Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Магистърски програми

   

Междуфакултетска магистърска програма

 

MA program in English Language Teaching

Master program “Management of education”

For additional information:

Assoc. Prof. Yonka Parvanova, PhD - Program Coordinator

E-mail: y.parvanova@fp.uni-sofia.bg

 

КАНДИДАТМАГИСТЪРСКА КАМПАНИЯ 2019/2020 - виж тук

Годишни такси за обучение на български граждани, граждани на ЕС и на ЕИП за учебната 2019/2020 г. за ОКС "Магистър"

Обучение срещу заплащане

 

Специалност Редовно обучение Задочно обучение Дистанционно обучение
Теория и управление на образованието 1500 1300  
Педагогика 1500 1300 ИКТО - 1500
Социални дейности 1600 1300  

 

Съгласно чл. 31(1) 5.1. от Правилника за прием на магистри годишната такса за обучение се заплаща на две равни вноски в началото на всеки семестър.

 

ПЛАЩАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ПРЕЗ СУСИ - виж тук

МАГИСТРИ

 

Студентите в магистърските програми, които ще се явяват на изпити през септемврийската сесия, могат да се включат в датите, определени от съответните преподаватели за студентите от бакалавърските специалности, според публикуваните графици за септемврийската поправителна сесия в сайта на Факултета по педагогика.

 

Графици на занятията по програми - виж тук

Съобщение за курсовите работи в магистърските програми

ДИПЛОМИРАНЕ

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - ФЕВРУАРИ 2020

Избор на научен ръководител

Процедура за подаване на молба за разработване на дипломна работа

Молба-образец за разработка на дипломна работа

Молба-образец за промяна на тема/научен ръководител

Молба-образец за защита на дипломна работа

Заглавна страница на дипломна работа - образец със задължителната информация

Дипломна работа - технически изисквания

Оценъчна скала на дипломна работа

 

Vnimanie

Решение на ДС от 11.11.2014 г.

Студенти (редовно и задочно обучение), записали условно следващ курс, имат право да се явят на невзет изпит по дадена дисциплина еднократно по техен избор в рамките на насрочените през съответната учебна година сесии (ноемврийска, януарска, априлска и юнска). Поправителна сесия – месец септември.

Vnimanie

РЕШЕНИЯ НА ФС ОТ 1.10.2013 г. (протокол № 1)

1. ФС препотвърди решението си от 2.10.2012 г. студентите да бъдат записвани в по-горен курс с не повече от 3 невзети изпита от предходната година.

2. ФС реши да се даде право на студентите от І курс да се записват във ІІ курс с не повече от 3 невзети изпита. Студентите с повече от 3 изпита не прекъсват следването си, а отпадат (губят студентски права).

Vnimanie

Потребителското си име за СУСИ можете да видите на https://cas.uni-sofia.bg/ , като въведете фак. номер и ЕГН. След като разберете потребителското си име, отидете на

https://susi.uni-sofia.bg , като паролата за достъп по подразбиране е отново вашето ЕГН. След регистрацията в СУСИ можете да промените паролата си, но задължително я запомнете и запишете, за да не се налага отново да се актуализира достъпът ви до системата.