Начало / Университетът / Администриране на сайта на СУ

   

Администратор на сайта на СУ: webmaster@uni-sofia.bg

 

Администратори на сайта по факултети, звена и отдели:

Факултет/звено/отдел Администратор
Юридически факултет Елка Дорич
Факултет по начална и предучилищна подготовка Евгени Венков
Геолого-географски факултет Божидар Харизанов
Богословски факултет Христо Бъчваров
Факултет по математика и информатика Елица Пелтекова
Исторически факултет Мария Баръмова
Юри Тодоров
Факултет по класически и нови филологии Борислав Кръстев
инж. Катерина Андреева
/ Център за източни езици и култури/
Факултет по журналистика и масова комуникация Гриша Атанасов
Биологически факултет Мариана Модрева
Факултет по славянски филологии Ружа Мускурова
Философски факултет Зорница Ангелова
Иванка Йосифова
Факултет по химия и фармация Савина Кирилова
Физически факултет Виктор Гущеров
Факултет по педагогика Вержиния Райкова
Стопански факултет Теодор Седларски
Бистра Иванова
Стефка Тошева
Медицински факултет Тошко Тодоров
Департамент за информация и усъвършенстване на учители Габриела Каменова
Департамент за езиково обучение (ИЧС) Пламена Маринова
Департамент по спорт Анжелина Янева
Ивайло Прокопов
Поделение „Социално-битово обслужване” Валентина Младенова
Център за образователни услуги Оля Харизанова
Център „Дуйчев” Светозар Ангелов
Университетски архив Теодор Георгиев
Сектор „Докторанти“ Деяна Андонова
Сектор „СДК и продължаващо образование“ Цветанка Панова
Отдел "Образователни дейности" Албена Григорова
Антоанета Бечева
Сектор „Прием” – чуждестранни студенти Елена Ценкова
Международен отдел Цветан Богданов
Сектор „Охрана на труда” Марияна Грозданова
Информация и връзки с обществеността Адриана Тангъчева
Константина Лунин
Музей на СУ Симеон Хинковски
Научноизследователски сектор Ирина Новакова
Мария Ленчева