Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика

   

ВНИМАНИЕ

Стартира процедурата по събиране на статии/студии за Годишника на Факултета по педагогика, том 113 за 2020 г.,

Книга Педагогика и Книга Социални дейности.

Пълна информация – виж тук

Магистърски програми на Факултета по педагогика

ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ

за връчване на дипломите на завършилите през учебната 2018/2019 г.

бакалаври и магистри -

виж тук

201

 

КЛИМЕНТОВИ ДНИ 2019 - виж тук

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФАКУЛТЕТА ПО ПЕДАГОГИКА - видео

 

НАШИ УСПЕХИ - виж тук

 

ERASMUS+ - Преподаватели

Уважаеми колеги,

във връзка със стартирането на конкурсна процедура за преподавателска мобилност по програма Еразъм+ Програмни страни за учебната 2019/2020 година, Ви информираме, че цялата необходима информация е налична на следния линк: https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/staff/ka103/
За тази учебна година квотата за Факултета по педагогика е 2 мобилности с цел преподаване - виж тук

Съгласно решение на ФС от 24.09.2019 г. крайният срок за подаване на документи е 30.11.2019 г. в Деканата на ФП.

Уважаеми студенти и докторанти,

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за мобилност по Програма „Еразъм+“ с цел обучение в партниращи държави (Албания, Бразилия, Грузия, Израел, Мароко, Мексико, Русия, Сърбия, Украйна и Япония). Допустими кандидати са студенти и докторанти от Софийския университет, които желаят да се обучават в университет-партньор през летния семестър на 2019/20 година.

Пълна информация можете да намерите на: https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2019/10/02/конкурс-за-мобилност-с-цел-

обучение-в-а/

Уважаеми студенти и докторанти,

Отдел „Международно сътрудничество" обявява втори конкурс по Програма Еразъм+ – мобилност с цел практика за академичната 2019/2020 г. - виж тук

 

Уважаеми студенти и докторанти,
Във връзка с изпълнението на студентските мобилности по договорите по програма Еразъм+ КД107 „Мобилност на студенти и персонал от ВУ между програмни и партниращи държави“, Ви уведомяваме, че срокът за кандидатстване е удължен - виж тук

 

 

11.05.2015