Начало / Новини / Конкурси / Архив / Конкурс на галерия „Алма матер“ за изложби и изяви през 2024 г.

   

Предложения се приемат от 1 до 30 ноември 2023 г.

 

Възможни периоди за изложби през 2024 г.:

 

22 януари – 9 февруари

12 февруари – 1 март

4 март – 15 март

18 март – 30 март

18 юни – 5 юли

2 септември – 13 септември

 

 • Конкурсът за изложби в галерия „Алма матер“ се провежда всяка година, като предложения се приемат от 1 до 30 ноември. За краткосрочни изяви и събития (представяне на книга, дискусия, видеопрожекция, пърформанс и др.) предложения се приемат целогодишно.
 • Галерия „Алма матер“ се състои от две идентични части, като всяка част разполага със стени с размери 17 м дължина х 4 м височина.
 • Изложбите в галерия „Алма матер“ са с идеална цел. Галерията не извършва търговска дейност.
 • Предложенията за изложби и краткосрочни изяви и събития се изпращат на служебния имейл на галерията alma.mater.gallery@uni-sofia.bg и включват биография на куратора или автора на изложбата/изявата, концепция за изложбата и нейното название /изявата, описание на експонатите и необходимата изложбена площ за изложбата/изявата, предпочитан период за изложбата от посочените по-горе, визуални материали, имейл и телефон за контакт – всичко това трябва да бъде включено в един PDF файл до 5 MB.
 • До 10 декември всяка година се прави селекция на изложбите, след 10 декември кандидатите за изложби се уведомяват за резултатите от селекцията по имейл; за заявяваните целогодишно краткосрочни изяви селекции се правят ежемесечно, като заявилите краткосрочните изяви се уведомяват за резултатите от селекцията по имейл.
 • Селектираните за изложби автори/куратори, изпращат фотографии и др. материали на имейла на галерията до 20 декември. Селектираните за краткосрочни изяви автори/куратори, изпращат материали ежемесечно на имейла на галерията. Материалите се използват за създаване на плакати и покани в дигитален вид по предварително създаден и одобрен шаблон.
 • Транспортирането на творбите за изложбите и след закриването на изложбите се извършва от заявилите изложбите и не е ангажимент на галерията. Датите за транспорт до галерията и след закриване на изложбата от галерията се определят по споразумение между автора/куратора на изложбата/изявата и галерията и се спазват точно. Галерията, катедрата и университетът, както и техните представители не носят отговорност за неприбрани навреме творби в нарушение на споразумението.
 • Окачането на творбите в галерията се извършва или от авторите/кураторите на изложбите, или от специално ангажиран от галерията работник. Във втория случай се изисква изрично и предварително заявено желание от страна на авторите или кураторите на изложби за помощ при окачането, която се осъществява по споразумение между галерията и автора или куратора – разходите по окачането се поемат от авторите/кураторите на изложбите.
 • В деня на аранжирането на изложбата ръководителят на галерията съдейства на автора/куратора на съответната изложба за осигуряване на достъп до галерията, а в деня на откриването/представянето на изложбата/изявата за озвучаване (от техническата служба в СУ) и откриване на изложбата/ представяне на изявата.
 • Галерията изработва дигитални плакати и покани за изложбите/изявите и осигурява анонсиране на изложбите/изявите на дигитален екран/и в изложбената зала и на профилите на галерията в социалните мрежи. Ако авторите на изложби желаят плакати и покани на хартиен носител, разходите за отпечатването и организацията на отпечатването са за тяхна сметка. Плакатите и поканите задължително включват логото на Софийския университет, логото на ФНОИ и логото на галерията.
 • От всяка представена индивидуална изложба на кавалетни произведения от областта на съвременните визуални изкуства в галерия „Алма матер“ една творба по преценка на автора се дарява на Факултета по науки за образованието и изкуствата във вида, в който е била представена на изложбата.
 • Дарения не се правят в случай, че изложбите са от документи или експонати с историческа стойност; ако са представени краткосрочни изяви и събития като пърформанс, видеоарт и пр.; ако са представени инсталации; ако творбите са от ефимерни и неподходящи за съхранение материали; като и от групови изложби по кураторски проекти.