Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Магистърски програми

   

Междуфакултетска магистърска програма

 

MA program in English Language Teaching

Master program “Management of education”

For additional information:

Assoc. Prof. Yonka Parvanova, PhD - Program Coordinator

E-mail: y.parvanova@fp.uni-sofia.bg

  • Поправителна сесия - издаване на индивидуален протокол ОКС "магистър" - виж тук

Годишни такси за обучение на български граждани, граждани на ЕС и на ЕИП за учебната 2020/2021 г. за ОКС "Магистър"

Обучение срещу заплащане

 

Специалност Редовно обучение Задочно обучение Дистанционно обучение
Теория и управление на образованието 1500 лв. 1300 лв.  
Педагогика 1500 лв. 1300 лв. ИКТО - 1500 лв.
Социални дейности 1600 лв. 1300 лв.  

 

Съгласно чл. 31(1) 5.1. от Правилника за прием на магистри годишната такса за обучение се заплаща на две равни вноски в началото на всеки семестър.

 

ПЛАЩАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ПРЕЗ СУСИ - виж тук

МАГИСТРИ

 

Студентите в магистърските програми, които ще се явяват на изпити през септемврийската сесия, могат да се включат в датите, определени от съответните преподаватели за студентите от бакалавърските специалности, според публикуваните графици за септемврийската поправителна сесия в сайта на Факултета по педагогика.

 

Графици на занятията по програми - виж тук

Съобщение за курсовите работи в магистърските програми

ДИПЛОМИРАНЕ

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - ОКТОМВРИ 2020

  • График за защити на дипломни работи в МП "Управление на институции за социална работа" – октомврийска сесия 2020 г. - виж тук
  • ГРАФИК за защити на дипломни работи МП „Образователен мениджмънт“ 26 oктомври 2020 г. - виж тук

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - ОКТОМВРИ 2020

 

КОМИСИИ ЗА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ И ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ В ОКС “МАГИСТЪР” - виж тук

РЕШЕНИЕ на ДС

относно процедурата за подаване на молби за разработване на дипломни работи за ОКС "магистър" в конкретната извънредна ситуация - виж тук

 

ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИПЛОМНА РАБОТА

Процедура

Mолба за разработване на дипломна работа

Молба за промяна на тема/ръководител на дипломна работа

Технически изисквания към дипломна работа

Заглавна страница на дипломна работа

ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

Процедура

Mолба за допускане до защита на дипломна работа

Оценъчна скала на дипломна работа

ПРОЦЕДУРА ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

Процедура

Заявление за явяване на държавен изпит

Доклад за стартиране на процедура за държавен изпит

ПРОВЕРКА НА ОРИГИНАЛНОСТ НА ДИПЛОМНА РАБОТА

Протокол за проверка на оригиналност на дипломна работа

Становище от научния ръководител на дипломанта

 

 

Vnimanie

Решение на ДС от 11.11.2014 г.

Студенти (редовно и задочно обучение), записали условно следващ курс, имат право да се явят на невзет изпит по дадена дисциплина еднократно по техен избор в рамките на насрочените през съответната учебна година сесии (ноемврийска, януарска, априлска и юнска). Поправителна сесия – месец септември.

Vnimanie

РЕШЕНИЯ НА ФС ОТ 1.10.2013 г. (протокол № 1)

1. ФС препотвърди решението си от 2.10.2012 г. студентите да бъдат записвани в по-горен курс с не повече от 3 невзети изпита от предходната година.

2. ФС реши да се даде право на студентите от І курс да се записват във ІІ курс с не повече от 3 невзети изпита. Студентите с повече от 3 изпита не прекъсват следването си, а отпадат (губят студентски права).

Vnimanie

Потребителското си име за СУСИ можете да видите на https://cas.uni-sofia.bg/ , като въведете фак. номер и ЕГН. След като разберете потребителското си име, отидете на

https://susi.uni-sofia.bg , като паролата за достъп по подразбиране е отново вашето ЕГН. След регистрацията в СУСИ можете да промените паролата си, но задължително я запомнете и запишете, за да не се налага отново да се актуализира достъпът ви до системата.