Начало / Новини / Стопански новини

   

Заповед № РД 19-127/21.04.2017 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

 

Заповед № РД 19-126/21.04.2017 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

 

Заповед № РД 19-122/19.04.2017 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

 

Заповед № РД 19-108/22.03.2017 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

 

Заповед № РД 19-105/21.03.2017 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

 

Заповед № РД 19-97/17.03.2017 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

 

Заповед № РД 19-74/20.02.2017 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Заповед за прекратяване на търга:

 

Заповед № РД 19-63/15.02.2017 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Заповед за прекратяване на търга:

 

Заповед № РД 40-27/10.02.2017 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултат от търга:

 

Заповед № РД 19-376/06.12.2016 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултат от търга: