Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Новини и събития

   

КЛИМЕНТОВИ ДНИ 2019

 

Събитията, които организира Факултетът по педагогика за Климентови дни 2019, са както следва:

 

  • 5.11.2019 г., 17,30 ч., 59 кабинет, 3 етаж, южно крило, Ректорат

Лекция на д-р Хируйоши Фуджимото, университет Фукуяма, Япония, гост-лектор по програма Еразъм+ - партниращи държави, на тема "Въведение към икономиката на образованието"

  • 12.11.2019 г., 10.00 ч., зала 1, Ректорат

ФП в сътрудничество с международен отдел на СУ организира среща, на която гостува Ани Домейн – бивш възпитаник на Факултета по педагогика по програма „ЕС отново в Университета“ – Разговор за Европа и възможностите за професионално и кариерно развитие на студентите и младите специалисти.

  • 22.11.2019 г., 11,00 ч., 240 аудитория, северно крило, Ректорат

Представяне на резултати от научноизследователска дейност по научен проект "Профил на университетската педагогика в Софийския и Лайпцигски университет (история и съвременност) – III етап". Екипът на проекта е: проф. дпн А.Чавдарова, гл.ас. д-р М. Илиева и студентите Катя Димитрова и Елизабет Тодорова - 4 курс, спец. Педагогика.

  • 26.11., 10.00 -13.00 ч., Зала 2, Ректорат

Дискусионен форум по проблемите на социалното включване и приобщаващото образование, насочени към бежанци в България, финална дейност по проект "Социално включване и приобщаващо образование на търсещи убежище и бежанци – реалност и перспективи".

  • 27 ноември 2019 г., Аула, 11.00 ч.

Тържествено връчване на дипломите на завършилите бакалаври и магистри през уч. 2018/2019 г.

  • 2 декември 2019 г., Нова конферентна зала, Ректорат, 10.00 ч. –

Кръгла маса на тема: „Социалният работник в училище – професионален статут и компетенции“.

  • 2 декември 2019, 14.00-16.00 ч., зала 2 на Ректората

Кръгла маса на тема „Удовлетвореност от труда в организациите за социална работа – оценка на служителите и очаквания на студентите“. На кръглата маса ще се представят резултатите от проведени изследвания сред студенти, обучаващи се в бакалавърска степен в специалност Социални дейности в СУ "Св. Климент Охридски", Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Тракийски университет – Стара Загора, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, относно техните очаквания за аспектите и характеристиките на бъдещата им професионална реализация в организации за социална работа и удовлетвореността им и изследвания с работещи социални работници в организации за социална работа, относно тяхната удовлетвореност от осъществяваната трудова дейност.

  • 4 декември 2019 г., Аула, 13.00 ч.

Съвместна национална конференция с Министерство на образованието и науката

На 28 ноември 2019 г. в Аулата на университета ще се проведе конференция на тема: „Продължаваща квалификация на учителите и качество на преподаването – перспективата на учениците“. На конференцията ще бъдат представени резултатите от национално изследване на същата тема.

Изследването е направено по поръчка на Министерството на образованието и науката и е осъществено от изследователски екип от Факултета по педагогика в състав: проф. Бончо Господинов, проф. Румяна Пейчева-Форсайт и доц. Бистра Мизова.

На конференцията ще присъстват представители на МОН, представители от всички Регионални управления на образованието, представители на други университети и много учители.

  • 5 декември 2019 г., зала 1, 17.30 ч. - провеждане на поредните креации от клуб „Креации“ към УНЛ „проф. д-р Петър Нойков“ във ФП.

Поредната творческа вечер се организира от екипа на клуб „Креации“ към УНЛ „проф.д-р Петър Нойков“ във Факултета по Педагогика на СУ.

Участници в събитието „Персеиади и други високосни рождества“ - /поетичен моноспектакъл, рождествена високосна фотоимпресия и творчески изпълнения/ - ще са както екипът от лабораторията, така и академична акапелна група на СУ, студенти и всички присъстващи колеги преподаватели, учители, ученици, студенти, ценители на изкуството.

„Високосната“ изява е благотворително посвещение и входът й ще бъде в подкрепа на Мисията на Сдружение „Към върха“, работещо и реализиращо планински преходи за деца и младежи с ограничена подвижност.

Обява

Представяне