Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика

   

ВНИМАНИЕ

Стартира процедурата по събиране на статии/студии за Годишника на Факултета по педагогика, том 113 за 2020 г.,

Книга Педагогика и Книга Социални дейности.

Пълна информация – виж тук

Магистърски програми на Факултета по педагогика

ОТКРИВАНЕ на кампанията за заплащане на семестриални такси чрез СУСИ - летен семестър - виж тук

 

2020

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФАКУЛТЕТА ПО ПЕДАГОГИКА - видео

 

НАШИ УСПЕХИ - виж тук

 

КОНКУРС

за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ през академичната 2020/2021 година - виж тук

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ФЕВРУАРИ 2020 - бакалаври

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ФЕВРУАРИ 2020 - бакалаври

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ФЕВРУАРИ 2020 - магистри

ИНСТРУКТАЖ

за преддипломна практика на студентите от специалност Социални дейности

На 17.01.2020 г. (петък) от 17,00 часа в 240 аудитория (Ректорат)

 

ИНСТРУКТАЖ

за преддипломна практика и представяне на магистърските програми на студентите от специалност Педагогика (4-ти курс РО и 5-ти курс ЗО)

На 09.03.2020 г. от 11,00 ч. в 65 аудитория. ПРИСЪСТВИЕТО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

 

ИНСТРУКТАЖ

за преддипломна практика и представяне на магистърските програми на студентите от специалност Неформално образование (4-ти курс РО и 5-ти курс ЗО)

На 09.03.2020 г. от 12,00 ч. в 65 аудитория ще бъдат представени магистърските програми и от 13,00 часа ще се проведе инструктажът за провеждането на преддипломната практика. ПРИСЪСТВИЕТО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР 2019/2020

11.05.2015