Начало / Новини / Стопански новини

   

Заповед № РД 19-93/30.03.2018 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

 

Заповед № РД 19-92/30.03.2018 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

 

Заповед № РД 19-91/30.03.2018 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

 

Заповед № РД 19-90/30.03.2018 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

 

Заповед № РД 19-89/30.03.2018 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост