Начало / Образование / Академичен календар

   

Учебна година 2020/2021

 

ЗАПОВЕД № РД 19-290 / 21.07.2020 г.

На основание чл. 39, ал. 2 от Закона за висше образование

НАРЕЖДАМ

учебната 2020/2021 година да протече при следния график на учебния процес

 

I. Зимен семестър

Продължителност Свободни от учебни занятия дни Сесия
Редовно обучение
01.10.2020 - 22.01.2021
15 учебни седмици

25.11.2020 - Патронен празник

08.12.2020 - Студентски празник

24.12.2020 - 03.01.2021
Коледни и Новогодишни празници

25.01.2021 - 19.02.2021
Задочно обучение
Очни занятия
09.09. - 30.09.2020
I-ва: ноември - декември 2020
II-ра: януари - февруари 2021

II. Летен семестър

Продължителност Свободни от учебни занятия дни Сесия Поправителна
сесия
Редовно обучение
22.02. - 11.06.2021
15 учебни седмици

29.04 - 04.05.2021 - Великденски празници

24.05.2021 - Дни на българската просвета и славянската писменост

14.06. - 09.07.2021 16.08. - 03.09.2021
Задочно обучение
Очни занятия
25.01. - 19.02.2021
I-ва: март - април 2021
II-ра: юни - юли 2021
16.08. - 03.09.2021
  • Откриването на учебната 2020/21 година да се проведе на 01 октомври 2020 г.
  • С решение на Факултетните съвети се определя началото на учебния процес за студентите от задочна форма на обучение за ОКС ”магистър” след висше образование.

 

РЕКТОР:

/проф. дфн АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ/