Начало / Новини / Стопански новини

   

Заповед № РД 19-456/03.12.2019 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

 

Заповед № РД 19-455/03,12.2019 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

 

Заповед № РД 19-404/18.10.2019 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-405/18.10.2019 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-406/18.10.2019 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга: