Начало / Студенти / Академичен календар

   

Учебна година 2021/2022

 

ЗАПОВЕД № РД 19-279 / 23.07.2021 г.

На основание чл. 39, ал. 2 от Закона за висше образование

НАРЕЖДАМ

учебната 2021/2022 година да протече при следния график на учебния процес

 

I. Зимен семестър

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР ИЗПИТНА СЕСИЯ СВОБОДНИ ОТ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ДНИ

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

от 01.10.2021 г. до 21.01.2022 г.

(15 учебни седмици)

от 24.01.2022 г. до 18.02.2022 г.

25.11.2021 г. - Патронен празник

08.12.2021 г. - Студентски празник

от 24.12.2021 г. до 03.01.2022 г. – (коледни и новогодишни празници)

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

от 07.09.2021 г. до 30.09.2021 г.

(очни занятия)

от 08.11.2021 г. до 03.12.2021 г.

от 03.01.2022 г. до 21.01.2022 г.

 

II. Летен семестър

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР ИЗПИТНА СЕСИЯ СВОБОДНИ ОТ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ДНИ

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

от 21.02.2022 г. до 10.06.2022 г.

(15 учебни седмици)

 

от 13.06.2022 г. до 08.07.2022 г.

03.03.2022 г. – Официален празник

от 21.04. до 26.04.2022 г. - Великденски празници

01.05.2022 г. - Официален празник

06.05.2022 г. - Официален празник

24.05.2022 г. - Официален празник

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

от 24.01.2022 г. до 18.02.2022 г.

(очни занятия)

от 21.03.2022 г. до 08.04. 2022 г.

от 20.06.2022 г. до 08.07. 2022 г.

 

  ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ  
  от 15.08.2022 г. до 02.09.2022 г.  

 

  • Откриването на учебната 2021/2022 година да се проведе на 01 октомври 2021г.
  • С решение на Факултетните съвети се определя началото на учебния процес за студентите от задочна форма на обучение за ОКС ”магистър” след висше образование.

 

РЕКТОР:

/проф. дфн АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ/