Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Докторанти

   

Докторанти и преподаватели

на Факултета по педагогика

докторанти
 

 

СВЕТЛАНА КОНОВА - Инспектор докторанти

e-mail: svetlana.konova@fp.uni-sofia.bg

стая 56

тел. 02/9308 337, 02/989 45 63

 
 

 

График на докторантски минимум по западен език

График на докторантски изпити по западен език

Заявление за явяване на изпит

Допълнителен прием - Комисии