Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Научна и проектна дейност"

   

 

Началник отдел "Научна и проектна дейност" НАДЯ СТОЯНОВА
тел. 9308 486
n.stoyanova@admin.uni-sofia.bg
Специалист КРИСТИНА ФЕРДИНАНДОВА
тел. 9308 514
kferdinandova@admin.uni-sofia.bg
Специалист МИЛЯНА АЛЕКСИЕВА
maleksieva@admin.uni-sofia.bg
тел. 9308 514