Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика

   
2018

 

НОВИНИ И СЪБИТИЯ - виж тук

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФАКУЛТЕТА ПО ПЕДАГОГИКА - видео

 

НАШИ УСПЕХИ - виж тук

Студентска и докторантска мобилност по Програма Еразъм+ - виж тук

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - ФЕВРУАРИ 2018 - виж тук

 

Преддипломна практика специалност Социални дейности - Заповед

 

Удължаване на срока за кандидатстване по проект "Студентски практики"

до 29 август 2018 г. - виж тук

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ПОСЛЕДЕН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ - виж тук

 

11.05.2015