Начало / Новини

   

Новини и събития

Софийският университет и Кипърският университет подновиха Споразумението за сътрудничество между двете академични институции

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков и проф. Константинос Христофидес, ректор на Кипърския университет, подписаха Споразумение за сътрудничество между двете академични институции в посока подобряването на нивото на висшето образование и научните изследвания посредством динамичен междууниверситетски диалог.

Кръгла маса на тема „Представяне на цитатната активност на българските учени“

В Конферентната зала в Ректората се проведе кръгла маса на тема „Представяне на цитатната активност на българските учени“. Събитието е по проект „Проектиране и разработване на прототип на информационна система „Указател за цитируемост на публикации от български автори (обществени науки)“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ (2017; договор № ДН 15/1 от 11.12.2017 г.).

Фотоизложба "Хората до животните в Софийския зоопарк"

В Биологическия факултет беше официално открита фотоизложбата "Хората до животните в Софийския зоопарк", гостуваща по покана на студентски клуб „Скорец“ към Факултета. В емоционалните снимки на фотографа Марсел Фенс зрителите имат възможност да усетят истинската връзка между животните от градината и техните гледачи, много от които са възпитаници на Биологическия факултет на Софийския университет.

В Софийския университет бе отбелязана 90-годишнината от рождението на Исак Паси

Почетната годишнина на големия български учен бе отбелязана с Четвърта годишна конференция Aisthetikos, организирана от Българското философско общество. В Централното фоайе в Ректората бе открита и изложбатаЕдин живот с книгите“. Експозицията може да бъде разгледана до 18 март 2018 г.

Сборник в чест на проф. Анисава Милтенова бе удостоен с наградата „Джон Д. Бел“ за 2017 г.

Асоциацията за българистични изследвания в Америка (BSA) присъди наградата „Джон Д. Бел“ за 2017 г. на сборника Vis et sapientia: Studia in honorem Anisavae Miltenova. Нови изследвания, интерпретации и подходи в медиевистиката (София, 2016). Две от съставителките на отличения сборник са проф. Мария Йовчева и проф. Маргарет Димитрова от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Започна изпълнението на проект „Наследство БГ“

Стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент 4 „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“.

Международна научна конференция „Литература и техника”

В Конферентната зала в Ректората на Софийския университет започна международната научна конференция „Литература и техника”. Тридневният научен форум се провежда в рамките на проекта за млади учени „Литература и техника. Изобретяване на Модерността в българската литература“ към Фонд „Научни изследвания“.

Софийският университет е партньор по проект AgroLabs-AgroFood Innovation Clusters

По Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море 2014-2020” Биологическият факултет към Софийския университет, Катедра „Екология и опазване на природната среда“, спечели и започна работа по изпълнението на проект: “AgroLabs-AgroFood Innovation Clusters”, акроним на проекта: „AgroLabs“. Проектът е на обща стойност 956 303,00 евро, от които 85% е безвъзмездната финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 15% е национално съфинансиране. Ръководител на проекта от страна на Университета е доц. д-р Валентин Богоев.

Дни на Константинос Кавафис в София

В Софийския университет се проведе кръгла маса с дискусия на тема: „Международният отзвук от творчеството на Кавафис: една гръцко-българска среща“, организирана от специалност „Новогръцка филология“ и Сдружение „Аристотел – културен мост", в сътрудничество с Гръцката фондация за култура и под егидата на посланика на Република Гърция в България. Научният форум се проведе в рамките на Дните на Кавафис в София.

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и Катарският университет подписаха Меморандум за сътрудничество

Ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков и президентът на Катарския университет д-р Хасан Рашед Ал-Дерхам подписаха Меморандум за сътрудничество с цел установяване на ефективни академични отношения и културни връзки.