Начало / Новини / Научни прояви

   

Конференции, симпозуми, семинари

 

  • Юбилейна научна конференция с международно участие:
    "Невронауки - от теорията до експеримента"
    30 ноември - 1 декември 2017 г., Институт по невробиология при БАН, гр. София
    Срок за изпращане на заявките и резюметата: 30 септември 2017 г.