Начало / Новини / Стопански новини

   

Заповед № РД 19-106/26.02.2020 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

  • Обявление за удължаване на срока за подаване на заявления за участие в търг
  • Обявлениe за отваряне на ценовите предложения на допуснатите кандидати в търга

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-88/14.02.2020 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

  • Обявление за удължаване на срока за подаване на заявления за участие в търг
  • Обявлениe за отваряне на ценовите предложения на допуснатите кандидати в търга

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-456/03.12.2019 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

  • Обявление за удължаване на срока за подаване на заявления за участие в търга
  • Обявление за промяна на залата за провеждане на търга
  • Обявление за удължаване на срока за подаване на заявления за участие в търга