Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет

   

 

София 1504, бул. "Цар Освободител" №15,
Южно крило, ет. ІІІ, каб. 47
тел. 987 10 46; 93 08 351
факс 943 44 47

Сайт на Философски факултет

Capture

На 18 октомври 2019 година, петък, от 10.00 часа в 65 аудитория на Ректората ще се проведе Общо събрание на Философски факултет

при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Избор на комисии

а. Мандатна комисия

б. Комисия по предложенията за ръководни органи на Факултета

в. Комисия по провеждане на изборите

г. Атестационна комисия

 1. Избор на председател и заместник-председател на Общото събрание
 2. Отчет на Деканското ръководство за периода м.октомври 2018 - м.октомври 2019 г. и обобщен отчет за мандата
 3. Избор на Декан
 4. Избор на Факултетен съвет
 5. Разни

Регистрация от 9.00 часа.

Председател на Общото събрание:

проф. д-р Петя Кабакчиева

Забележка: Текстът на отчетния доклад ще бъде публикуван на страницата на Философски факултет и ще бъде предоставена възможност за онлайн дискусия във времето от 10 до 17 октомври 2019 г.

Номинации:

проф. Оля Харизанова,

проф. Соня Карабельова,

доц. Георги Вълчев

Биографии:

проф. Оля Харизанова,

проф. Соня Карабельова,

доц. Георги Вълчев

Мандатни програми:

проф. Оля Харизанова,

проф. Соня Карабельова,

доц. Георги Вълчев

***

***

КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ+” за летен семестър на 2019/2020 г.

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява допълнителен конкурс за подбор на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ за летния семестър на академичната 2019/2020 година.

Информация за конкурса можете да намерите на: https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2019/07/26/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d1%81-%d1%86%d0%b5%d0%bb-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be/

Моля да се запознаете внимателно с възможностите за осъществяване на мобилността, указанията за кандидатстване и необходимите документи.

Документи ще се приемат в отдел „Международно сътрудничество“, Ректорат, ет. 1, стая 5, в периода 2 септември – 11 октомври 2019 г., всеки работен ден от 09:00 – 12:00 и от 14:00 – 17:00.

 

Приложения:

***

Разписи (графици на лекционните занятия)

График на сесията

Държавни изпити

ГРАФИК НА ОСНОВНИТЕ ЕТАПИ ОТ ДЕЙНОСТИТЕ НА ОТДЕЛ СТУДЕНТИ

дипломиране, заверки, записване, подаване на молби и т.н.

Можете да проверите своето потребителско име тук, а паролата при първоначално активиране е Вашето ЕГН.
Това е линк към указанията за работа със студентската информационна система

От тук можете да изтеглите формуляри за:

 1. Прекъсване PDF или DOC
 2. Възстановяване на студентски права PDF или DOC
 3. Допускане до защита на дипломна работа PDF или DOC
 4. Допускане до държавен изпит или защита на дипломна работа срещу заплащане PDF или DOC
 5. Допускане до писмен и устен държавен изпит PDF или DOC
 6. Допускане до писмен държавен изпит PDF или DOC
 7. Допускане до защита на дипломна работа на бакалаври от специалност Философия PDF или DOC
 8. Допускане до държавен изпит на бакалаври от специалност Философия PDF или DOC
 9. Признаване на оценка PDF или DOC
 10. Условно записване PDF или DOC
 11. Молба за прекъсване PDF или DOC
 12. Ликвидационна сесия, година PDF или DOC
 13. Избираеми дисциплини - PDF или DOC

Заявка за явяване на изпит трябва да сте подали месец преди началото на сесията.

КАК СЕ ВЛИЗА В МУДЪЛ (УКАЗАНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ)