Всеки студент, кандидатстващ за стипендия за успех, се регистрира на адрес: https://stipendii.uni-sofia.bg/ с името и паролата си от СУСИ. Системата ще бъде активна от 8.00 ч. на 02.03.2019 г.
 2. Хартиеният вариант на заявлението-декларация се разпечатва, след което се заверява от инспектор „Студенти” на съответния факултет и се депозира при тях до 12.03.2019 г., 17:00 ч.
 3. Системата се затваря на 11.03.2019 г. в 23.59 часа.
 4. Жалби и възражения се подават в Деловодството на Университета – Ректорат, стая 114 или 115 на 19 и 20.03.2019 г.

 

Кандидатстване за стипендии по успех за студенти, обучаващи се в специалности от приоритетни професионални направления, включени в списъка по чл.9, ал.8 от ЗВО, редовна форма на обучение, на места, субсидирани от държавата.

 1. Всеки студент, кандидатстващ за стипендия за успех за студенти, обучаващи се в специалности от приоритетни професионални направления, се регистрира на адрес: https://stipendii.uni-sofia.bg/ с името и паролата си от СУСИ. Системата ще бъде активна от 8.00 ч. на 02.03.2019 г.
 2. Хартиеният вариант на заявлението-декларация се разпечатва, след което се заверява от инспектор „Студенти” на съответния факултет и се депозира при тях до 12.03.2019 г., 17:00ч.
 3. Системата се затваря на 11.03.2019 г. в 23.59 часа.
 4. Жалби и възражения се подават в Деловодството на Университета – Ректорат, стая 114 или 115 на 19 и 20.03.2019 г.

 

Кандидатстване за стипендии без ограничения (целогодишни) – само за студенти, които към настоящия момент не получават такава

 1. Всеки студент, кандидатстващ за целогодишна стипендия, се регистрира на адрес: https://stipendii.uni-sofia.bg/ с името и паролата си от СУСИ. Системата ще бъде активна от 8.00 ч. на 02.03.2019 г.
 2. Хартиеният вариант на заявлението-декларация се разпечатва, прилагат се необходимите документи, удостоверяващи основанието за получаване на целогодишна стипендия, заверява се от инспектор „Студенти” на съответния факултет и се депозира в сектор „Студенти“, Ректорат – стая 239 до 12.03.2019г., 17:00ч.
 3. Системата се затваря на 11.03.2019 г. в 23.59 часа.
 4. Жалби и възражения се подават в Деловодството на Университета – Ректорат, стая 114 или 115 на 19 и 20.03.2019 г.

 

Кандидатстване за стипендии за студенти, приети по реда на ПМС 103 и ПМС 228 и междуправителствени спогодби (само за студенти от 2-ри и по-горен курс, които не получават стипендия, а през януарската сесия са положили успешно всички изпити от предходната година). Студентите, приети в магистърска програма от летния семестър на учебната 2018/2019 г., подават документи в Паричен салон на Ректората.

1. Всеки студент, кандидатстващ за стипендия за чуждестранни студенти, се регистрира на адрес: https://stipendii.uni-sofia.bg/ с името и паролата си за СУСИ. Системата ще бъде активна от 8.00 ч. на 02.03.2019 г.

2. Хартиеният вариант на заявлението-декларация се разпечатва, след което се заверява от инспектор „Студенти” на съответния факултет и се депозира в сектор „Студенти“, Ректорат – стая 239 до 12.03.2019 г., 17:00 ч.

3. Системата се затваря на 11.03.2019 г. в 23.59 часа.

4. Жалби и възражения се подават в Деловодството на Университета – Ректорат, стая 114 или 115 на 19 и 20.03.2019 г.

 

 

 

PwC стартира конкурс в подкрепа на българи, изучаващи педагогически специалности
Срок за кандидатстване: 17 март 2019 г.

 

 

ПОИМЕННА СТИПЕНДИЯ “БРАТЯ ЕВЛОГИ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ”

Срок: 07 ноември 2018 г.

 

 

ГОДИШНИ НАГРАДИ НА АЛМА МАТЕР ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
Срок: 09 ноември 2018 г.