Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Бакалавърски програми

   

 

 

 

 

 

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ПОСЛЕДЕН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ - виж тук

ПЛАЩАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ПРЕЗ СУСИ - виж тук

БАКАЛАВРИ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 

ЗАНЯТИЯ на студентите ЗАДОЧНО обучение

Моля, следете за евентуални промени в графика!

 

СЕСИЯ на студентите ЗАДОЧНО обучение

 

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ

 

ДИПЛОМИРАНЕ

Процедура за подаване на молба за разработване на дипломна работа

Молба за разработване на дипломна работа

Молба за промяна на тема/научен ръководител

Молба за допускане до защита на дипломна работа

Декларация за авторство

Молба за допускане до писмен държавен изпит

Заглавна страница на дипломна работа - образец със задължителната информация

Дипломна работа - технически изисквания

 

Процедура за провеждане на Държавен изпит - виж тук

Избор на избираеми дисциплини и профил - виж тук

Конспекти за Държавен изпит - трите специалности

(Конспектите влизат в сила от 2016/2017 учебна година.)

Курсови работи - специалност Социални дейности

 

БАКАЛАВРИ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 

ЗАНЯТИЯ на студентите РЕДОВНО обучение

Моля, следете за евентуални промени в графика!

 

 

СЕСИЯ на студентите РЕДОВНО обучение

 

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ

 

ДИПЛОМИРАНЕ

Процедура за подаване на молба за разработване на дипломна работа

Молба за разработване на дипломна работа

Молба за промяна на тема/научен ръководител

Молба за допускане до защита на дипломна работа

Декларация за авторство

Молба за допускане до писмен държавен изпит

Заглавна страница на дипломна работа - образец със задължителната информация

Дипломна работа - технически изисквания

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

ПУБЛИКУВАНИТЕ НА САЙТА КОНСПЕКТИ ЗА ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ПЕДАГОГИКА, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НЕФОРМАЛНО ОРАЗОВАНИЕ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ПЕДАГОГИКА ВЛИЗАТ В СИЛА ОТ УЧЕБНАТА 2016/2017 г. И ВАЖАТ ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ СЕМЕСТРИАЛНО ПРЕДИШНИ ГОДИНИ.

Vnimanie

Решение

на Факултетния съвет

на Факултета по педагогика от 27.05.2014 г.

 

От учебната 2014/2015 година във Факултета по педагогика се въвежда семестриална заверка за присъствие и участие в упражнения, семинарни занятия, лабораторни упражнения и учебни практики и изпълнение на всички задачи по учебната програма.

Заверката се отразява в студентската книжка с подписа на водещия гореспоменатите занятия по съответната учебна дисциплина.

Допустими са не повече от три отсъствия от упражнения, семинарни занятия, лабораторни упражнения и учебни практики.

За задочно обучение съгласно решение на ДС от 9.09.2014 г.

  • За курс от 20 часа – до 4 часа
  • За курс от 30 часа – до 6 часа.
Vnimanie

Решение на ДС от 13.01.2015 г. /Протокол № 14/:

Студентите, редовна и задочна форма на обучение в ОКС „бакалавър“ за трите специалности на факултета, които не са получили заверка на упражнения по дадена учебна дисциплина, нямат право да се явят на съответния изпит в рамките на редовната сесия.

Разрешава се явяване на изпит на поправителната сесия за съответната учебна година.

Vnimanie

Решение на ДС от 11.11.2014 г.

Студенти (редовно и задочно обучение), записали условно следващ курс, имат право да се явят на невзет изпит по дадена дисциплина еднократно по техен избор в рамките на насрочените през съответната учебна година сесии (ноемврийска, януарска, априлска и юнска). Поправителна сесия – месец септември.

Vnimanie

РЕШЕНИЯ НА ФС ОТ 1.10.2013 г. (протокол № 1)

1. ФС препотвърди решението си от 2.10.2012 г. студентите да бъдат записвани в по-горен курс с не повече от 3 невзети изпита от предходната година.

2. ФС реши да се даде право на студентите от І курс да се записват във ІІ курс с не повече от 3 невзети изпита. Студентите с повече от 3 изпита не прекъсват следването си, а отпадат (губят студентски права).

Vnimanie

Потребителското си име за СУСИ можете да видите на https://cas.uni-sofia.bg/ , като въведете фак. номер и ЕГН. След като разберете потребителското си име, отидете на

https://susi.uni-sofia.bg , като паролата за достъп по подразбиране е отново вашето ЕГН. След регистрацията в СУСИ можете да промените паролата си, но задължително я запомнете и запишете, за да не се налага отново да се актуализира достъпът ви до системата.

 

АУДИТОРИИ, КОИТО СЕ ПОЛЗВАТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ФАКУЛТЕТА ПО ПЕДАГОГИКА:

 

  • 43 зала, 44 зала, 431А, 440, 518, 520, 539, 54 аудитории се намират на ІV км., І блок (с надпис Сортови семена).

Пътува се с автобус 280 и се слиза на спирката след хотел “Плиска”.

  • 407 аудитория се намира в Биологически факултет, бул. “Драган Цанков” 8, до Българско национално радио.
  • 41, 45 и 240 аудитории се намират в Ректората.
  • Аула “Лозенец” се намира в Правителствена болница на ул. “Козяк” 2.

Пътува се с автобуси 120 и 88 и ТМ9.