Начало / Образование / Академичен календар

   

 

Учебна година 2017/2018

 

ЗАПОВЕД № РД 19-167 / 01.06.2017 г.

На основание чл. 39, ал. 2 от Закона за висше образование

НАРЕЖДАМ

учебната 2017/2018 година да протече при следния график на учебния процес

 

I. Зимен семестър

Продължителност Свободни от учебни занятия дни Сесия
Редовно обучение
02.10.2017 - 19.01.2018
15 учебни седмици

25.11.2017 - Патронен празник

08.12.2017 - Студентски празник

24.12.2017 - 02.01.2018
Коледни и Новогодишни празници

22.01.2018 - 16.02.2018
Задочно обучение
Очни занятия
11.09. - 30.09.2017
I-ва: ноември - декември 2017
II-ра: януари - февруари 2018

II. Летен семестър

Продължителност Свободни от учебни занятия дни Сесия Поправителна
сесия
Редовно обучение
19.02. - 08.06.2018
15 учебни седмици

05.04 - 10.04.2018 - Великденски празници

24.05.2018 - Ден на българската просвета и славянската писменост

11.06. - 06.07.2018 20.08. - 07.09.2018
Задочно обучение
Очни занятия
22.01. - 16.02.2018
I-ва: март - април 2018
II-ра: юни - юли 2018
20.08. - 07.09.2018
  • С решение на Факултетните съвети се определя началото на учебния процес за студентите от задочна форма на обучение за ОКС "магистър" след висше образование.

 

РЕКТОР:

/проф. дфн АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ/

 

 

Учебна година 2018/2019

 

ЗАПОВЕД № РД 19-192 / 27.06.2018 г.

На основание чл. 39, ал. 2 от Закона за висше образование

НАРЕЖДАМ

учебната 2018/2019 година да протече при следния график на учебния процес

 

I. Зимен семестър

Продължителност Свободни от учебни занятия дни Сесия
Редовно обучение
01.10.2018 - 18.01.2019
15 учебни седмици

25.11.2018 - Патронен празник

08.12.2018 - Студентски празник

24.12.2018 - 02.01.2019
Коледни и Новогодишни празници

21.01.2019 - 15.02.2019
Задочно обучение
Очни занятия
10.09. - 28.09.2018
I-ва: ноември - декември 2018
II-ра: януари - февруари 2019

II. Летен семестър

Продължителност Свободни от учебни занятия дни Сесия Поправителна
сесия
Редовно обучение
18.02. - 07.06.2019
15 учебни седмици

25.04 - 30.04.2019 - Великденски празници

24.05.2019 - Ден на българската просвета и славянската писменост

10.06. - 05.07.2019 19.08. - 05.09.2019
Задочно обучение
Очни занятия
21.01. - 15.02.2019
I-ва: март - април 2019
II-ра: юни - юли 2019
19.08. - 05.09.2019
  • Откриването на учебната 2018/2019 година да се проведе на 01 октомври 2018 г.
  • С решение на Факултетните съвети се определя началото на учебния процес за студентите от задочна форма на обучение за ОКС "магистър" след висше образование.

 

РЕКТОР:

/проф. дфн АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ/