Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Магистърски програми

   

 

Междуфакултетска магистърска програма

MA program in English Language Teaching

 

ВЕСЕЛИНКА РАЛЕВА – Инспектор магистри

e-mail: v.raleva@fp.uni-sofia.bg

стая 212, Северно крило

тел. 9308 526, 846 71 86

sv

УЧЕБЕН ПРОЦЕС 2021/2022

 

Годишни такси за обучение на български граждани, граждани на ЕС и на ЕИП за учебната 2021/2022 г. за ОКС "Магистър"

Обучение срещу заплащане

 

Специалност Редовно обучение Задочно обучение Дистанционно обучение
Теория и управление на образованието 1500 лв. 1500 лв.  
Педагогика 1500 лв. 1500 лв. ИКТО - 1500 лв.
Социални дейности 1600 лв. 1300 лв.  

 

Съгласно чл. 31(1) 6.1. от Правилника за прием на магистри годишната такса за обучение се заплаща на две равни вноски в началото на всеки семестър.

 

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 2021/2022

Зимен семестър – от 25.10.2021 г. до 21.01.2022 г.

Летен семестър – от 21.02.2022 г. до 10.06.2022 г.

С оглед на по-късното започване на учебната година е възможно удължаване на времето на семестрите.

 

ИЗПИТНИ СЕСИИ

В рамките на учебната година има три редовни изпитни сесии – януари, април и юни.

За учебните дисциплини от зимен семестър: първа изпитна сесия – януари/февруари и втора изпитна сесия – април.

За учебните дисциплини от летен семестър: първа изпитна сесия – април и втора изпитна сесия – юни.

Поправителна сесия – от 15.08.2022 г. до 02.09.2022 г.

sv

МАГИСТРИ

 

Всички студенти - магистри,

които ще се явят на изпити през поправителната сесия, следва да имат издаден протокол за изпит в СУСИ, да са уведомили за това инсп. В. Ралева и преподавателя, при когото е изпитът.

 

Поправителна сесия - издаване на индивидуален протокол ОКС "магистър" - виж тук

Съобщение за курсовите работи в магистърските програми

ДИПЛОМИРАНЕ

 • ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - ПИСМЕН/УСТЕН - ОКТОМВРИ 2021
  • Писмен държавен изпит за маг. програма "Образователен мениджмънт": 18 октомври, 9.00 ч., зала 2, СУ - Ректорат
  • Писмен държавен изпит за маг. програма "Информационни и комуникационни технологии в образованието": 18 октомври, 9.00 ч., зала 1, СУ - Ректорат

РЕШЕНИЕ на ДС

относно процедурата за подаване на молби за разработване на дипломни работи за ОКС "магистър" в конкретната извънредна ситуация - виж тук

 

ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИПЛОМНА РАБОТА

Процедура

Mолба за разработване на дипломна работа

Молба за промяна на тема/ръководител на дипломна работа

Технически изисквания към дипломна работа

Заглавна страница на дипломна работа

ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

Процедура

Mолба за допускане до защита на дипломна работа

Оценъчна скала на дипломна работа

ПРОЦЕДУРА ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

Процедура

Заявление за явяване на държавен изпит

Доклад за стартиране на процедура за държавен изпит

ПРОВЕРКА НА ОРИГИНАЛНОСТ НА ДИПЛОМНА РАБОТА

Процедура за проверка на оригиналност на дипломна работа

Протокол за проверка на оригиналност на дипломна работа

Становище от научния ръководител на дипломанта

 

sv

КАНДИДАТМАГИСТЪРСКА КАМПАНИЯ 2021/2022

 

За учебната 2021/2022 г. Факултетът по педагогика обявява места за:

Кандидатите за магистърски програми с прием за места с държавна субсидия трябва да преминат успешно конкурсна програма (изпитните теми и литературата са посочени към всяка от програмите).

Кандидатите за магистърски програми с прием за обучение срещу заплащане участват в събеседване.

Кандидатите, положили успешно изпит по конкурсна програма, но некласирани по държавна поръчка имат право при заявено желание да участват в класиране за платено обучение, без да се явяват на събеседване.

 

КАНДИДАТМАГИСТЪРСКА КАМПАНИЯ 2021/2022

Кампанията се провежда в периода юни - септември.

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 • Представяне на магистърските програми - виж тук

За да са активни хиперлинковете в презентацията, свалете я и я гледайте в слайдшоу режим.

КАНДИДАТСТВАНЕ

 • Условия за прием

Условията за кандидатстване са посочени във всяка програма и са в зависимост от вида на приема.

 • Ръководство за онлайн кандидатстване - виж тук
 • Подаване на документи:

Документите за кандидатстване се подават на място в 212 стая, Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“ или онлайн през платформата: fp.kmk.uni-sofia.bg - виж тук

КОНКУРСНИ ИЗПИТИ

(при прием с държавна субсидия)

 • 20 септември 2021 - по комисии (очаквайте допълнителна информация)
 • Класирани кандидати - виж тук

СЪБЕСЕДВАНЕ

(при прием за обучение срещу заплащане)

 • 30 септември 2021 - по комисии:
 • Комисии за прием:

Събеседването включва въпроси, отнасящи се до мотивацията за избор на конкретните магистърски програми, лични, професионални качества и комуникативни умения на кандидатите. Като допълнителен въпрос е включен казус от педагогическата или социалната практика, чрез което се цели да се идентифицират умения на кандидатите за разсъждаване и търсене на решения на реален педагогически или социален проблем.

БАЛООБРАЗУВАНЕ И КЛАСИРАНЕ

Резултатите и класирането са по магистърски програми и входящи номера на кандидатите.

 • Класирани кандидати по магистърски програми платено обучение - виж тук

ЗАПИСВАНЕ

 • Записването ще бъде на 11, 12 и 13 октомври 2021 г. в 212 стая, Ректорат на СУ, северно крило, ет. 1 при инсп. В. Ралева.

Кандидатите да носят студентска книжка и документ за платена такса за първи семестър.

 

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА в ОКС "магистър"

 

 

Vnimanie

Решение на ДС от 11.11.2014 г.

Студенти (редовно и задочно обучение), записали условно следващ курс, имат право да се явят на невзет изпит по дадена дисциплина еднократно по техен избор в рамките на насрочените през съответната учебна година сесии (ноемврийска, януарска, априлска и юнска). Поправителна сесия – месец септември.

 

Vnimanie

Потребителското си име за СУСИ можете да видите на https://cas.uni-sofia.bg/ , като въведете фак. номер и ЕГН. След като разберете потребителското си име, отидете на

https://susi.uni-sofia.bg , като паролата за достъп по подразбиране е отново вашето ЕГН. След регистрацията в СУСИ можете да промените паролата си, но задължително я запомнете и запишете, за да не се налага отново да се актуализира достъпът ви до системата.