Начало / Студенти / Новини

   
 
Среща на Експертната група на НАОА за институционална акредитация на Софийския университет със студенти и докторанти
28 февруари 2018 г., 17.30 ч. - 18.30 ч., Конферентна зала
 
Информация за проект „Студентски практики“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
 
Програма „Старт на кариерата“
 
Национална студентска конференция по фармацевтични и химични науки
19-20- април 2018 г. ФХФ на СУ
 
Зографска електронна научно-изследователска библиотека към СУ