Начало / Новини

   

Новини и събития

Проф. Георги Вълчев: Призовавам всички колеги от българските университети за засилване на връзките с университетите в Украйна

„Призовавам всички колеги от българските университети да засилим връзките си с университетите в Украйна, това е наш дълг. Широко да отворим вратите си пред децата от Украйна, които имат желание да дойдат в България, за да получат качествено висше образование, и да започнем много по-активен диалог с Министерството на образованието и науката, за да може този процес да бъде подпомаган чрез устойчиви политики“. Това каза ректорът на Софийския университет ,,Св. Климент Охридски'' проф. д-р Георги Вълчев по време на панел от дискусии на тема „Науката и университетите в българските медии“ в рамките на 19-ата Световна среща на българските медии, организирана от Българската телеграфна агенция в Одеса, Болград и Измаил (Украйна). Дискусията се проведе в залата на Измаилския държавен хуманитарен университет.

Дискусия „Далечният Близък изток, близкият Далечен изток: българската дипломация и изтокознанието“

В Аулата в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе дискусия за българската дипломация и изтокознанието, организирана от Факултета по класически и нови филологии. Събитието бе осъществено по проект „Далечният Близък изток, близкият Далечен изток“, който има за цел да насърчи взаимодействието между изтоковедските катедри и специалности, развивани през последните десетилетия в Центъра за източни езици и култури на Софийския университет, придобивайки все по-голяма тежест в науката, образованието и обществото.

С изпит по география и с изпит-събеседване за специалностите „Изобразително изкуство“ и „Графичен дизайн“ приключва втората кандидатстудентска сесия

В 14.00 ч. в 292 аудитория стартира кандидатстудентският изпит по география. За полагането му днес са подадени 61 заявления. В присъствието на заместник-декана на Геолого-географския факултет доц. д-р Биляна Борисова, на проф. д-р Марин Русев и на изпитната комисия, кандидат-студент изтегли вариант № 8 на теста. Председател на изпитната комисия е доц. Борисова.

С изпити по френски и немски език продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2024-2025 г.

В 9.00 ч. в зала 292 в Ректората започна изпитът по френски език за кандидат-студенти. Председател на изпитната комисия е проф. Ирена Кръстева. В присъствието на декана на Факултета по класически и нови филологии проф. Гергана Петкова кандидат-студент изтегли вариант 2.

Практически семинар по проблемите на устния превод

На 30 и 31 май 2024 г. в рамките на работата по проект „Текст и действителност. Действителност и текст“ с ръководител проф. д-р Надежда Сталянова в рамките на проект „Софийски Университет – Маркер за Иновации и Технологичен Трансфер (SUMMIT)“ се проведе практически семинар по проблемите на устния превод, насочен към студенти и преподаватели от Факултета по славянски филологии и Факултета по класически и нови филологии. Водещ на семинара беше доц. д-р Елена Крейчова от Масариковия университет в Бърно, Чехия.

Изнесен семинар по въпросите на чуждоезиковото обучение в средното и висшето образование

На 14 и 15 юни 2024 г. в СУЕО „Ал. С. Пушкин“ във Варна се проведе семинар на тема: „Връзката между различните етапи в българската образователна система като трансфер на знания в хуманитарните науки“, организиран от Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в партньорство с училището. Ръководител на проекта, реализиран в рамките на програма SUMMIT, е доц. д-р Антония Цанкова.

Във ФМИ се проведе среща с главния редактор на издателство Springer д-р Томас Хемпфлинг

На 19 юни 2024 г. в заседателната зала на Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе среща с главния редактор на издателство Springer д-р Томас Хемпфлинг (Thomas Hempfling).

Откриващо събитие по проект на Факултета по журналистика и масова комуникация за изследване на медийната среда в България

На 19 юни 2024 г. в платформата Zoom се проведе откриващо събитие по проект № КП-Н75/6 от 07.12.2023 г. на тема „Изследване на медийната среда в България – метаанализ, методология и подходи в проучванията на въздействието на медийните трансформации върху обществените процеси“ с ръководител проф. д-р Веселина Вълканова, декан на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Проектът е финансиран чрез „Конкурс за фундаментални научни изследвания – 2023 г.“ към Фонд „Научни изследвания“ на Министерство на образованието и науката.

Международен научен проект с участие на д-р Дора Мънчева от Kатедра „Португалистика и лузофонски изследвания“ с награда на Фондация Duques de Soria

Интердисциплинарният проект El Español en Europa цели да изследва състоянието на испанския език в обществата на държавите от континента, като го опише в количествени и качествени показатели от гледна точка на демолингвистиката.

Откриване на изложбата на Юлиан Станкулов „Мечтите са нещо лично“

На 18 юни 2024 г. в галерия „Алма Матер“ бе открита самостоятелната изложба на Юлиан Станкулов „Мечтите са нещо лично“ с подзаглавие „Отвъд хоризонта“.