Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебен корпус

   

Представяне на сградата, зали, оборудване

Факултетът по педагогика се намира в сградата на Ректората на СУ "Св. Климент Охридски"

 • Декан и зам.-декани - стая 22, I етаж, Южно крило
 • Катедра по социална работа - стая 45А, II етаж, Южно крило
 • Катедра по дидактика - стая 57, III етаж, Южно крило
 • Катедра по история на педагогиката и управление на образованието - стая 58, III етаж, Южно крило
 • Катедра по теория на възпитанието - стая 67, IV етаж, Южно крило
 • Деканат - стая 56, III етаж, Южно крило
 • Отдел "Студенти" - стая 212, I етаж, Северно крило
 • Библиотека - стая 64, III етаж, Южно крило

За учебната си дейност факултетът разполага със следните аудитории:

 • 45 аудитория – 100 места - Ректорат, Южно крило, II етаж
 • 240 аудитория – 70 места - Ректорат, Северно крило, I етаж
 • 41 аудитория (само понеделник) - 70 места
 • 59 семинар – 40 места - компютър, мултимедиен проектор, телевизор, видео - Ректорат, Южно крило, III етаж
 • 518 аудитория (І блок, ІV км.) - 25 места
 • 520 аудитория (І блок, ІV км.) - 25 места
 • 539 аудитория (І блок, ІV км.) - 25 места
 • 431 А аудитория (І блок, ІV км.) - 30 места
 • 43 зала (компютърна зала, І блок, ІV км.) - 14 места, 23 компютъра, 1 мултимедиен проектор, 1 шрайбпроектор
 • 440 аудитория (І блок, ІV км.) - 15 места
 • 407 аудитория (Биологически факултет) - 30 места