Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Студентски клубове

   

Студентски съвет към Философски факултет

Факултетният студентски съвет при Философски факултет има за цел подобряване академичния живот на студентите във ФФ. Обръщайте се към нас с всякакви въпроси и проблеми, но също и с идеи, които имате относно оптимизиране на образованието, което получавате! Ние пък ще направим всичко възможно да асистираме в най-кратък срок и с най-точна информация.

Клуб "Европеистика"

Клуб „Европеистика“, част от едноименната катедра във Философски факултет към Софийски университет, е неформално обединение на студентите от специалността. Основната му цел е да изгради форум, който представлява студентите по европеистика, защитава интересите им, осигурявайки поле за реализация на техните различни идеи, както и обогатяването на опита им и помагайки им при изграждането на позиции по отношение на държавните и европейските въпроси.

Клуб "Публична администрация"

В съответствие с мисията на специалност „Публична администрация“, Клуб „Публична администрация“ работи за качеството на образованието и издигането на престижа на специалността, както и за изграждането на дух на общност в нея.

Студентски клуб на политолога

Студентски клуб на политолога е учреден като независимо, непартийно, доброволно сдружение на студенти по политология от Софийски университет „Св. Климент Охридски”.
Чрез клуба ние целим да получим по-експертна квалификация по теми, свързани с изучаваната от нас специалност.

Студентски философски семинар „Разсадника“

Студентски философски семинари РАЗС(А)ЪДНИКА /seminarium – (лат.) разсадник/