Начало / Новини / Стопански новини

   

Заповед № РД 19-196/04.06.2020 г. относно наемите на наетите обекти на територията на СУ
по време на противоепидемичните мерки (с решение на АС, протокол 7, точка 10, буква "Г")

 

 

Заповед № РД 19-308/31.07.2020 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

 

Заповед № РД 19-301/27.07.2020 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост