Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Бакалавърски програми

   

 

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ПОСЛЕДЕН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ - виж тук

БАКАЛАВРИ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 

ЗАНЯТИЯ на студентите ЗАДОЧНО обучение

Моля, следете за евентуални промени в графика!

 

СЕСИЯ на студентите ЗАДОЧНО обучение

 

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ

Заявление за явяване на Ликвидационна сесия

 

ДИПЛОМИРАНЕ

Избор на научен ръководител

Процедура за подаване на молба за разработване на дипломна работа

Молба за разработване на дипломна работа

Молба за промяна на тема/научен ръководител

Заявление за допускане до защита на дипломна работа

Заявление за допускане до писмен държавен изпит

Заглавна страница на дипломна работа - образец със задължителната информация

Дипломна работа - технически изисквания

Оценъчна скала на дипломна работа

 

Процедура за провеждане на Държавен изпит - виж тук

Избор на избираеми дисциплини в СУСИ - виж тук

Конспекти за Държавен изпит - трите специалности

Курсови работи - специалност Социални дейности

Практическо обучение - специалност Социални дейности

 

БАКАЛАВРИ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 

ЗАНЯТИЯ на студентите РЕДОВНО обучение

Моля, следете за евентуални промени в графика!

 

СЕСИЯ на студентите РЕДОВНО обучение

 

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ

Заявление за явяване на Ликвидационна сесия

 

ДИПЛОМИРАНЕ

Избор на научен ръководител

Процедура за подаване на молба за разработване на дипломна работа

Молба за разработване на дипломна работа

Молба за промяна на тема/научен ръководител

Заявление за допускане до защита на дипломна работа

Заявление за допускане до писмен държавен изпит

Заглавна страница на дипломна работа - образец със задължителната информация

Дипломна работа - технически изисквания

Оценъчна скала на дипломна работа

АУДИТОРИИ, КОИТО СЕ ПОЛЗВАТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ФАКУЛТЕТА ПО ПЕДАГОГИКА

  • 45, 65 и 240 аудитории и 59 зала се намират в Ректората.
  • 44 зала, 43 зала, 431А, 518, 520 и 526 аудитории се намират на ІV км., І блок /с надпис Сортови семена/. Пътува се с автобус 280 и се слиза на спирката след х. “Плиска”.
  • 407 аудитория се намира в Биологически факултет, бул. “Драган Цанков” 8, до Българско национално радио.

 

Vnimanie

Решение

на Факултетния съвет

на Факултета по педагогика от 27.05.2014 г.

 

От учебната 2014/2015 година във Факултета по педагогика се въвежда семестриална заверка за присъствие и участие в упражнения, семинарни занятия, лабораторни упражнения и учебни практики и изпълнение на всички задачи по учебната програма.

Заверката се отразява в студентската книжка с подписа на водещия гореспоменатите занятия по съответната учебна дисциплина.

Допустими са не повече от три отсъствия от упражнения, семинарни занятия, лабораторни упражнения и учебни практики.

За задочно обучение съгласно решение на ДС от 9.09.2014 г.

  • За курс от 20 часа – до 4 часа
  • За курс от 30 часа – до 6 часа.
Vnimanie

Решение на ДС от 13.01.2015 г. /Протокол № 14/:

Студентите, редовна и задочна форма на обучение в ОКС „бакалавър“ за трите специалности на факултета, които не са получили заверка на упражнения по дадена учебна дисциплина, нямат право да се явят на съответния изпит в рамките на редовната сесия.

Разрешава се явяване на изпит на поправителната сесия за съответната учебна година.

Vnimanie

Решение на ДС от 11.11.2014 г.

Студенти (редовно и задочно обучение), записали условно следващ курс, имат право да се явят на невзет изпит по дадена дисциплина еднократно по техен избор в рамките на насрочените през съответната учебна година сесии (ноемврийска, януарска, априлска и юнска). Поправителна сесия – месец септември.

Vnimanie

РЕШЕНИЯ НА ФС ОТ 1.10.2013 г. (протокол № 1)

1. ФС препотвърди решението си от 2.10.2012 г. студентите да бъдат записвани в по-горен курс с не повече от 3 невзети изпита от предходната година.

2. ФС реши да се даде право на студентите от І курс да се записват във ІІ курс с не повече от 3 невзети изпита. Студентите с повече от 3 изпита не прекъсват следването си, а отпадат (губят студентски права).

Vnimanie

Потребителското си име за СУСИ можете да видите на https://cas.uni-sofia.bg/ , като въведете фак. номер и ЕГН. След като разберете потребителското си име, отидете на https://susi.uni-sofia.bg , като паролата за достъп по подразбиране е отново вашето ЕГН. След регистрацията в СУСИ можете да промените паролата си, но задължително я запомнете и запишете, за да не се налага отново да се актуализира достъпът ви до системата.