Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Новини и събития

   

Факултетът по педагогика организира следните събития –

Майски дни 2018 г.:

 

  • 11 май 2018 г., зала 1, Ректорат:

10.00 ч. - Водосвет

10.30 ч. - Поднасяне на цветя на паметника на светите братя Кирил и Методий

11.00 ч. – Публична академична лекция на проф. дпн Вася Делибалтова, съгласно изискванията на чл. 113, ал. 2 от Закона за развитие на академичния състав в Р България

 

  • 14 май 2018 г., зала 1, Ректорат:

Традиционно провежданият от катедра „История на педагогиката и управление на образованието“ през месец май Студентски теоретичен семинар тази година е на тема „130 ГОДИНИ УНИВЕРСИТЕТСКА ПЕДАГОГИКА“. На форума 12 студенти от Факултета по педагогика ще представят проучвания, свързани с делото на „новите седмочисленици“, със 150-годишнината от рождението на Петър Нойков и с историята на читалищното и музейно образование в България. Студент, участник в четири последователни семинара, ще презентира своя стихосбирка, тематично свързана с философията на образованието.

 

Лице за контакт: доц. дпн П. Цонева – тел. 0895711065.

 

  • 17 май 2018 г., 59 зала – публична лекция на д-р Иван Стойнев от Юридически факултет, организирана от Центъра за гражданско образование към ФП.

 

  • 18, 19 и 20 май 2018 г., ТД „Гьолечица“ – студентски семинар

 

В периода 18-20 май 2018 г. за осми пореден път Учебно-научната лаборатория по експериментална и професионална педагогика „Проф. д-р Петър Нойков“ и Центъра по професионално и кариерно развитие към Факултетът по педагогика организират обучително-консултативен семинар „Академични предизвикателства“ със студенти от специалности Педагогика, Социални дейности и Неформално образование и чуждестранните Еразъм студенти към факултета. Утвърдени акценти по време на работата са професионалната подготовка и възможностите за реализация, конструктивното обсъждане и формулиране на предложения за оптимизиране на процеса на обучение. Тази година на фокус ще бъдат следните проблеми: академичните предизвикателства в резултат на новите учебни планове, проектиране на работа по студентски инициативи и оптимизиране на организирания студентски академичен живот, проблеми на студентското самоуправление, менторство и участие в органите на управление и живота на академичната общност; разширяване на интеграцията в академичната общност. По време на семинара се очертават възможностите и перспективите за професионално развитие чрез програмата „Еразъм +“ чрез участието на чуждестранните студенти, които представят своите държави, университети и факултети.

 

  • 28 май 2018 г., Нова конферентна зала, Ректорат

 

Конференция – Правата на детето в исторически и съвременен контекст

ПРОГРАМА

 

9.30 - 10.00 – приветствени думи от:

проф. дфн Анастас Герджиков, ректор на СУ „Св. Климент Охридски“

Кшищоф Краевски, посланик на Република Полша в България

д-р Елеонора Лилова, председател на Държавната агенция за закрила на детето

Ярослав Годун, директор на Полския институт в София

проф. д-р Бончо Господинов, декан на Факултета по педагогика

 

Модератор: проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова

 

10.00 -10.30 – Марек Михалак: Правата на детето, вчера, днес и утре – перспективата на омбудсмана по правата на детето.

10.30 - 11.00 - проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова: Правата на децата в глобализираното ни съвремие – между индивидуалността/уникалността и равенството.

11.00 - 11.30 - проф. дпн Адам Солак: Правата на детето в делото на Ирена Сендлер.

11.30 - 12.00 - проф. дпн Албена Чавдарова: Закрила на децата в България (исторически аспекти).

12.00 - 12.30 – кафе пауза

12.30 - 13.00 - проф. дпн Веслав Тайс: Правото на детето на живот: помощ и спасяване по време на война.

13.00 - 13.30 - доц. д-р Лиляна Стракова: Правата на детето в контекста на гражданското образование.

13.30 - 14.00 - проф. дпн Барбара Смолинска-Тайс: Януш Корчак – класик на европейската педагогика на детството - предтеча на правата на детето.

14.00 - 14.30 - ас. д-р Даниела Рачева, ас. д-р Йорданка Николова и студенти:

Правата на децата през погледа на студенти педагози.

14.30 - 15.00 - закриване на конференцията.

 

Maрек Михалак – омбудсман по правата на детето в Република Полша IV и V мандат, учредител и дългогодишен председател на Асоциацията на приятелите на болните деца „SERCE” и Фондацията SERCE – Eвропейски център за дружба между децата в Швидница. Oт 2007 година Канцлер на международния колегиум на Ордена на усмивката, в периода 2011-2012 председател на европейската мрежа на омбудсманите по правата на детето ENOC. За дейността си е отличен с многобройни награди и отличия, в т.ч. Oрден на усмивката (1994), Специална награда на министъра на труда и социалната политика (1997) и два пъти с Оскар на полската педиатрия (2011 и 2015). Марек Михалак е инициатор на редица законодателни промени, свързани със спазването на правата на детето. Вносител на предложението за обявяване на 2012 за Година на Януш Корчак и на 2018 за Година на Ирена Сендлер.

 

Проф. дпн Aдам Солак – педагог, преподавател в Академията за специална педагогика „Мария Гжегожевска“ във Варшава. Aвтор на редица публикации в областта на педагогиката. Научни интереси: педагогика на труда, социална педагогика, права на детето. Главен редактор на Полско-украинския научен годишник „EdukacjaZawodowaiUstawiczna”. Обществен съветник на омбудсмана по правата на детето.

 

Проф. дпн Барбара Смолинска-Тайс – социален педагог, социален работник, обществен съветник на омбудсмана по правата на детето, ръководител на катедрата по социална педагогика в Академията за специална педагогика „Мария Гжегожевска“ във Варшава. Занимава се със социалните проблеми на детето и семейството (бедност, социално изключване, неравенство в достъпа до образование, грижа за детето в семейството и училището). Изследовател на наследството на Януш Корчак, популяризатор на корчаковата идея за правата на детето. Aвтор на много научни публикации, посветени на проблемите на децата.

 

Проф. дпн Веслав Тайс – педагог, преподавател в Академията за специална педагогика „Мария Гжегожевска“ във Варшава, по-рано дългогодишен преподавател във Варшавския университет. Научни интереси: теория и история на социалната педагогика, образование в общността, детето и детството в крайни социално-политически ситуации, образование и социална памет.

 

Проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова – преподавател във Факултета по педагогика, СУ „Св. Климент Охридски“, зам.-декан, ръководител на катедра „Теория на възпитанието“. Области на научни интереси и преподаване: педагогика, теория на възпитанието, семейна педагогика, интеркултурно възпитание, приобщаващо образование, просоциално и алтруистично поведение, социална работа с бежанци и др.

 

Проф. дпн Албена Чавдарова – преподавател във Факултета по педагогика, СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „История на педагогиката и управление на образованието“. Нейните научни интереси са в областта на история на образованието и педагогическите науки, педагогическото образование и квалификация на учителите в исторически и съвременен контекст, история на социалната работа.

 

Доц. д-р Лиляна Стракова – преподавател във Факултета по педагогика, СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „Социална работа“, зам.-декан, ръководител на Център по гражданско образование. Научните й интереси и публикации са в сферата на моралното развитие на учениците, ценности и ценностно развитие, гражданско образование, ценности в социалната работа и др.

 

Ас. д-р Даниела Рачева – преподавател във Факултета по педагогика, СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „Теория на възпитанието“. Научните й интереси са в областта на теория на възпитанието, патриотичното възпитание, работа с деца – мигранти и деца от етнически малцинства.

 

Ас. д-р Йорданка Николова е преподавател във Факултета по педагогика, СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „Теория на възпитанието. Области на научни интереси: семейна педагогика, теория на възпитанието, интерактивни методи на преподаване и учене.

 

 

ЧЕТВЪРТИ ОТВОРЕНИ ФИЛОСОФСКО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ АТЕЛИЕТА

Факултет по педагогика, УНЛ „Проф.д-р Петър Нойков“

Клуб „КРЕАЦИИ“

 

Философско-образователните отворени ателиета се превръщат вече в традиция във Факултета по педагогика. В тях участват студенти педагози от първи курс на специалност Неформално образование и втори курс специалност Педагогика. Те представят философско-образователните си проекти, мандали, етюди, философски питания за Образованието – преди, сега и след. Но участници-събеседници са и нашите гости – студенти от горните курсове и други специалности, преподаватели, приятели и всички, търсещи връзката между корени и върхове.

 

Включен е и модул „Цунами“ – наративна философия върху оригинални съчинения на японски деца и семейства, воден от асистент Петя Панайотова. В него участват както студенти, така и ученици от 18-то СУ „Уйлям Гладстоун“, 138-мо СУ „Васил Златарски“ и Националната финансово-стопанска гимназия.

 

Основен организатор на Ателиетата е клуб „Креации“ към УНЛ „Професор д-р Петър Нойков“ и екипът към него – проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова, ас. Петя Панайотова, доц. д-р Владислав Господинов.

 

Вратите са широко отворени от 13.30 до 17 часа на 30 май 2018 г. в зала 2 на Ректората на Алма Матер, за да се чуят гласовете и отгласите на винаги младите любители на Образованието – в годината на 130-годишния юбилей на българската Алма Матер.