Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Новини и събития

   
  • 2021

 

ЧЕСТВАНЕ НА 35 ГОДИНИ ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА

П О К А Н А
за научно-практическа конференция с международно участие
,,30 години Конвенция за правата на детето в Р. България
и идеите на Корчак за утвърждаване правата на децата’’

СРЕЩА НА ПОКОЛЕНИЯТА

Партньорско събитие на открито

25 юни 2021 г., петък, 10 – 12 ч.

Ботаническа градина на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Покана

15.06.2021

 

You are invited to a Zoom webinar.
When: Jun 15, 2021 03:00 PM Sofia
Topic: Master Program - Management of Education
Please click the link below to join the webinar:
https://zoom.us/j/95433319916?pwd=dVpGTFJuSEZJK3YxeERlWUo3VWlMZz09
Passcode: 393669

 

Майсторски класове със студентите от ФП на СУ „Св. Климент Охридски“

по проект по НИС на тема: „Проучване опита на иновативни училища в България и представяне на добри практики пред бъдещите педагози – втора част“

Представяне и снимки

УЕБИНАР ПО ПРОЕКТ

„КОНЦЕПТУАЛНО И ПРИЛОЖНО МНОГООБРАЗИЕ НА СВЪРЗАНОСТТА МЕЖДУ ФОРМАЛНОТО И НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ“

Покана

Линк за достъп ще намерите тук: https://ciino2021.blogspot.com/2021/04/20-2021.html

МАЙСКИ ДНИ

Програма

XIII Теоретичен семинар

на катедра "История на педагогиката и управление на образованието"

Покана

Програма

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА ФАКУЛТЕТА ПО ПЕДАГОГИКА

Програма

Философскообразователни ателиета

 

Майски фестивал на креациите

Срещи с работодатели и алумни за популяризиране и развитие на магистърска програма „Педагогика на девиантното поведение“ към Факултет по педагогика -

виж тук

Научно-практически уебинар „Здравните грижи и образование като практическо, изследователско и академично предизвикателство“ -

Програма

Онлайн семинар „Пътища на професионализма в социалната работа“ -

Покана

  • 2020 АРХИВ

КЛИМЕНТОВИ ДНИ 2020 г.

  • 26.11.2020 – от 10.00 ч. – Представяне на резултатите от научноизследователските проекти на Факултета по педагогика, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ - ПРОГРАМА

Форумът ще се проведе онлайн на следния линк:

https://us02web.zoom.us/j/2256337224?pwd=anA1Wm5YTElGVmZJVllCR2VoRFcwUT09

Meeting ID: 225 633 7224
Passcode: 170491

 

  • 26.11.2020 - Онлайн Кръгла маса със студентите педагози от 4 курс РО и 5 курс ЗО на тема: ,,Мога и ще бъда добър учител“, част от дейностите по проект „Проучване опита на иновативните училища в България и представяне на добри практики пред бъдещите педагози“, на която ще се отчетат резултатите от проекта и ще се осъществи майсторски клас с преподавател Десислава Миленкова. Предложение от гл. ас. Й. Николова и доц. Ил. Петкова

 

  • 28.11.2020 - Онлайн Дискусионен форум за прилагане на компетентностния подход във възпитателната дейност. Финална дейност по проект „Модели на приложение на компетентностния подход във възпитателната дейност в училищна среда“. Организатори: проф. дпн Сийка Чавдарова–Костова и ас. Екатерина Томова

 

  • 30.11.2020 от 13.00 ч. – Представяне на научноизследователски резултати по Националната програма „Млади учени и постдокторанти“ - ПРОГРАМА

Форумът ще се проведе онлайн на следния линк:

https://us02web.zoom.us/j/2256337224?pwd=anA1Wm5YTElGVmZJVllCR2VoRFcwUT09
Meeting ID: 225 633 7224
Passcode: 170491

 

  • 30.11.2020 Арт констелации* – 65 ауд.

 

  • 04.12.2020 10.00 ч. – Докторантски семинар - ПРОГРАМА

Форумът ще се проведе онлайн на следния линк:

https://us02web.zoom.us/j/2256337224?pwd=anA1Wm5YTElGVmZJVllCR2VoRFcwUT09
Meeting ID: 225 633 7224
Passcode: 170491

 

  • 09.12.2020 10.00 ч. – Онлайн кръгла маса „Управление на училището в условията на Ковид-19 кризата“ - ПРОГРАМА

Линк:

https://us02web.zoom.us/j/2256337224?pwd=anA1Wm5YTElGVmZJVllCR2VoRFcwUT09

Meeting ID: 225 633 7224
Passcode: 170491

 

  • Уебинар: Преодолени предизвикателства на принудителното преминаване към дистанционно обучение - споделяне на опит на преподавателите от Софийски университет, проф. Р. Пейчева- Форсайт /датата, часът и линк ще бъдат уточнени допълнително/

 

 

* Арт констелации

За поредна година студентите от всички специалности ще споделят своите таланти и професионални Пътища чрез средствата на изкуството.

Първокурсниците ще имат възможност да опознаят своите колеги, да зададат своите въпроси за живота във Факултета, а завършващите студенти ще разкажат за преживяванията си през годините.

Танци, песни, театър, снимки, картини - все форми за себе-изразяване и израз на принадлежност към ФП.

Преподавателите и академичните наставници са в публиката на плейбек-тетъра, чийто сценарий се пише на момента.

Идеята е в полето на неформалното образование в академична среда.