Начало / Новини / Конкурси

   
 
Покана за кандидатстване: Работен пакет „Мобилност“
Поканата е отворена без краен срок до изчерпване на наличния ресурс (квоти) по факултети
 
Обява за конкурс за подбор на преподаватели по български език и литература в чуждестранните висши училища за академичната 2019-2020 г.
Срок за подаване на документите: 20 септември 2019 г.
 
Конкурс по Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ)
Срок за кандидатстване: 26 септември 2019 г.
 
Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания към Фонд "Научни изследвания" към МОН
Срок за кандидатстване: 20 септември 2019 г.
 
Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени и постдокторанти към Фонд "Научни изследвания" към МОН
Срок за кандидатстване: 20 септември 2019 г.
 
Управителният съвет на БАН открива процедура за избор на директор на Институт по електрохимия и енергийни системи
Срок за кандидатстване: 30 септември 2019 г.
 
Допълнителен конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма "Еразъм+" през летния семестър на академичната 2019/2020 г.
Срок за кандидатстване: от 2 септември 2019 г. (понеделник) до 11 октомври 2019 г. (петък)
 
Стартира процедура за номиниране на кандидати във второто издание на конкурса "Знак за качество“
Срок за участие: до 15 октомври 2019 г
 
Покана за участие в Национална стипендийна програма на Словашката република
Срок за кандидатстване: 31 октомври 2019 г. до 16.00 ч.
 
Конкурси на БАН за избор на директори на институти
Срок за подаване на документите: 15 ноември 2019 г.
 
Покана за участие в програма „Еразъм за млади предприемачи”
 

Конкурси за административни длъжности

Текущи конкурси

Конкурси за студенти

Именни стипендии на Фондация „ЕВРИКА"

Срок за кандидатстване: 15 октомври 2019 г.