Начало / Наука

   

Софийският университет е образователна и научна институция, избрала пътя на развитие на изследователски университет. Възприет е принципът, че високото ниво на научноизследователската дейност е задължителна стъпка в осъществяването на ефективно взаимодействие между образователен процес, наука, технологично развитие и иновационна политика.

Приоритет на Софийския университет е провеждането на водещи научни изследвания и разработки, удовлетворяващи изискванията и потребностите на обществото и икономиката, а основен елемент от визията на Университета е целенасочено интегриране в европейското научно пространство и поддържане на световните стандарти за научна дейност.

Ежегодно в Софийския университет се изпълняват между 300 и 400 проекта, финансирани от национални и европейски програми, държавни институции, неправителствени организации и частния сектор.

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В НАУКАТА в Софийски университет "Св. Климент Охридски"