Начало / Университетът / Бургаски филиал на Софийския университет

   

 

FilialBurgas

 

Новини от филиала в Бургас

 

На 4 януари 2023 г. Министерският съвет на Република България прие решение за разкриване на филиал на Алма матер в Бургас.

 

Съинициатор за създаването на филиала на Софийския университет е Община Бургас, която оказва активна подкрепа за развитието на изнесената структура в морския град.

 

От следващата учебна година се предвижда във филиала да се подготвят студенти по пет специалности от професионално направление „Музикално и танцово изкуство“ за придобиване на образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ в редовна форма и по две специалности от професионално направление „Религия и теология“ за придобиване на степен „магистър“ в задочна форма. Тези специалности не се предлагат от други висши училища в областта.

 

БАКАЛАВЪРСКО ОБУЧЕНИЕ:

 

Музикални медийни технологии и тонрежисура

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ:

 

  • Религия и теология

Църковен мениджмънт

Християнско поклонничество

 

  • Музикално и танцово изкуство

Музикален артмениджмънт

Аудиовизуален дизайн

Аудиопродукция и мастеринг

Филмова и сценична музика

 

 

Приемът за бакалавърската специалност „Музикални медийни технологии и тонрежисура“ в Бургас ще се осъществява по избор с оценки от държавен зрелостен изпит по музика, български език и литература и английски и с оценки от дипломата за средно образование по музика, информационни технологии и чужд език.

Кандидат-студентите ще имат възможност да се регистрират за класиране в срок от 8.30 ч. на 12 юни до 17.00 ч. на 3 юли 2023 г. Процедурата по регистриране за класиране и подаване на документи за класиране е електронизирана и се извършва единствено на адрес: https://online.uni-sofia.bg с линк от главната страница на Университета – http://www.uni-sofia.bg .

На 10 юли 2023 г. ще бъдат обявени резултатите от първия етап на класирането на кандидат-студентите. Резултатите от втория и третия етап ще бъдат оповестени съответно на 18 юли и 25 юли 2023 г.

Кандидатите за магистърските програми в направление "Музикално и танцово изкуство" и "Религия и теология" ще могат да подават заявленията си след оповестяването на годишния правилник за прием в образователната и квалификационна степен "Магистър" на СУ.

За допълнителни подробности относно сроковете и начина на кандидатстване, мястото на обучение и др. следете информацията на тази страница.

 

Контакти:

 

Директор

director@burgas.uni-sofia.bg

 

Заместник-директор

deputy-director@burgas.uni-sofia.bg

 

За информация

info@burgas.uni-sofia.bg