Начало / Новини / Стопански новини

   

Заповед № РД 19-332/11.07.2019 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-322/08.07.2019 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Прекратяване на търга:

 

Заповед № РД 19-237/15.05.2019 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

  • Обявление за промяна на залата за провеждане на търга

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-238/15.05.2019 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

  • Обявление за промяна на залата за провеждане на търга

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-199/09.04.2019 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-198/09.04.2019 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-185/04.04.2019 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга: