Начало / Студенти / Академичен календар

   

 

Учебна година 2016/2017

 

ЗАПОВЕД № РД 19-145 / 07.06.2016 г.

На основание чл. 39, ал. 2 от Закона за висше образование

НАРЕЖДАМ

учебната 2016/2017 година да протече при следния график на учебния процес

 

I. Зимен семестър

Продължителност Свободни от учебни занятия дни Сесия
Редовно обучение
03.10.2016 - 20.01.2017
15 учебни седмици

25.11.2016 - Патронен празник

08.12.2016 - Студентски празник

24.12.2016 - 02.01.2017
Коледни и Новогодишни празници

23.01.2017 - 17.02.2017
Задочно обучение
Очни занятия
12.09. - 30.09.2016
I-ва: ноември - декември 2016
II-ра: януари - февруари 2017

II. Летен семестър

Продължителност Свободни от учебни занятия дни Сесия Поправителна
сесия
Редовно обучение
20.02. - 09.06.2017
15 учебни седмици

03.03.2017 - Ден на освобождението на България

13.04 - 18.04.2017 - Великденски празници

01.05.2017 - Ден на труда

24.05.2017 - Ден на българската просвета и славянската писменост

12.06. - 07.07.2017 21.08. - 08.09.2017
Задочно обучение
Очни занятия
23.01. - 17.02.2017
I-ва: март - април 2017
II-ра: юни - юли 2017
21.08. - 08.09.2017
  • С решение на Факултетните съвети се определя началото на учебния процес за студентите от задочна форма на обучение за ОКС "магистър" след висше образование.

 

РЕКТОР:

/проф. дфн АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ/