Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Новини и събития

   

Климентови дни 2017 година

 

8 ноември 2017 г., 10.30 ч., Ректорат, зала 1 - Кръгла маса по проект, финансиран от средства, отпуснати целево от държавния бюджет на СУ, с научен ръководител проф. дпн Н. Иванова на тема: „Равнище на формираност на езиковите компетентности у учениците в началния етап на основната степен на образование“. В кръглата маса ще вземат участие членовете на научния екип за осъществяване на проекта (докторанти и студенти) и преподаватели от Факултета по педагогика.

 

 

16 ноември 2017 г., 11.00 ч. Ректорат, 45 аудитория – среща с преподавателите и студентите от специалност „Социални дейности“ на тема: „Модели за професионално развитие в социалната работа“. Срещата е посветена на 10 години от създаването на катедра „Социална работа“ във ФП.

 

 

21 ноември 2017 г., 17.00 ч., Ректорат, зала 1 - Представяне на основаването и развитието на университетската педагогика в Софийския и Лайпцигския университет до 1945 г., като наука, като специалност, като набор от лекционни курсове на университетските преподаватели и профила на първите випуски на студентите. Научното изследване е реализирано по научен проект, финансиран от средства, отпуснати целево от държавния бюджет на СУ„Св. Климент Охридски”.

 

 

22 ноември 2017 г., 11.00 ч., Аула – тържествено връчване на дипломите на завършилите бакалаври и магистри през уч. 2016/2017 г.