Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет

   

 

София 1504, бул. "Цар Освободител" №15,
Южно крило, ет. ІІІ, каб. 47
тел. 987 10 46; 93 08 351
факс 943 44 47

Сайт на Философски факултет

 

СТАРТИРА КАМПАНИЯ ЗА ИЗБОР ПРЕЗ СУСИ НА ДИСЦИПЛИНИ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019/20 - начало 11.12.2019, край 22.12.2019.....

--------------------------------------------------

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ НА СУ „Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ Кандидатите трябва да представят необходимите документи до 17,00 ч. на 13.12.2019 г. в електронен вариант или на хартиен носител

---------------------------------------------------

Отворена лекция за студентите на СУ "Св. Климент Охридски" относно правото им на безплатно ползване на „Microsoft 365 for education“ 05.12.2019 г., от 10:00 до 12:00 ч., зала 65, Ректорат, Южно крило

--------------------------------------------------

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Официално връчване на дипломи на бакалаври и магистри от ФФ

***

Разписи (графици на лекционните занятия)

График на сесията

Държавни изпити

ГРАФИК НА ОСНОВНИТЕ ЕТАПИ ОТ ДЕЙНОСТИТЕ НА ОТДЕЛ СТУДЕНТИ

дипломиране, заверки, записване, подаване на молби и т.н.

Можете да проверите своето потребителско име тук, а паролата при първоначално активиране е Вашето ЕГН.
Това е линк към указанията за работа със студентската информационна система

От тук можете да изтеглите формуляри за:

 1. Прекъсване PDF или DOC
 2. Възстановяване на студентски права PDF или DOC
 3. Допускане до защита на дипломна работа PDF или DOC
 4. Допускане до държавен изпит или защита на дипломна работа срещу заплащане PDF или DOC
 5. Допускане до писмен и устен държавен изпит PDF или DOC
 6. Допускане до писмен държавен изпит PDF или DOC
 7. Допускане до защита на дипломна работа на бакалаври от специалност Философия PDF или DOC
 8. Допускане до държавен изпит на бакалаври от специалност Философия PDF или DOC
 9. Признаване на оценка PDF или DOC
 10. Условно записване PDF или DOC
 11. Молба за прекъсване PDF или DOC
 12. Ликвидационна сесия, година PDF или DOC
 13. Избираеми дисциплини - PDF или DOC

Заявка за явяване на изпит трябва да сте подали месец преди началото на сесията.

КАК СЕ ВЛИЗА В МУДЪЛ (УКАЗАНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ)