Начало / Студенти / Стипендии

   

 

ПРОЕКТ НА МОН „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ“ – ЗИМЕН СЕМЕСТЪР уч. 2017/2018

 

От 27 ноември 2017 г. започва кандидатстването за зимния семестър на учебната 2017/2018 г. за стипендии за успех и за специални стипендии по проект BG05М2OP001-2.003 „Студентски стипендии” – 1 фаза.

 

 1. Заповед на Ректора - График за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии за зимния семестър на уч. 2017/2018 г.
 2. Правила за реда и условия за кандидатстване
 3. Служебна бележка №1
 4. Служебна бележка №2
 5. Декларация , която се попълва от студенти приети по 103 и 228 ПМС и от страни извън ЕС

 

Подробна информация можете да намерите на интернет страницата на проекта: http://eurostipendii.mon.bg/

 

 

КАМПАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ДЪРЖАВНИ СТИПЕНДИИ

ЗА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

 

Подаването на молби - декларации за участие в класирането за държавни стипендии ще се проведе от 31.10.2017 г. до 08.11.2017 г. съгласно „Правилата за отпускане на стипендии в СУ „Св. Климент Охридски“ .

 

Кандидатстване за стипендии по успех

 1. Всеки студент кандидатстващ за стипендия за успех се регистрира на адрес: http://stipendii.uni-sofia.bg/, с името и паролата си от СУСИ. Системата ще бъде активна от 8.00 ч. на 31.10.2017 г.
 2. Хартиеният вариант на молбата-декларация се разпечатва, след което се заверява от инспектор „Студенти” и се депозира при тях.
 3. Системата се затваря на 08.11.2017 г. в 20.00 часа.
 4. След изтичане на крайния срок (09.11.2017 г., 12.00 ч.) заявления-декларации няма да се приемат.
 5. Жалби и възражения се подават в Деловодството на университета – Ректорат, стая 114 или 115 на 15 и 16.11.2017 г.
 6. Постъпилите след 16.11.2017 г. жалби няма да бъдат разгледани.

 

Кандидатстване за стипендии без ограничения (целогодишни)

 1. Всеки студент кандидатстващ за стипендия за успех се регистрира на адрес: http://stipendii.uni-sofia.bg/, с името и паролата си от СУСИ. Системата ще бъде активна от 8.00 ч. на 31.10.2017 г.
 2. Хартиеният вариант на молбата-декларация се разпечатва, прилагат се необходимите документи удостоверяващи основанието за получаване на целогодишна стипендия, заверява се от инспектор „Студенти” и се депозира в сектор „Студенти“ на Ректората – стая 239
 3. Системата се затваря на 08.11.2017 г. в 20.00 часа.
 4. След изтичане на крайния срок (09.11.2017 г., 12.00 ч.) заявления-декларации няма се приемат.
 5. Жалби и възражения се подават в Деловодството на университета – Ректорат, стая 114 или 115 на 15 и 16.11.2017 г.
 6. Постъпилите след 16.11.2017 г. жалби няма да бъдат разгледани.

 

 

 

ГОДИШНИ НАГРАДИ НА АЛМА МАТЕР ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 г.
Срок за кандидатстване: 10 ноември 2017 г.

 

 

Поименна стипендия на името на братя Евлоги и Христо Георгиеви
Срок за кандидатстване: 10 ноември 2017 г.
СТАТУТ

 

 

Фондация „Подкрепа за образование” обявява конкурс за стипендианти за уч. 2017/2018 г.
Срок за кандидатстване: 6 ноември 2017 г.

 

 

Годишна стипендия на името на доц. д-р Вероника Вълканова
Срок за кандидатстване: 14 ноември 2017 г.

 

 

Именни стипендии на Фондация „ЕВРИКА"

Срок за кандидатстване: 1 септември - 15 октомври 2017 г.

 

 

Конкурс за награди на Студентския съвет
Срок за подаване на документите: 17.02 - 17.03.2017 г.