Начало / Новини / Стопански новини

   

Заповед № РД 19-172/06.06.2017 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

 

Заповед № РД 19-150/12.05.2017 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултат от търга:

 

Заповед № РД 19-138/03.05.2017 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

  • Обявление за промяна на залата за провеждане на търга

Заповед за прекратяване на търга:

 

Заповед № РД 19-127/21.04.2017 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултат от търга:

 

Заповед № РД 19-126/21.04.2017 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултат от търга:

 

Заповед № РД 19-122/19.04.2017 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

  • Обявление за промяна на залата за провеждане на търга

Резултат от търга: