Начало / Новини / Конкурси

   
Покана за кандидатстване: Работен пакет „Мобилност“
Поканата е отворена без краен срок до изчерпване на наличния ресурс (квоти) по факултети
 
Стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2020/2021 г.
 
Обява за конкурс за подбор на преподаватели по български език и литература в чуждестранните висши училища за академичната 2019-2020 г.
Срок: 24 октомври 2019 г.
 
Конкурс за мобилност по Програма „Еразъм+“ за обучение в партниращи държави извън Европейския съюз през летния семестър на уч. 2019-2020 г.
Краен срок: 25 октомври 2019 г., 17:00 ч.
 
Покана за участие в Национална стипендийна програма на Словашката република
Срок за кандидатстване: 31 октомври 2019 г. до 16.00 ч.
 
Конкурси на БАН за избор на директори на институти
Срок за подаване на документите: 15 ноември 2019 г.
 
Покана за участие в програма „Еразъм за млади предприемачи”
 
Текущи конкурси

Конкурси за докторанти