Начало / Университетът / Бургаски филиал на Софийския университет / Кандидатстване и прием

   

 

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА БАКАЛАВЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ В БУРГАСКИЯ ФИЛИАЛ

 

Приемът в бакалавърската специалност „Музикални медийни технологии и тонрежисура“ в Бургас се осъществява по избор с оценки от държавен зрелостен изпит по музика, български език и литература и английски и с оценки от дипломата за средно образование по музика, информационни технологии и чужд език (балообразуване).

Приемът в бакалавърската специалност "История" (задочна форма) в Бургас се осъществява с оценки от държавен зрелостен изпит по "История и цивилизации" (ДЗИ1/ДЗИ2) или "Български език и литература" и ДЗИ по английски, немски, френски, испански, италиански, руски език + оценка по история от дипломата за средно образование (балообразуване).

 

 

Прием по бакалавърска програма „Музикални медийни технологии и тонрежисура“:

 

І. СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА КЛАСИРАНЕ – от 13 юни до 03 юли 2024 г.

 

- Процедурата по регистриране за класиране и подаване на документи за класиране е електронизирана и се извършва единствено на адрес: https://online.uni-sofia.bg с линк от главната страница на Университета – http://www.uni-sofia.bg.

Достъпът до електронния портал изисква задължителна начална регистрация чрез валидни лични данни и валиден адрес на електронната поща. Онлайн регистрация – подаване на документи и създаване на кандидатстудентски профил в електронизираната система за регистрация за класиране:

1. При онлайн регистрация за класирането, документите се прикачват по указания в системата начин.

2. Плащането на таксата при онлайн регистрацията е само чрез системата по указания в нея начин.

3. За успешно завършена регистрация се счита такава, при която системата генерира входящ кандидатстудентски номер.

4. Право на участие в класирането се добива след успешно извършена регистрация и получен от системата кандидатстудентски входящ номер.

5. Указанията за кандидатстване онлайн се обявяват на сайта на Университета - http://www.uni-sofia.bg.

6. Дипломи за средно образование, сертификати за владеене на език и служебни бележки с резултат от успешно положени изпити в друго висше училище за учебната 2023/2024 г. се прикачват на обозначените за целта места и по указания в системата начин.

Важно: За кандидатстване във Филиал - Бургас от списъка с всички специалности следва да се избере "Музикални медийни технологии и тонрежисура" в раздел Филиал - Бургас.

 

ІІ. КЛАСИРАНЕ на кандидатите:

 

Първи етап на класирането – 11 юли 2024 г.;

В срок от 12 юли до 19 юли включително класираните от първия епат кандидати имат следните възможности:

1. Да се запишат в специалността, в която са класирани, като не участват в следващя етап.

1.1. Класираните по първа желана специалност кандидати трябва да се запишат на този етап от класирането, без право на потвърждаване или изчакване края на класиранията.

1.2. Класираните по второ, трето и т.н. желание кандидати могат да се запишат в специалността, за която са класирани от този етап, или да заявят желание за участие в следващото класиране като депозират диплома-оригинал за средно образование и попълнят декларация за участие в следващия етап на класиране за по-предна желана специалност.

2. Класирани от първия етап на класирането кандидати, които не се запишат в специалността, в която са класирани, или не потвърдят желанието си за по-нататъшно участие в следващиото класиране, отпадат и губят придобитите студентски права. Незаетите от тях места се попълват на следващото класиране.

Вторият етап на класирането се извършва на 23 юли 2024 г. Срок за записване – от 24 до 30 юли 2024 г. вкл. Резултатите от това класиране са окончателни.

 

 

Прием в бакалавърска програма "История" на Исторически факултет (изнесено обучение в Бургас) :

 

Важно!!! Кандидатите за изнесено обучение в Бургас следва при канидатстване чрез онлайн регистрационната форма да направят избор на специалост "История" в раздела "Исторически факултет". След успешна регистрация и получаване на входящ номер е необходимо да информират Филиал Бургас като изпратят входящия си номер на ел.поща: info@burgas.uni-sofia.bg. Програмата ще стартират при група от 6 човека.

 

 

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ В БУРГАСКИЯ ФИЛИАЛ

 

Кандидатите за магистърските програми ще могат да подават заявленията си съобразно годишния правилник за прием в образователната и квалификационна степен "Магистър" на СУ.

 

 

* таксата за участие в класиране не се възстановява при нестартирала програма