Начало / Студенти / Новини

   

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИ 4-ТИ КУРС, СТУДЕНТИ В ОКС МАГИСТЪР И НАСКОРО ЗАВЪРШИЛИ СТУДЕНТИ

Международна програма за помощник-учители по английски език в Испания

Срок за кандидатстстване: 17 септември 2017 г.

 
Информация за проект „Студентски практики“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
 
VI Национална Студентска Конференция по Физика и Инженерни Технологии
16 - 18 ноември 2017 г., гр. Пловдив
Срок за подаване на заявки за участие: 30 септември 2017 г.
 
Зографска електронна научно-изследователска библиотека към СУ
 

Конкурси за студенти

Именни стипендии на Фондация „ЕВРИКА"

Срок за кандидатстване: 1 септември - 15 октомври 2017 г.

 

Годишна стипендия на името на проф. Кръстьо Петков

Срок за подаване на предложения за участие в конкурса: 15 октомври 2017 г.

 

Стипендии на БЧК-Столична организация за студенти - първокурсници

Срок за подаване на документи: 30 септември 2017 г.

 

НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ЗА СТУДЕНТСКО ТВОРЧЕСТВО „ПЕТЪР УВАЛИЕВ“

Срок за изпращане на разработките: 31 октомври 2017 г.