Начало / Новини / Стопански новини

   

Заповед № РД 19-301/07.11.2017 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

  • Обявление за промяна на датата и залата за провеждането на търга

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-238/07.08.2017 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-232/24.07.2017 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултат от търга: