Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет

   

 

София 1504, бул. "Цар Освободител" №15,
Южно крило, ет. ІІІ, каб. 47
тел. 987 10 46; 93 08 351
факс 943 44 47

Сайт на Философски факултет

График на сесията

Държавни изпити

Заплащане на семестриалните такси за зимен семестър на учебната 2020/21 - Кампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси за зимен семестър на 2020/2021 учебна година ще бъде активна в интервала 01.08. - 18.09.2020 г. и ще бъде достъпна от студентския профил. Таксата може да бъде заплатена и по банков път не по-късно от 18.09.2020 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ БАКАЛАВРИ!

Подаване на заявления за допълнителните стипендии на докторанти от летен прием

От 15.06.2020 г. до 30.07.2020 г. заявления подават онези докторанти, които за периода юли 2019 г. – юли 2020 г. имат отпечатани статии и са участвали в конференции, които дейности доказват по начина, пояснен по-долу. Останалите докторанти, които нямат подобни дейности, участват в разпределянето на средствата по право и не е нужно да подават заявления.

Стартира кампания за избор на дисциплини за зимен семестър на учебната 2020/21

Кампанията за избор на дисциплини за зимен семестър на учебната 2020/21 г. започва на 08.06.2020 г. и ще завърши на 22.06.2020 г.

Летни онлайн курсове на Университета в Лил

 

Програма „Сасакава” към Софийския университет „Св. Климент Охридски” обявява конкурс за еднократна докторантска стипендия в размер до 6000 щатски долара

Untitled-1444

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ НА ФФ: курс, създаден за да улесни работата Ви с платформата Мудъл е достъпен тук: Moodle - средства за проектиране на електронен курс

Обща информация за използването на електронната система за обучение: http://phls.uni-sofia.bg/article/details/40

 

Мерки за превенция на риска от разпространение на COVID-19

 

Capture

 

Разписи (графици на лекционните занятия)

 

ГРАФИК НА ОСНОВНИТЕ ЕТАПИ ОТ ДЕЙНОСТИТЕ НА ОТДЕЛ СТУДЕНТИ

дипломиране, заверки, записване, подаване на молби и т.н.

Можете да проверите своето потребителско име тук, а паролата при първоначално активиране е Вашето ЕГН.
Това е линк към указанията за работа със студентската информационна система

От тук можете да изтеглите формуляри за:

 1. Прекъсване PDF или DOC
 2. Възстановяване на студентски права PDF или DOC
 3. Допускане до защита на дипломна работа PDF или DOC
 4. Допускане до държавен изпит или защита на дипломна работа срещу заплащане PDF или DOC
 5. Допускане до писмен и устен държавен изпит PDF или DOC
 6. Допускане до писмен държавен изпит PDF или DOC
 7. Допускане до защита на дипломна работа на бакалаври от специалност Философия PDF или DOC
 8. Допускане до държавен изпит на бакалаври от специалност Философия PDF или DOC
 9. Признаване на оценка PDF или DOC
 10. Условно записване PDF или DOC
 11. Молба за прекъсване PDF или DOC
 12. Ликвидационна сесия, година PDF или DOC
 13. Избираеми дисциплини - PDF или DOC

Заявка за явяване на изпит трябва да сте подали месец преди началото на сесията.

КАК СЕ ВЛИЗА В МУДЪЛ (УКАЗАНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ)