Начало / Студенти / Академичен календар

   

Учебна година 2021/2022

 

ЗАПОВЕД № РД 19-279 / 23.07.2021 г.

На основание чл. 39, ал. 2 от Закона за висше образование

НАРЕЖДАМ

учебната 2021/2022 година да протече при следния график на учебния процес

 

I. Зимен семестър

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР ИЗПИТНА СЕСИЯ СВОБОДНИ ОТ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ДНИ

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

01.10.2021 - 21.01.2022

(15 учебни седмици)

24.01.2022 - 18.02.2022

25.11.2021 г. - Патронен празник

08.12.2021 г. - Студентски празник

от 24.12.2021 до 03.01.2022 г. – (коледни и новогодишни празници)

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

07.09.2021 - 30.09.2021

(очни занятия)

08.11.2021 - 03.12.2021

03.01.2022 - 21.01.2022

 

II. Летен семестър

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР ИЗПИТНА СЕСИЯ СВОБОДНИ ОТ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ДНИ

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

21.02.2022 - 10.06.2022

(15 учебни седмици)

 

13.06.2022 - 08.07.2022

03.03.2022 г. – Официален празник

от 21.04. до 26.04.2022 г. - Великденски празници

01.05.2022 г. - Официален празник

06.05.2022 г. - Официален празник

24.05.2022 г. - Официален празник

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

24.01.2022 - 18.02.2022

(очни занятия)

21.03.2022 - 08.04.2022

20.06.2022 - 08.07.2022

  ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ  
  15.08.2022 - 02.09.2022  

 

 

  • Откриването на учебната 2021/2022 година да се проведе на 01 октомври 2021 г.
  • С решение на Факултетните съвети се определя началото на учебния процес за студентите от задочна форма на обучение за ОКС ”магистър” след висше образование.

 

РЕКТОР:

/проф. дфн АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ/

 

 

Учебна година 2022/2023

 

ЗАПОВЕД № РД 19-174 / 26.05.2022 г.

На основание чл. 39, ал. 2 от Закона за висше образование

НАРЕЖДАМ

учебната 2022/2023 година да протече при следния график на учебния процес

 

I. Зимен семестър

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР ИЗПИТНА СЕСИЯ СВОБОДНИ ОТ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ДНИ

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

03.10.2022 - 20.01.2023

(15 учебни седмици)

23.01.2023 - 17.02.2023

25.11.2022 г. - Патронен празник

08.12.2022 г. - Студентски празник

от 24.12.2022 до 02.01.2023 г. – (коледни и новогодишни празници)

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

05.09.2022 - 30.09.2022

(очни занятия)

07.11.2022 - 02.12.2022

03.01.2023 - 20.01.2023

 

II. Летен семестър

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР ИЗПИТНА СЕСИЯ СВОБОДНИ ОТ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ДНИ

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

20.02.2023 - 09.06.2023

(15 учебни седмици)

12.06.2023 - 07.07.2023

03.03.2023 г. – Официален празник

от 13.04. до 18.04.2023 г. - Великденски празници

01.05.2023 г. - Официален празник

06.05.2023 г. - Официален празник

24.05.2023 г. - Официален празник

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

23.01.2023 - 17.02.2023

(очни занятия)

20.03.2023 - 07.04.2023

19.06.2023 - 07.07.2023

  ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ  
  21.08.2023 - 03.09.2023  

 

 

  • С решение на Факултетните съвети се определя началото на учебния процес за студентите от задочна форма на обучение за ОКС ”магистър” след висше образование.

 

РЕКТОР:

/проф. дфн АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ/