Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика

   

 

 

 

 

11 май /вторник / 2021 г.

Ден на Светите братя Кирил и Методий, Патронен празник на Факултета по педагогика, ще бъде неучебен за студентите и преподавателите

11.05.2021

До студентите от 1 и 2 курс, редовна и задочна форма, специалност Социални дейности
Уважаеми колеги,

Информираме ви, че през настоящата учебна година няма да има отлагане на летните теренни практики 1 и 2 част.

Студентите от 1 курс трябва да проведат летен практикум 1.
Студентите от 2 курс трябва да проведат летен практикум 1 и летен практикум 2.
Студентите от 3 курс трябва да проведат летен практикум 2.

В края на м. май с вас ще се свържат ръководителите на съответните летни практики за инструктаж.

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

ЗА ОКС "БАКАЛАВЪР" И ОКС "МАГИСТЪР" - ЮНИ 2021

виж тук

 

ВАЖНО!

Регистрация за депозиране на дипломни работи за защити в ОКС "бакалавър" и ОКС магистър" през юни 2021 г.- от 17 до 19 май вкл.
https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=57508

СЕСИЯ / АПРИЛ-ЮНИ - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ФП - виж тук

ГРАФИК НА БИБЛИОТЕКАТА НА ФП - виж тук

 

2020

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФАКУЛТЕТА ПО ПЕДАГОГИКА - видео

 

НОВИНИ И СЪБИТИЯ - виж тук

 

УСПЕХИТЕ НА ФАКУЛТЕТА ПО ПЕДАГОГИКА - виж тук

 

АКТУАЛНО - виж тук

 

 

 

АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР 2020/2021

11.05.2015