Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Магистърски програми

   

Междуфакултетска магистърска програма

MA program in English Language Teaching

 

ВЕСЕЛИНКА РАЛЕВА – Инспектор магистри

e-mail: v.raleva@fp.uni-sofia.bg

стая 212, Северно крило

тел. 9308 526, 846 71 86

КАНДИДАТМАГИСТЪРСКА КАМПАНИЯ 2021/2022

 

За учебната 2021/2022 г. Факултетът по педагогика обявява места за:

Кандидатите за магистърски програми с прием за места с държавна субсидия трябва да преминат успешно конкурсна програма (изпитните теми и литературата са посочени към всяка от програмите).

Кандидатите за магистърски програми с прием за обучение срещу заплащане участват в събеседване.

Кандидатите, положили успешно изпит по конкурсна програма, но некласирани по държавна поръчка имат право при заявено желание да участват в класиране за платено обучение, без да се явяват на събеседване.

 

КАНДИДАТМАГИСТЪРСКА КАМПАНИЯ 2021/2022

Кампанията се провежда в периода юни - септември.

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 • Представяне на магистърските програми - виж тук

За да са активни хиперлинковете в презентацията, свалете я и я гледайте в слайдшоу режим.

КАНДИДАТСТВАНЕ

 • Условия за прием

Условията за кандидатстване са посочени във всяка програма и са в зависимост от вида на приема.

 • Ръководство за онлайн кандидатстване - виж тук
 • Подаване на документи:
  • от 16 август до 17 септември 2021 (12,00 часа) - за места, субсидирани от държавата
  • от 16 август до 28 септември 2021 (12,00 часа) - за места за обучение срещу заплащане

Документите за кандидатстване се подават на място в 212 стая, Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“ или онлайн през платформата: fp.kmk.uni-sofia.bg - виж тук

КОНКУРСНИ ИЗПИТИ

(при прием с държавна субсидия)

 • 20 септември 2021 - по комисии (очаквайте допълнителна информация)
  • Списък с кандидатите за конкурсен изпит за обучение в магистърска програма "Съвременни образователни технологии", 2 сем. - виж тук
  • Начало на изпита: 9.00 ч.
  • Място: СУ „ Св. Климент Охридски“, Ректорат, кабинет 22, ет.1, Южно крило
  • Резултатите от изпита и класирането ще бъдат обявени на сайта най-късно до 21 септември вкл. (очаквайте).
  • Записване на класираните кандидати - на 29 и 30 септември при инсп. Ралева в 212 каб., ет. 1, Северно крило.
 • Класирани кандидати - виж тук

СЪБЕСЕДВАНЕ

(при прием за обучение срещу заплащане)

 • 30 септември 2021 - по комисии
  • За всички комисии за прием в магистърски програми, с изключение на "Социална работа с деца и семейства", събеседването ще се проведе онлайн. Очаквайте линк за достъп и график.
  • За магистърска програма "Социална работа с деца и семейства" събеседването ще е присъствено - 9.00 ч., каб. 57, ет. 3, южно крило, сграда Ректорат – СУ.

Събеседването включва въпроси, отнасящи се до мотивацията за избор на конкретните магистърски програми, лични, професионални качества и комуникативни умения на кандидатите. Като допълнителен въпрос е включен казус от педагогическата или социалната практика, чрез което се цели да се идентифицират умения на кандидатите за разсъждаване и търсене на решения на реален педагогически или социален проблем.

БАЛООБРАЗУВАНЕ И КЛАСИРАНЕ

ЗАПИСВАНЕ

 

 

Годишни такси за обучение на български граждани, граждани на ЕС и на ЕИП за учебната 2021/2022 г. за ОКС "Магистър"

Обучение срещу заплащане

 

Специалност Редовно обучение Задочно обучение Дистанционно обучение
Теория и управление на образованието 1500 лв. 1500 лв.  
Педагогика 1500 лв. 1500 лв. ИКТО - 1500 лв.
Социални дейности 1600 лв. 1300 лв.  

 

Съгласно чл. 31(1) 6.1. от Правилника за прием на магистри годишната такса за обучение се заплаща на две равни вноски в началото на всеки семестър.

График на учебния процес за учебната 2021/2022

 

Зимен семестър: 25.10.2021 - 22.01.2022 Сесия: 25.01.2022 - 19.02.2022
Летен семестър: 22.02.2022 - 11.06.2022 Сесия: 14.06.2022 - 09.07.2022

 

Vnimanie

Решение на Декански съвет от 2 февруари, 2021 г.

В ОКС „магистър“ – задочна форма на обучение изпитните сесии да са три – януари, април и юни.

За учебните дисциплини от зимен семестър: първа изпитна сесия – януари и втора изпитна сесия – април.
За учебните дисциплини от летен семестър: първа изпитна сесия – април и втора изпитна сесия – юни.

МАГИСТРИ

 

Всички студенти - магистри,

които ще се явят на изпити през поправителната сесия (16 август - 3 септември), следва да имат издаден протокол за изпит в СУСИ, да са уведомили за това инсп. В. Ралева и преподавателя, при когото е изпитът.

 

Поправителна сесия - издаване на индивидуален протокол ОКС "магистър" - виж тук

Съобщение за курсовите работи в магистърските програми

ДИПЛОМИРАНЕ

Всички дипломанти, които ще се явят на защита на дипломна работа през октомври 2021 г., следва да се регистрират от 13 до 15 септември (вкл.) тук -

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=61166

 

РЕШЕНИЕ на ДС

относно процедурата за подаване на молби за разработване на дипломни работи за ОКС "магистър" в конкретната извънредна ситуация - виж тук

 

ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИПЛОМНА РАБОТА

Процедура

Mолба за разработване на дипломна работа

Молба за промяна на тема/ръководител на дипломна работа

Технически изисквания към дипломна работа

Заглавна страница на дипломна работа

ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

Процедура

Mолба за допускане до защита на дипломна работа

Оценъчна скала на дипломна работа

ПРОЦЕДУРА ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

Процедура

Заявление за явяване на държавен изпит

Доклад за стартиране на процедура за държавен изпит

ПРОВЕРКА НА ОРИГИНАЛНОСТ НА ДИПЛОМНА РАБОТА

Процедура за проверка на оригиналност на дипломна работа

Протокол за проверка на оригиналност на дипломна работа

Становище от научния ръководител на дипломанта

 

 

Vnimanie

Решение на ДС от 11.11.2014 г.

Студенти (редовно и задочно обучение), записали условно следващ курс, имат право да се явят на невзет изпит по дадена дисциплина еднократно по техен избор в рамките на насрочените през съответната учебна година сесии (ноемврийска, януарска, априлска и юнска). Поправителна сесия – месец септември.

Vnimanie

РЕШЕНИЯ НА ФС ОТ 1.10.2013 г. (протокол № 1)

1. ФС препотвърди решението си от 2.10.2012 г. студентите да бъдат записвани в по-горен курс с не повече от 3 невзети изпита от предходната година.

2. ФС реши да се даде право на студентите от І курс да се записват във ІІ курс с не повече от 3 невзети изпита. Студентите с повече от 3 изпита не прекъсват следването си, а отпадат (губят студентски права).

Vnimanie

Потребителското си име за СУСИ можете да видите на https://cas.uni-sofia.bg/ , като въведете фак. номер и ЕГН. След като разберете потребителското си име, отидете на

https://susi.uni-sofia.bg , като паролата за достъп по подразбиране е отново вашето ЕГН. След регистрацията в СУСИ можете да промените паролата си, но задължително я запомнете и запишете, за да не се налага отново да се актуализира достъпът ви до системата.