Начало / Наука / Отдел "Научна и проектна дейност"

   

Отдел "Научна и проектна дейност"

 

Началник отдел "Научна и проектна дейност" НАДЯ СТОЯНОВА
тел. 9308 486; 987 10 45
n.stoyanova@admin.uni-sofia.bg
Специалист КРИСТИНА ФЕРДИНАНДОВА
тел.9308 514
kferdinandova@admin.uni-sofia.bg
Специалист МИЛЯНА АЛЕКСИЕВА
maleksieva@admin.uni-sofia.bg
тел. 9308 514