Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Новини и събития

   

 

На 03.07 2024 г. бяха връчени свидетелствата за професионална квалификация "Учител" на поредната група специализанти. Те имат възможност да работят като учители по предприемачество, философия и гражданско образование, история, география и икономика, биология и здравно образование и учител по професионална подготовка (теория и практическо обучение по строителство и архитектура).

Да им пожелаем на добър час!

1

На 17.06.2024 г. на посещение във Факултета по педагогика беше експертна група по процедура за програмна акредитация на професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки в СУ „Св. Климент Охридски“. Групата се ръководи от проф. д-р Янка Тоцева - Университет за национално и световно стопанство, проф. д.н. Снежанка Георгиева – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, и д-р Мария Гайдарова – директор на ОУ “Райна Княгиня”, гр. Пловдив.

 

Наблюдаващ по процедурата от НАОА беше проф. дпн Дора Лефтерова-Гаджалова – Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".

 

Срещата беше открита от доц. д-р Ваня Божилова, декан на Факултета по педагогика . На нея присъстваха: проф. д-р Стоян Шишков, зам.-ректора за академичен състав, акредитация и рейтинги, г-жа Д. Чочева – ръководител на отдел „Акредитации и рейтинги“, проф. д-р Силвия Николаева, ръководител на магистърска програма „Мениджмънт на услуги и организации за неформално образование“ – задочно обучение, доц. д-р Йонка Първанова зам.-декан за ОКС ,,магистър'' и ръководител на магистърска програма „Образователен мениджмънт“ и доц. д-р Илиана Петкова, зам.-декан ОКС ,,бакалавър''.

 

Посещението продължи по предварително изготвена програма, включваща: среща с академичен състав на факултета, с потребителите, среща с комисията, изготвила документацията, и т.н.

KP5A5581_2_11zon
KP5A5572_1_11zon
Без име
 

Кръгла маса на тема:

"Ролята на гражданското образование в живота на младите хора в България"

13.06.2024 - Покана

На 07.06.2024 г. в 59 зала се проведе среща с ръководството на Държавната агенция за закрила на детето: Татяна Иванова – председател на ДАЗД, Ивайла Касърова – заместник-председател на ДАЗД. На срещата Милена Дянкова – директор на Дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“ представи Националната телефонна линия за деца. Отговори на възникнали въпроси дадоха Камелия Николова – главен секретар на ДАЗД и Главен директор на Главна дирекция „Контрол по правата на детето“, Ваня Кирилова и Даринка Янкова – държавни експерти в Дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“.

 

Ели Цветанова, Директор на Център за социална рехабилитация и интеграция, гр. Елин Пелин, също представи възможностите за летни практики, организирани от българската православна църква.

 

На срещата присъстваха студенти от специалност Педагогика, Социални дейности и Неформално образование, както и преподавателите – доц. Й. Николова, гл. ас. д-р Екатерина Томова, гл. ас. д-р Даниела Рачева, гл. ас. д-р Теодорина Милушева, ас. д-р Симеон Сапунджиев и гл. ас. д-р Александър Христов.

 

С тази среща се поставят основите на бъдещо партньорство в подготовката и професионалната реализация на студентите от Факултета по педагогика.

KP5A4449_1_11zon
KP5A4460_2_11zon
KP5A4501_4_11zon
KP5A4478_3_11zon

На 4 юни 2024 г. се проведе среща между деканското ръководство на Факултета по педагогика и експерти от Международна федерация (IB Mitte gGmbH) за образование и социални услуги със седалище гр. Дрезден, регион Източна Саксония, Германия.

Целта на срещата беше да се създадат нови контакти и да се обмени опит за възможно бъдещо сътрудничество по проекти между двете институции.

IMG_6286_1_11zon
IMG_6282_2_11zon

Научнопрактическа конференция ,,Детето и детският свят‘‘

 

Аула и Конферентна зала, Ректорат

Факултетът по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ организира Научнопрактическа конференция, посветена на Международния ден на детето – 1-ви юни ,,Детето и детският свят‘‘. Конференцията ще се състои на 1 и 2 юни 2024 г. в Аулата и Конферентната зала на Софийския университет ,,Св. Климент Охридски“ .

Целта на конференцията е да събере на едно място млади и утвърдени учени, експерти и професионалисти от практиката. Форумът цели да спомогне за създаване и задълбочаване на устойчиви и ползотворни изследователски и практикоприложни партньорства; за споделяне на опит, постижения и предизвикателства; за търсене на решения, които да допринасят за създаването на адекватни на съвременната социална динамика, политики за образование и възпитание на децата и младежите.

Основните тематични направления на Конференцията са:

На 1 юни 2024 г.

• Детето и неговият вътрешен свят – доклади и дискусии на теми, свързани с психичното здраве на децата.

• Детето и неговото семейство – доклади и дискусии на теми, свързани с предизвикателствата пред съвременното родителство.

• Детето и неговото училище – доклади и дискусии на теми, свързани с постижения и предизвикателства на училищното образование и възпитание; постижения и предизвикателства при взаимодействието между училището и всички останали общности, с които взаимодейства.

На 2 юни 2024 г.

• Детето и литературата за деца – теми и дискусии, свързани с детското образование, възпитание и развитие, описани в литературата за деца; разговори и срещи със съвременни автори на литературни произведения за деца.

• Детето и различията – доклади и дискусии на теми, свързани с предизвикателствата пред приобщаващото образование – за специалисти, работещи с деца със СОП, с даровити деца, с деца от етнически, религиозни, мигрантски общности.

• Детето и свободното време – актуални аспекти на предизвикателството ,,конструктивно оползотворяване на свободното от учене време“– за педагогически специалисти, реализиращи занимания по интереси.

• Детето и света на зависимостите – доклади и дискусии, свързани с опасни за детското здраве зависимости – алкохол, наркотични вещества, хазарт, храна, дигитални устройства и приложения – за психиатри, полицейски служители, диетолози, психотерапевти, токсиколози, лекари, неправителствени и доброволчески организации и др.

• Детето в дигиталния свят – доклади и дискусии, свързани с образованието, забавленията и комуникацията на децата в дигиталното пространство – насочена към специалисти по киберсигурност; създатели на платформи за обучение и образование; автори на дигитално съдържание за деца; инфлуенсъри, блогъри, влогъри и др.

• Детето и социалните грижи за него – доклади и дискусии, отразяващи постижения и предизвикателства, съпътстващи осигуряването на социални услуги и подпомагане на децата и техните семейства – специалисти, работещи в социални услуги за деца, АСП, ОЗД.

Съпътстващото събитие - Изложение ,,Детето и детският свят“, предоставя възможност за представяне и популяризиране на дейността на училища, центрове за занимания по интереси, неправителствени организации, атракциони за деца и др. и за популяризиране на продукти (книги, ученически пособия, дигитални платформи за учене и др.) и услуги, предназначени за деца.

Подробна информация за събитието е налична на сайта на Научнопрактическата конференция ,,Детето и детският свят“: https://www.conferencefp-sofia.com/

Събитието се провежда в рамките на традиционните Майски дни на културата на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

На 28.05.2024 г. за седма поредна година се състоя церемонията по награждаването за Студент на годината на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В категорията „Педагогически науки“ имаше три номинации и трите от Факултета по педагогика. За втора поредна година призът получи студент от специалност Педагогика – Владислава Станоева от 3-ти курс. Гордеем се и с другите наши възпитаници – Дария Ковачева от 2-ри курс, специалност Неформално образование, и Георги Милошев от магистърска програма „Образователен мениджмънт“. Браво за постиженията ви, колеги! Продължавайте напред и нагоре!

viber_image_2024-05-29_09-33-02-270
viber_image_2024-05-29_09-33-04-150

На 29.05.2024 г. от 13:30 ч. в зала 2 на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за девета поредна година се състояха Философско-образователни ателиета. Ателието е част от календара от дейности на клуб „Креации“ с ръководител проф. дпн Яна Мерджанова, който е част от УНЛ „Проф. д-р Петър Нойков“. В тях участваха студенти от 1-ви и 2-ри курс на специалност Неформално образование и 2-ри курс на специалност Педагогика. Събитието беше уважено и от д-р Калина Михова, директор на Училище „Роналд Лаудер“, което е базово на Факултета по педагогика, и колеги преподаватели. Събитието се превърна в празник на знанието, творчеството и духа.

KP5A2296_3_11zon
image00004_1_11zon
image00006_2_11zon
 

На тържествена церемония в Ректората на Софийския университет ректорът проф. д-р Георги Вълчев удостои доц. д-р Вержиния Боянова и гл. ас. д-р Константин Теодосиев с отличия на Алма матер.

Доц. д-р Вержиния Боянова бе удостоена с Почетен нагръден знак „Св. Климент Охридски“ - І-ва степен, за цялостната й преподавателска и научноизследователска дейност. Тя не скри вълнението си и благодари на целия факултет за съвместната работа през изминалите години. Доц. Боянова отправи своята благодарности на колегите си от Катедра „Социална работа“, от които през изминалите години е получавала безрезервна подкрепа в личен и професионален план. Тя си спомни как преди 40 години е започнал нейният професионален път и колко неусетно са минали тези години.

Подробна информация и снимки

На 20 май студенти от специалност Педагогика и Неформално образование посетиха академия ,,Атлантида‘‘. Там те се запознаха с идеята за нейното „раждане“, с разликата между училищна, забавна и състезателна математика и с педагогическия модел за работа с деца от 1-ви до 7-ми клас. Студентите бяха включени в решаването на задачи от състезание ,,Европейско кенгуру‘‘ и бяха провокирани да създадат такива.

Без име

 

На 17 май 2024 г. по покана на Кариерния център на Факултета по педагогика ученици от първи и втори клас на 54. СУ "Свети Иван Рилски" с изучаване на чужди езици и информационни технологии, с класни ръководители г-жа Златка Чардакова, г-жа Емилия Райкова и г-жа Мария Георгиева, посетиха СУ „Св. Климент Охридски“. Малките ученици разгледаха музея по Палеонтология и исторична геология и музея по Минералогия, Петрология и Полезни изкопаеми. Доц. д-р Илиана Петкова – зам.-декан, им разказа за историята на университета, за красотата на учителската професия, за възможностите, които им предоставя обучението в Алма Матер. Децата с удоволствие си направиха снимки във фоайето на Аулата, седнаха на студентските скамейки в емблематичните 272 и 65 аудитория. Потопиха се в студентското ежедневие, слушайки разказа на гл. ас. д-р Йорданка Николова.

image00033_3_11zon
image00005_1_11zon
image00062_4_11zon
image00030_2_11zon

Студентски форум „Структури за неформално образование – история и съвременност“

 

На 15 май 2024 г. от 11:00 часа в 240 аудитория на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе Студентският форум с наименование „Структури за неформално образование – история и съвременност“. Събитието е посветено на 15-годишнината на студентските проучвания в полето на Историята на неформалното образование, на една традиция, която макар и да няма парична стойност, е безценна. Безценна, защото фокусира познавателния интерес на студентите в полето на исторически възникнали образователни практики и техните съвременни рефлексии, заявен в десетки техни участия в майски студентски семинари, в проекти по ФНИ към университета и национални конференции, в публикационна активност в национално реферирани списания. Участниците във форума, студентите от специалност Неформално образование при Факултета по педагогика – Моника Шербанова (випуск 2018), Боряна Пейчева (I курс, РО), Дария Ковачева (II курс, РО), Антония Ночева (III курс, ЗО), Тереза Йоновска (I курс, РО), Виктория Младенова (I курс, РО) и Нина Иванова (I курс, РО), интерферираха върху реконструкцията на читалищното образование, неговите съвременни рефлексии, отговориха на въпроса как в съвременните условия 3750-те читалища се вписват в обогатяване на българския опит по опазването на нематериалното културно наследство в контекста на Конвенцията на ЮНЕСКО за нематериалното културно наследство от 2003 г.

 

Студентите участници бяха поздравени от декана на факултета – доц. д-р Ваня Божилова и от зам.-декана – доц. д-р Бистра Мизова, която им връчи сертификати за участие. Модераторът на форума – проф. дпн Пенка Цонева, изрази увереност, че студентите – бъдещи специалисти по неформално образование, ще подкрепят в реалната практика тези 3750 живи човешки съкровища в българската културна традиция, издържали проверката на времето в продължение на 168 години. Професор Цонева закри форума с пожеланието към всички студенти да бъдат отворени и занапред към знанието и съхранят пламъка на творческия дух в бъдещата си образователна и изследователска дейност.

1
2
3
8 (1 of 1)-2_11zon

ПРОГРАМА

МАЙСКИ ДНИ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ПЕДАГОГИКА

2024

 

30 АПРИЛ – 9 МАЙ 2024

ЦЕНТРАЛНО ФОАЙЕ, Ректорат

Изложба на Веска Цицелкова

 

Културна палитра на картини от вълна на български и световни културни феномени: Светите братя Кирил и Методий, Паисий Хилендарски, Богородица, Исус, Св. Георги Победоносец, Микеланджело Буанароти, Леонардо да Винчи, Рафаело, Моцарт, Бетховен, Гьоте и др.

 

Тази уникална палитра носи духа на въз-раждането на най-светлите завещания на ренесансови личности от различни епохи и ги предава през времената като непрестанни самовъзраждащи се превъплъщения на Човешкия единен Дух.

 

Официално откриване – 30.04.2024, 18.00 часа.

 

13 МАЙ 2024

ЗАЛА 1, Ректорат

10.00 ч. – 10.10 ч. – Водосвет по случай 11 май – Денят на Светите братя Кирил и Методий и Патронен празник на Факултета по педагогика

10.10 ч. – 10.20 ч. – Поздравления за празника от Ректора на СУ и Декана на ФП

10.20 ч. – 11.00 ч.:

 • Връчване на почетен знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента на проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт
 • Връчване на почетен нагръден знак „Св. Климент Охридски“ – I степен на доц. д-р Силвия Върбанова Върбанова

11.00 ч. – 12.00 ч. – Публична академична лекция на доц. д-р Мая Сотирова на тема: "Проектиране на персонализирана учебна среда в обучението по български език и литература в начален етап на основното образование"

12.00 ч. – 12.15 ч. – Успехите на студентите на Факултета по педагогика: Петър Камбурски – носител на националния приз „Студент на годината 2023“ в професионално направление Педагогически науки

12.15 ч. – 12.30 ч. – Поднасяне цветя на Паметника на Светите братя Кирил и Методий

12.30 ч. – 13.00 ч. – кафе-пауза

13.00 ч. – 15.00 ч. – Ден на отворените врати на магистърските програми във Факултета по педагогика (постерна презентация) и празнично честване на 10-годишнината от акредитацията на първата дистанционна магистърска програма в СУ „Информационни и комуникационни технологии в образованието“

 

15 МАЙ 2024

240 АУДИТОРИЯ, Северно крило

Студентски форум

„Структури за неформално образование – история и съвременност“

Модератор: проф. дпн Пенка Цонева

11.00 – 11.10 Откриване от проф. дпн Пенка Цонева

Обзор на тема: „Приемственост и развитие на самостоятелните студентски проучвания в полето на Историята на неформалното образование в България

11.10 – 11.20 Поздравления към форума от Деканското ръководство

11.20 – 11.30 Поздравления към форума от пионери в студентските проучвания по История на неформалното образование в България и участници в предходни Студентски теоретични семинари

11.30 – 12.30 – Представяне (презентации) на самостоятелни тематични проучвания на студенти от сп. Неформално образование. Дискусия

12.30 – 12.35 – Закриване на форума и връчване сертификати на участниците в семинара със свои тематични проучвания.

 

29 МАЙ 2024

ЗАЛА 2, Ректорат

13.30 ч. – 17.00 ч.

ДЕВЕТИ ОТВОРЕНИ ФИЛОСОФСКО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ АТЕЛИЕТА

Факултет по педагогика, УНЛ „Проф. д-р Петър Нойков“

Клуб „КРЕАЦИИ“

 

Философско-образователните отворени ателиета се превърнаха вече в традиция във Факултета по педагогика. В тях участват основно студенти педагози от специалност „неформално образование“ и специалност „педагогика“. Те представят философско-образователните си проекти в областта на училищната практика и на неформалните образователни културни пространства, своите мандали, етюди, философски питания за Образованието – преди, сега и след. Смисълът е студентите да заложат и споделят действителни реалистични, но и предизвикателни смели бъдещи проекти и начинания, които ще са съответни на Идеята за Училище на бъдещето, Образование на бъдещето, Култура на бъдещето. И да о-питат тяхната устойчивост в режим на конструктивен философско-педагогически отворен синергетизиращ диалог.

 

Но участници-събеседници са и нашите гости – студенти от горните курсове и други специалности, преподаватели, приятели и всички, търсещи връзката между корени и върхове.

 

Основен организатор на Ателиетата е клуб „Креации“ към УНЛ „Професор д-р Петър Нойков“ и екипът към него – проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова, доц. д-р Илиана Петкова, доц.д-р Владислав Господинов, ас. Катя Димитрова.

 

Вратите са широко отворени от 13.30 часа до 17 часа на 29 май 2024 г. в зала 2 на Ректората на Алма Матер, за да се чуят гласовете и от-гласите на винаги младите любители на Образованието – негови бъдещи стратези.

 

29 МАЙ 2024

65 аудитория, Ректорат

15.30 ч.

Среща на екипа на Кариерния център на ФП и Факултетния студентски съвет с ученици от 11 клас от Английската езикова гимназия – гр. Перник.

 

12 ЮНИ 2024

Аула, Ректорат

Национална научнопрактическа конференция, посветена на Международния ден на детето – 1-ви юни ,,ДЕТЕТО И ДЕТСКИЯТ СВЯТ‘‘

 

Целта на конференцията е да събере учени, експерти и професионалисти от практиката на форум във Факултета по педагогика на Софийски университет, който да спомогне за създаване и задълбочаване на устойчиви и ползотворни изследователски и практикоприложни партньорства; за споделяне на опит, постижения и предизвикателства; за търсене на решения, които да допринасят за създаването на адекватни на съвременната социална динамика, политики за образование и възпитание на децата и младежите.

 

Основните тематични направления са:

01.06.2024 г.

 • Детето и неговият вътрешен свят – доклади и дискусии на теми, свързани с психичното здраве на децата.
 • Детето и неговото семейство – доклади и дискусии на теми, свързани с предизвикателствата пред съвременното родителство.
 • Детето и неговото училище – доклади и дискусии на теми, свързани с постижения и предизвикателства на училищното образование и възпитание; постижения и предизвикателства при взаимодействието между училището и всички останали общности, с които взаимодейства.

02.06.2024 г.

 • Детето и литературата за деца – теми и дискусии, свързани с детското образование, възпитание и развитие, описани в литературата за деца; разговори и срещи със съвременни автори на литературни произведения за деца.
 • Детето и различията – доклади и дискусии на теми, свързани с предизвикателствата пред приобщаващото образование - за специалисти, работещи с деца със СОП, с даровити деца, с деца от етнически, религиозни, мигрантски общности.
 • Детето и свободното време – актуални аспекти на предизвикателството ,,конструктивно оползотворяване на – за педагогически специалисти, реализиращи занимания по интереси.
 • Детето и света на зависимостите – доклади и дискусии, свързани с опасни за детското здраве зависимости – алкохол, наркотични вещества, хазарт, храна, дигитални устройства и приложения – за психиатри, полицейски служители, диетолози, психотерапевти, токсиколози, лекари, неправителствени и доброволчески организации и др.
 • Детето в дигиталния свят – доклади и дискусии, свързани с образованието, забавленията и комуникацията на децата в дигиталното пространство – насочена към специалисти по киберсигурност; създатели на платформи за обучение и образование; автори на дигитално съдържание за деца; инфлуенсъри, блогъри, влогъри и др.
 • Детето и социалните грижи за него – доклади и дискусии, отразяващи постижения и предизвикателства, съпътстващи осигуряването на социални услуги и подпомагане на децата и техните семейства – специалисти, работещи в социални услуги за деца, АСП, ОЗД.

Съпътстващо събитие на Конференцията: Изложение ,,Детето и детският свят“, предоставя възможност за представяне и популяризиране на дейността на училища, центрове за занимания по интереси, неправителствени организации, атракциони за деца и др. и за популяризиране на продукти (книги, ученически пособия, дигитални платформи за учене и др.), предназначени за деца.

На 09.04.2024 г. Факултетът по педагогика посрещна ученици от 2-ри клас на 10. ОУ "Алеко Константинов" в град Перник.

 

Предварително децата бяха подготвили и изпратили рисунки на тема "Пролет в университета". Те посетиха Аулата, където зазвуча химнът на РБългария, разгледаха Музея по палеонтология и историческа геология и Централната университетска библиотека. С интерес чуха разказите за работата на преподавателите и на специалистите, работещи в музеите и библиотеките на университета. Учениците имаха възможността да посетят някои от учебните зали и да видят къде се провеждат часовете на студентите. В края на разходката всеки ученик получи сертификат за участието си в опознавателната разходка и красивата картина, която е нарисувал.

 

Изложбата може да бъде разгледана в сградата на Ректората, 3-ти етаж, Южно крило.

mnb (1 of 1)-4
mnb-(1-of-1)-8_optimized
mnb-(1-of-1)-19_optimized
viber_image_2024-04-09_20-56-47-434_optimized
viber_image_2024-04-09_20-57-37-230_optimized
viber_image_2024-04-09_15-55-09-116_optimized

 

ИЗЛОЖБА

„КУЛТУРНА ПАЛИТРА“

ВЕСКА ЦИЦЕЛКОВА

виж тук

Цицелкова

 

ДЕВЕТИ ОТВОРЕНИ

ФИЛОСОФСКО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ АТЕЛИЕТА

Факултет по педагогика, УНЛ „Проф.д-р Петър Нойков“

Клуб „КРЕАЦИИ“

ПЛАКАТ

Първата годишна конференция за отчитане на дейностите по проекта за създаване на мрежа от изследователски университети SUMMIT

 

В рамките на форума ще бъдат представени първични научни резултата и от изследователската дейност на работна група DigitalEdu-SU: Изследване на „действителното състояние“ на дигитализацията на Българското средно образование. В научната група, с водещ изследовател проф. Румяна ПейчевА-Форсайт, участват и представители на нашия факултет.

Събитието ще се проведе на 24 април, сряда от 9.00 ч. до 12.30 ч. в зала 2, Ректорат.

Желаещите да участват в конференцията следва да се регистрират в срок до 5.04.2024 г. на адрес:

https://forms.gle/8diw8w7F8NTA1As16

 

На 19 март 2024 г. в зала 1 на Ректората се проведе среща на деканските ръководства и преподаватели от Факултета по педагогика и Факултета по науки за образованието и изкуствата с китайска делегация, включваща представители от Ningbo Childhood Education College, Ningbo Institute of Education, директори на училища от гр. Нингбо и главния редактор на научно списание в областта на образованието.

Срещата бе организирана със съдействието на международния отдел на Софийски университет поради изявения интерес от китайска страна. На нея бяха обсъдени възможности и перспективи за развитие на бъдещо партньорство.

China 1
China 2
China 3

ДНИ НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА

във Факултета по педагогика

на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

14–22 март 2024 г.

ПРОГРАМА

 

Научно-практическа конференция с международно участие

,,Социалната работа в променящия се свят – образование, изследвания, политики и практики“

21.03.2024 г. Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика

ПРОГРАМА

ОТРАЗЯВАНЕ:

https://www.mlsp.government.bg/ministr-shalapatova-predstavi-strategiyata-za-razvitie-na-choveshkite-resursi-v-sotsialnata-sfera-pred-studenti-v-su

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/nauchno_prakticheska_konferenciya_socialnata_rabota_v_promenyaschiya_se_svyat_obrazovanie_izsledvaniya_politiki_i_praktiki

СТУДЕНТ НА ГОДИНАТА 2023

На 01.03.2024 г. се състоя Церемония по награждаване на отличените за конкурса Студент на годината 2023 г. Събитието се провежда за 17-та година. Наградите са в три различни сфери. Първата е за научни постижения, класифицирани съобразно областите на образование и професионални направления. За първи път в конкурса се включва студент от Факултета по педагогика.

Горди сме, че за студент на годината 2023 г. в професионално направление 1. Педагогически науки беше награден Петър Камбурски, студент в 4 курс, специалност Педагогика, редовно обучение.

Камбурски

 

 

 

 

 

 

 

Днес, 19.01.2024 г., във ФНОИ се състоя среща на ръководителите на кариерните центрове на Факултета по педагогика (доц. д-р Илиана Петкова) и Факултета по науки за образованието и изкуствата (проф. дпн Мира Цветкова-Арсова). На нея присъстваха София Георгиева - кариерен-консултант на Факултета по педагогика, Николина Филипова - главен редактор, и Ренета Иванова - мениджър общности на списание ,,Кариери‘‘ .

На срещата всеки ръководител на факултетен кариерен център представи дейността на своя факултет и се обсъдиха идеи за бъдещи съвместни партньорства.

KarierniCentrive_2024-01-19_13-08-36-725