Начало / Новини / Стопански новини

   

Заповед № РД 19-196/04.06.2020 г. относно наемите на наетите обекти на територията на СУ
по време на противоепидемичните мерки (с решение на АС, протокол 7, точка 10, буква "Г")

 

 

Oбявлениe за продължаване на работата на комисията по провеждането на процедура, обявена със Заповед № РД 19-56/08.02.2019 г.

 

Заповед № РД 19-34/01.02.2021 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

 

Заповед № РД 19-33/01.02.2021 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

 

Заповед № РД 19-443/06.10.2020 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-442/05.10.2020 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга: