Начало / Студенти / Стипендии

   

КАМПАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ДЪРЖАВНИ СТИПЕНДИИ

ЗА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 

Подаването на заявления за участие в класирането за държавни стипендии ще се проведе от 8.00 ч. на 21.10.2019 г. съгласно Правилата за отпускане на стипендии в СУ „Св. Климент Охридски“ за зимен семестър на учебната 2019/2020 година“ .

 

Кандидатстване за стипендии по успех:

 1. Всеки студент, кандидатстващ за стипендия по успех, се регистрира на адрес: https://student.uni-sofia.bg с името и паролата си от СУСИ. Системата ще бъде активна от 8.00 ч. на 19.10.2019 г. до 23.59 ч. на 28.10.2019 г.
 2. Хартиеният вариант на заявлението се разпечатва, след което се проверява и заверява от инспектор „Студенти” на съответния факултет, като се депозира при тях в срок от 21.10.2019 г. до 29.10.2019 г.
 3. Класиране – 05.11.2019 г. след 18 ч.
 4. Жалби и възражения се подават в Деловодството на Университета – Ректорат, стая 114 или 115 на 06 и 07.11.2019 г.
 5. Окончателно класиране – 15.11.2019 г. след 18.00 ч.

 

Кандидатстване за стипендии по успех за студенти, обучаващи се в специалност от приоритетни професионални направления, включени в списъка по чл.9, ал.8 от ЗВО, редовна форма на обучение, държавна субсидия:

 1. Всеки студент, кандидатстващ за стипендия по успех за обучение в специалност от приоритетно професионално направление, се регистрира на адрес: https://student.uni-sofia.bg с името и паролата си от СУСИ. Системата ще бъде активна от 8.00ч. на 19.10.2019 г. до 23.59 ч. на 28.10.2019 г.
 2. Хартиеният вариант на заявлението се разпечатва, след което се проверява и заверява от инспектор „Студенти” на съответния факултет като се депозира при тях в срок от 21.10.2019 г. до 29.10.2019 г.
 3. Класиране – 05.11.2019 г. след 18 ч.
 4. Жалби и възражения се подават в Деловодството на Университета – Ректорат, стая 114 или 115 на 06 и 07.11.2019 г.
 5. Окончателно класиране – 15.11.2019 г. след 18.00 ч.

 

КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА СТИПЕНДИЯ ПО УСПЕХ НЕ ГАРАНТИРА КЛАСИРАНЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА, ЧЕ СТУДЕНТЪТ ОТГОВАРЯ НА УСЛОВИЯТА ЗА УСПЕШНО ЗАПИСАН КУРС И МИНИМАЛЕН УСПЕХ.

 

Кандидатстване за стипендии за НОВОПРИЕТИ студенти по реда на 103 и 228 ПМС:

 1. Всеки новоприет студент, приет по реда на 103 и 228 ПМС, се регистрира на адрес: https://student.uni-sofia.bg с името и паролата си от СУСИ. Системата 8.00ч. на 19.10.2019 г. до 23.59 ч. на 28.10.2019 г.
 2. Хартиеният вариант на заявлението се разпечатва, след което се заверява от инспектор „Студенти” на съответния факултет и се депозира в ПАРИЧЕН САЛОН в срок от 21.10.2019 г. до 29.10.2019 г.

 

Кандидатстване за стипендии за студенти от 2-ри и по-горен курс приети по реда на 103 и 228 ПМС:

 1. Всеки студент, от 2-ри и по-горен курс, приет по реда на 103 и 228 ПМС се регистрира на адрес: https://student.uni-sofia.bg с името и паролата си от СУСИ. Системата ще бъде активна от 8.00 ч. на 19.10.2019 г. до 23.59 ч. на 28.10.2019 г.
 2. Хартиеният вариант на заявлението се разпечатва, след което се проверява и заверява от инспектор „Студенти” на съответния факултет като се депозира при тях в срок от 21.10.2019 г. до 29.10.2019 г.
 3. Класиране – 05.11.2019 г. след 18 ч.
 4. Жалби и възражения се подават в Деловодството на Университета – Ректорат, стая 114 или 115 на 06 и 07.11.2019 г.
 5. Окончателно класиране – 15.11.2019 г. след 18.00 ч.

 

Кандидатстване за стипендии без ограничения (целогодишни):

 1. Всеки студент, кандидатстващ за стипендия без ограничения, се регистрира на адрес: https://student.uni-sofia.bg с името и паролата си от СУСИ. Системата ще бъде активна от 8.00 ч. на 19.10.2018 г. до 28.10.2019 г.
 2. Хартиеният вариант на заявлението-декларация се разпечатва, прилагат се необходимите документи, удостоверяващи основанието за получаване на целогодишна стипендия, заверява се от инспектор „Студенти” на съответния факултет и се депозира в сектор „Студенти“ на Ректората – стая 239 в срок от 21.10.2018г. до 29.10.2018г.
 3. Класиране – 05.11.2019 г. след 18 ч.
 4. Жалби и възражения се подават в Деловодството на Университета – Ректорат, стая 114 или 115 на 06 и 07.10.2018 г.
 5. Окончателно класиране – 15.11.2019 г. след 18. 00 ч.

 

ЖАЛБИ И ВЪЗРАЖЕНИЯ ПОДАДЕНИ СЛЕД ОПРЕДЕЛЕНИТЕ СРОКОВЕ НЯМА ДА БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ

 

 

 

„Кинкин & Партньори“ обявява ежегодния си конкурс за стипендия за студенти от специалност „Право“

Срокът за подаване на документите е 31 октомври 2019 г.

 

 

ПОИМЕННА СТИПЕНДИЯ “БРАТЯ ЕВЛОГИ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ”

Срок: 08 ноември 2019 г.

 

 

ГОДИШНИ НАГРАДИ НА АЛМА МАТЕР ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА
Срок: 08 ноември 2019 г.

 

 

Стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2020/2021 година