Начало / Новини

   

Новини и събития

In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 8 юли 2020 г. внезапно почина нашият млад и изключителен колега доц. д-р Симеон Петров Замковой, преподавател във Факултета по математика и информатика на Алма матер.

Алиансът „Трансформация за Европа (Т4Е)“ с участието на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е избран за „Европейски университет“

Пет милиона евро се отпускат на транснационалния алианс „Т4Е“ за стартиране на съвместната стратегия за консолидиране на европейската университетска екосистема. Инициативата за мрежи от европейски университети е една от водещите инициативи с оглед на амбициите на Европейския съюз да изгради европейско пространство за образование.

Проф. дфн Анастас Герджиков е новият председател на Съвета на ректорите

На заседание, проведено на 7 юли 2020 г., ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков беше избран за председател на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България.

Първо класиране на кандидат-студентите за учебната 2020/2021 г. в Софийския университет

Резултатите от първия етап на класирането на кандидат-студентите в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за учебната 2020/2021 г. бяха обявени днес.

Футболният отбор на Алма матер стана Национален университетски шампион

Въпреки извънредната епидемична обстановка в страната, свързана с COVID-19, със заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-302/03.06.2020г. (т. 5), както и по предложение на Техническата комисия по Футбол към Асоциацията за университетски спорт „Академик“ (протокол №36/09.06.2020г.), Управителният съвет на Асоциацията за университетски спорт „Академик“ прие да се стартира финалния етап на Националния университетски шампионат по футбол 2019/2020 г.

In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 2 юли 2020 г. след кратко боледуване почина проф. д-р Иван Петров Калчев, преподавател във Философския факултет на Алма матер.

Опелото ще се отслужи на 6 юли 2020 г. от 11.00 ч. в Католическия параклис на Централните софийски гробища.

Позиция на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

На 29.06.2020 г. в. „Труд“ е публикувал мнение, което наред с квалификации за други хора засяга честта и достойнството на членове на академичния състав на Софийския университет.

Продължават обученията на учители в Департамента за информация и усъвършенстване на учители

В края на учебната година продължават квалификационните курсове на Департамента за информация и усъвършенстване на учители към Софийския университет (ДИУУ). В разгара на кандидатската кампания на учителите за професионално-квалификационни степени (ПКС) учителите още по-интензивно търсят срещи с университетски преподаватели и експерти.

Проект „Прозодични аспекти на българския език в съпоставителен план с други езици с лексикално акцентуване“

На 12 декември 2019 г. влезе в сила договор между Фонд „Научни изследвания“ и Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за финансиране на научноизследователския проект „Прозодични аспекти на българския език в съпоставителен план с други езици с лексикално акцентуване“ със срок за изпълнение 36 месеца, който се осъществява с участието на преподаватели от Университета на Саарланд (Германия) и Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – от Факултета по славянски филологии и Факултета по класически и нови филологии.

18-та Национална олимпиада по информационни технологии 2020 г.

18-тата Национална олимпиада по информационни технологии за ученици се проведе на 27 юни 2020 г. Събитието традиционно се организира от Министерството на образованието и науката, като този път в организацията активно се включи Софийският университет „Св. Климент Охридски” чрез Факултета по математика и информатика, който осигури технологично първото виртуално провеждане на Олимпиадата.