Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика

   

КАНДИДАТМАГИСТЪРСКА КАМПАНИЯ 2020/2021 учебна година

 

Уважаеми кандидат-магистри,

Факултетът по педагогика има изградени традиции в предоставянето на качествено и ориентирано към развитието на кадровия потенциал обучение в два основни сектора - образователен сектор и сектор на социалната работа.
Обобщена информация за предлаганите магистърски програми - виж тук

НА ВНИМАНИЕТО

на кандидат-студентите за прием в магистърски програми във Факултет по педагогика за уч. 2020 /21 г. - виж тук

 

  • Как да изберем магистърска програма? - виж тук
  • Преди да пристъпите към подаване на документи чрез онлайн платформата, моля запознайте се с Ръководство за електронно подаване на документи - виж тук

 

ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ за обучение в ОКС „Магистър“ за учебната 2020/2021 г. става на следната платформа – fp.kmk.uni-sofia.bg

 

При необходимост от допълнително съдействие при подаването на документи, моля, обръщайте се към инсп. В. Ралева - v.raleva@fp.uni-sofia.bg

 

СЪБЕСЕДВАНЕ с кандидат-магистрите

На 29 септември (след обяд) на сайта на ФП ще бъде публикувана информация с входящите номера на кандидат-магистрите, явяващи се на събеседване, по комисии. За комисиите с по-голям брой кандидати ще има график за провеждане на събеседването!

 

На 30 септември 2020 г. ще се проведе събеседването за прием на магистри.

 

Информация за всяка от комисиите по магистърски програми:

  • КОМИСИЯ за МП „Образователен мениджмънт“ и Мениджмънт на услуги в организации за неформално образование“ – виж тук
  • КОМИСИЯ за МП „ИКТ в образованието“ и „Педагогика на девиантното поведение“ виж тук
  • КОМИСИЯ за МП „Съвременни образователни технологии“ - виж тук
  • КОМИСИЯ за МП „Управление на институциите за социална работа“ и „Квалификация и пренасочване на работна сила“ - виж тук
  • КОМИСИЯ за МП „Клинична социална работа“ и „Социална работа с бежанци и мигранти“ – виж тук
  • КОМИСИЯ за МП „Социална работа с деца и семейства“ и Кариерно образование в институции и мрежи за неформално образование“ - виж тук
  • РЕШЕНИЕ за провеждане на зимен семестър на 2020/2021 уч. година - виж тук
  • Поправителна сесия - издаване на индивидуален протокол ОКС "магистър" - виж тук

 

 

ОКС "БАКАЛАВЪР" 2020/21 г.

 

 

Уважаеми преподаватели, докторанти и студенти,

С цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус) и във връзка с писмо №9104-31/16.03.2020 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ учебните занятия се провеждат дистанционно. За начина на организация и провеждане на учебните занятия във Факултета по педагогика вижте

Актуална информация за дистанционното обучение във ФП

 

2020

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФАКУЛТЕТА ПО ПЕДАГОГИКА - видео

 

НОВИНИ И СЪБИТИЯ - виж тук

 

АКТУАЛНА информация за ДИСТАНЦИОННОТО обучение във ФП - виж тук

 

 

 

 

АКТУАЛИЗИРАН АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР 2019/2020

11.05.2015