Начало / Новини

   

Новини и събития

Стартира проектът „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър „Бъдещи перспективи“

Националният университетски център „Геопространствени изследвания и технологии“ при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в партньорство с Института за гората при Българската академия на науките стартира проект „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър „Бъдещи перспективи“ , финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, приоритетна ос Натура 2000 и биоразнообразие, BG16M1OP002-3.021.

Софийският университет “Св. Климент Охридски“ и Българската фондова борса ще развиват образователни инициативи в областта на устойчивите финанси

Стопанският факултет към Софийския университет „Св. Климент Oхридски“ и Българската фондова борса подписаха споразумение за сътрудничество. Двете страни ще си партнират в обучението на висококвалифицирани специалисти в областта на устойчивите финанси. Съвместните инициативи ще започнат с началото на новата учебна година през есента.

Трето класиране на кандидат-студентите за учебната 2021/2022 г. в Софийския университет

Резултатите от третия етап на класирането на кандидат-студентите в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за учебната 2021/2022 г. бяха обявени днес.

 

Доц. д-р Мария Баръмова e носител на Наградата на Берлин-Бранденбургската академия на науките за 2021 г.

Доц. д-р Мария Баръмова от Историческия факултет на Софийския университет е била удостоена с Наградата на Берлин-Бранденбургската академия на науките (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften) за 2021 г.

Лятно училище за млади учени “Иновации и приложни аспекти на науката за колоиди и междуфазови граници”

Първата лятна школа "Иновации и приложни аспекти на науката за колоиди и междуфазови граници" беше проведена в рамките на проекта "EXTREME". Проектът EXTREME е координиран от Софийския университет“ Св. Кл. Охридски“ и е финансиран от Министерството на образованието и науката на Република България, в рамките на Национална програма "Европейски научни мрежи“. Партньори на Софийския университет в рамките на проекта са Факултетът по химия, Университет в Барселона, Испания и Департаментът по материали, ETH Цюрих, Швейцария.

Студентите, завършили двугодишната професионална квалификация “Авторски театър”, получиха своите дипломи

В разгара на летния театрален сезон на Театрална лаборатория „Алма Алтер“ в двора на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, студентите от двугодишната професионална квалификация “Авторски театър” получиха своите дипломи.

Изследователската инфраструктура по религиозни изследвания RESILIENCE е включена в Пътната карта на ESFRI за 2021 година

В края на месец юни 2021 г. форумът на ESFRI (Европейски стратегически форум за научноизследователска инфраструктура) включи RESILIENCE в Пътната карта за изследователска инфраструктура 2021. Това означава, че RESILIENCE ще заеме своето място в стратегическите изследователски инфраструктури на Европейското изследователско пространство и ще може да продължи мисията си за по-нататъшното развитие на изследователската инфраструктура за религиозни изследвания.

Софийският университет с награда за „Най-добра преговорна стратегия“

На 13 юли 2021 г. Софийският университет спечели награда за „Най-добра преговорна стратегия“ на състезание по международна търговска медиация и преговори на Международната адвокатска асоциация и Виенския център по международен търговски арбитраж – IBA-VIAC Consensual Dispute Resolution Competition - https://www.cdrcvienna.org/ . Българският отбор беше в състав от студентите Кристина Горчева (първи курс „Международни отношения“) и Даяна Зашева (пети курс „Право“) с треньори юриста Ина Петкова и адв. Дима Александрова.

Факултетът по химия и фармация отбеляза 100-годишнината от рождението на проф. Алексей Шелудко

Във връзка с навършването на 100 години от рождението на акад. Алексей Шелудко Факултетът по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ организира постерна сесия, посветена на неговия научен принос в областта на колоидната химия. В продължение на две седмици посетителите в централното фоайе на факултета имаха възможност да се запознаят с живота и научната дейност на проф. Шелудко, представени на 10 постерни доклада.

Второ класиране на кандидат-студентите за учебната 2021/2022 г. в Софийския университет

Резултатите от втория етап на класирането на кандидат-студентите в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за учебната 2021/2022 г. бяха обявени днес.

2 991 новоприети студенти са се записали, а 1 270 са потвърдили специалността, в която са класирани на първия етап. За втория етап на класиране са приети още 989 студенти.