Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив

   
Конкурс избор на Счетоводител в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

Срок за подаване на документите: от 06 февруари 2020 г. до 14 февруари 2020 г.

Главен инспектор администрация на факултет

Срок за кандидатстване: 23.12.2019 г.

Техник по ремонт и поддръжка на ВиК системи

Срок за кандидатстване: 31.10.2019 г.

 

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG16RFOP002-1.005-0188

Срок за подаване на документите: от 02 януари 2019 г. до 10 януари 2019 г.