Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Текущи конкурси

   

 

Юридически факултет

Конкурс за доцент по 3.6. Право (Гражданско и семейно право), обявен в бр. 57 от 26.06.2020 г.

Единствен кандидат гл.ас. д-р Венцислав Людмилов Петров

Конкурс за доцент по 3.6. Право (Обща теория на правото), обявен в бр. 57 от 26.06.2020 г.

Единствен кандидат: гл.ас. д-р Симеон Ефимов Гройсман

Факултет по науки за образованието и изкуствата

Медицински факултет

Факултет по класически и нови филологии

Геолого-географски факултет

Стопански факултет

Физически факултет

Факултет по педагогика

Факултет по химия и фармация

Факултет по журналистика и масова комуникация

Философски факултет

Исторически факултет

Биологически факултет

Департамент за информация и усъвършенстване на учители