Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Библиотека

   

Клон на Университетска библиотека към

Факултета по педагогика

Библиотечният фонд наброява над 73 500 библиотечни единици (монографии и периодични издания). Преобладава специализирана литература в областите теория на възпитанието, управление на образованието, дидактика, педагогическа психология, социални дейности и неформално образование на български, руски, немски, английски и френски език.

Biblio 1

 

МИЛЕНА НИКОЛОВА

e-mail: m.nikolova@fp.uni-sofia.bg

 

Biblio 2

 

Адрес:

1113 София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 2 (южно крило), ет. 2

E-mail:

library@fp.uni-sofia.bg

 

Работно време:

понеделник – петък: 8,30–17,30 часа