Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Официални издания

   

 

Правила за приемане и отпечатване на ръкописите

Указание за приемане и оформяне на ръкописите

Книга Педагогика

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

Главен редактор:

Членове:

 • проф. дпн Я. Мерджанова
 • проф. дпн П. Цонева
 • проф. д-р Д. Господинов
 • проф. д-р Л. Стракова

 

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

 • Проф. д-р Ютака Отсука, вице-президент на университет Фукуяма, Япония (сравнително образование, висше образование)
 • Проф. д-р Мария Мерседес Бланшард, Автономен университет Мадрид, Испания (теория на възпитанието, подготовка на учители)
 • Проф. дпн Тамара Захарук, ректор на Природонаучен и хуманитарен университет, Шелдце, Полша (специална педагогика, приобщаващо образование)
 • Доц. кн Резеда Хайрутдинова, Казански федерален университет, Институт по психология и образование, Руска федерация (миграционна педагогика, музейна и театрална педагогика, методика на обучението по литература)
 • Доц. д-р Адриана Виегерова, Университет „Томаш Бата“, Злин, Чешка република, ръководител на департамент „Училищно образование“ (подготовка на учители)
 • Проф. дпн Любен Димитров, чл.-кор., СУ „Св. Климент Охридски“
 • Проф. дпн Венка Кутева, ВТУ „Св. Кирил и Методий“
 • Проф. дн Вася Делибалтова, СУ „Св. Климент Охридски“
 • Проф. д-р Емилия Василева, СУ „Св. Климент Охридски“
 • Проф. д-р Виолета Атанасова, ШУ „Еп. Константин Преславски“

 

Книга Социални дейности

Главен редактор:

Членове:

 • проф. д-р Г. Механджийска
 • доц. д-р Р. Симеонова
 • доц. д-р Т. Манасиева
 • доц. д-р Б. Мизова

 

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

 • Проф. Руди Роозе, ръководител на програма на департамента по социална работа и социална педагогика в Университета в гр. Гент, Белгия и президент на TiSSA
 • Проф. Нино Зганек, ръководител на програма по „Теория и методи на социалната работа“; член на департамента по социална работа в Университета в Загреб, Хърватска; бивш председател на EASSW
 • Проф. Ким-Патрик Сабла, член на института по социална работа в университета във Фехта, Германия; вице-президент на Университета
 • Проф. Надежда Витанова, СУ „Св. Климент Охридски“
 • Проф. Веска Шошева, Тракийски университет, Стара Загора
 • Доц. Милена Йоргова, ръководител катедра „Организация и методология на социалните дейности“ във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
 • Доц. Людмила Векова, ръководител катедра „Социални дейности“ в ПУ „Паисий Хилендарски“.

Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика:

Книга Педагогика

 

Книга Социални дейности