Начало / Студенти / Студентска мобилност

   

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява допълнителен конкурс за втора селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма "Еразъм+" през летния семестър на академичната 2018/2019 година.

Конкурсът предлага възможност за участие, включително и на бакалаври във втори курс, на новозаписани магистри и новозачислени докторанти.

Срокът за кандидатстване е от 3 септември 2018 г. (понеделник) до 10 октомври 2018 г. (сряда). Документите се подават на хартиен носител на място в отдел "Международно сътрудничество", Ректорат, ет. 1, стая 5, всеки работен ден от 09:00 – 12:00 и от 14:00 – 17:00 часа.

Подробна информация за конкурса и необходимите документи може да намерите на сайта на Програма "Еразъм+"

 

Еразъм+ за студенти

 

За повече информация:

Международен отдел
тел. 9308 220, 9308 700
факс: 946 01 15
e-mail: intern@admin.uni-sofia.bg