Начало / Новини / Научни прояви

   

 

Конференции, симпозуми, семинари

 

 • IV научна конференция с международно участие : "Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи",
  в чест на проф. д-р Лилия Илиева
  1 - 2 юни 2023 г., ЮЗУ-Благоевград
  Заявка за участие - до 1.05.2023 г. на ел. адрес: lingvistika@swu.bg

 

 

 

 

 

 

 • Научен форум, посветен на 95-годишнина от основаването на катедра “Англицистика и американистика”:
  As If, But Differently: Meditations on the Realisms of Our Times
  1 - 2 декември 2023 г., Ректорат на СУ "Св. Климент Охридски"
  Срок за изпращане на заявки за участие: до 1 юли 2023 г.