Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Магистърски програми / Факултет по педагогика / ДИПЛОМИРАНЕ

   

 

РЕШЕНИЕ на ДС

относно процедурата за подаване на молби за разработване на дипломни работи за ОКС "магистър" в конкретната извънредна ситуация - виж тук

ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИПЛОМНА РАБОТА

Процедура

Mолба за разработване на дипломна работа

Молба за промяна на тема/ръководител на дипломна работа

Технически изисквания към дипломна работа

Заглавна страница на дипломна работа

Заявление за преминаване от дипломна работа към държавен изпит

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

Процедура

Формуляр за административна проверка на студентски статус при защита на дипломна работа

Оценъчна скала на дипломна работа

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

Процедура

Заявление за явяване на държавен изпит

Доклад за стартиране на процедура за държавен изпит

 

ПРОВЕРКА НА ОРИГИНАЛНОСТ НА ДИПЛОМНА РАБОТА

Процедура за проверка на оригиналност на дипломна работа

Протокол за проверка на оригиналност на дипломна работа

Становище от научния ръководител на дипломанта

 

 

ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ОКС „МАГИСТЪР“, УСПЕШНО ПОЛОЖИЛИ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ИЛИ ЗАЩИТИЛИ ДИПЛОМНА РАБОТА - виж тук

Декларация - Албум на випуска