Начало / Новини / Стопански новини

   

Заповед № РД 19-56/08.02.2019 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

 

Заповед № РД 19-47/04.02.2019 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

 

Заповед № РД 19-46/04.02.2019 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

 

Заповед № РД 19-45/04.02.2019 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

 

Заповед № РД 19-108/23.04.2018 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

  • Обявление за промяна на залата за провеждане на търга
  • Обявление за удължаване на срока за подаване на заявления за участие в търга

Заповед за прекратяване на търга: