Начало / Новини

   

Новини и събития

С дарение на „Тотал Е&П България Б.В.“ бе обновена химическа лаборатория в Геолого-географския факултет

Съгласно договор за дарение между Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и „Тотал Е&П България Б.В.“ бе обновена химическата лаборатория към катедра „Минералогия, петрология и полезни изкопаеми“ на Геолого-географския факултет. Дарението е на стойност 75 000 лева.

30-та годишна конференция на Европейската асоциация на ресурсните специалисти японисти (European Association of Japanese Resource Specialists (EAJRS)

Катедра „Японистика“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с любезното съдействие на Японската Фондация е домакин на четиридневна конференция на тема: „Преосмисляне на ресурсите в японистиката“, която ще се проведе в периода 18-21 септември 2019 г.

Представяне на междинните резултати по проект „Наследство БГ“

В Ректората на Софийския университет бяха представени междинните резултати от провеждането на научноизследователска и развойна дейност по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Представители на академичната общност на Софийския университет бяха отличени за приноса си за развитието на столицата

На 17 септември по повод Деня на София на тържествено заседание на Столичния общински съвет в присъствието на кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова и председателя на Общинския съвет Елен Герджиков бяха връчени почетните звания на Столичната община „Почетен знак“ и „Значка на София”.

Конференция на тема: „Ролята на устойчивия иновативен туризъм в насърчаването на приобщаващия растеж, търговията и икономическото сътрудничество“

В Аулата на Софийския университет се проведе конференция на тема: „Ролята на устойчивия иновативен туризъм в насърчаването на приобщаващия растеж, търговията и икономическото сътрудничество“. Форумът е организиран от посолствата на Република Индонезия, Република Корея и Република Турция в България със съдействието на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ инициира подготовката на Национална научна програма „Космос“

Научноизследователски колективи от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, други висши училища в страната и Българската академия на науките (БАН) готвят с общи усилия Национална научна програма в областта на космическите изследвания. Според учените това е твърде необходим финансов инструмент, който да вдъхне жизнеспособност на сектора.

XIII Паневропейски конгрес по международни отношения „Век показано и разказано: видяно и невидяно в международните отношения“

От 11 до 14 септември 2019 г. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е домакин на XIII Паневропейски конгрес по международни изследвания на Европейската асоциация за международни изследвания. Конгресът се провежда под мотото: „Век показано и разказано: видяно и невидяно в международните отношения“ и предлага форум за дискусия по широк спектър проблеми в съвременните международни отношения, организирани в 50 секции с повече от 1000 участници от страни-членки на Европейския съюз, САЩ, Русия и други региони.

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е домакин на трета работна среща на екипа по проект УНИТе

Във Факултета по математика и информатика на Софийския университет стартира планираната трета работна среща на екипа по проект УНИТе (Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото, BG05M2OP001-1.001-0004).

Факултетът по класически и нови филологии и Факултетът по славянски филологии представиха магистърските си програми

За поредна година Факултетът по класически и нови филологии организира Ден на отворените врати на магистърските програми. Към инициативата се присъедини и Факултетът по славянски филологии. Двата филологически факултета на Софийския университет представиха част от програмите, които предлагат.

Софийският университет е домакин на Международна конференция по квантова, нелинейна и нанофотоника (ICQNN’2019)

В Софийския университет „Св. Климент Охридски” започна Международна конференция по квантова, нелинейна и нанофотоника ( ICQNN’2019 ). Научният форум ще продължи до 4 септември 2019 г. На 05.09.2019 г., ще се проведе сателитен Симпозиум по наноматериали и нанотехнологии.