Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет

   

 

София 1504, бул. "Цар Освободител" №15,
Южно крило, ет. ІІІ, каб. 47
тел. 987 10 46; 93 08 351
факс 943 44 47

Сайт на Философски факултет

Конкурс за подбор на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през академичната 2019/2020 година

 

КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ ВЪВ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

УСЛОВИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ДОКТОРАНТИ ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2018 г.

Трета Международна конференция по Публична администрация

Конкурс за подбор на студенти/докторанти с цел обучение/изследователска дейност за мобилност по програма CEEPUS - network „Philosophy and Interdisciplinarity“ за ак. 2019/20г.

 

Universität Hamburg announces three international summer schools for July 2019

ЗАПЛАЩАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2018/19 г.

такси

 

Стартира кампанията за плащане на семестриалните такси за редовно обучение за летния семестър на 2018/2019 учебна година. Кампанията ще бъде достъпна от студентския профил в СУСИ в периода 21 януари - 22 февруари 2019 г.

Кампанията за задочно обучение продължава до 31 януари 2019 г., като плащането на такси през студентския профил ще остане възможно и след тази дата, до края на кампанията за редовно обучение, но студентите задочно обучени трябва да имат предвид, че крайният срок за тяхното записване в отдел "Студенти" е 31 януари и плащането след тази дата е на тяхна отговорност и не им гарантира записване.

За плащане чрез СУСИ се използва системата за разплащане на ePay/EasyPay. За извършване на плащането операторът Ипей АД начислява съответни такси.

При такова плащане отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка.

Внимание: Остава необходимостта от записване в отдел "Студенти".

Подробна информация

При проблеми, свързани с плащането чрез СУСИ, моля обръщайте се към администраторите на СУСИ

При заплащане по банков път е необходимо да бъде направена допълнителна заверка на книжката на каса в СУ и след това за бъде направено записване в отдел "Студенти". По тази причина препоръчваме таксите да бъдат заплащани през СУСИ. Размерът на таксите и банковата сметка на университета могат да бъдат намерени ТУК

The UN International Model of the Diplomatic Academy of the Russian Foreign Office

 

Кампанията за избор на дисциплини за бакалаври и магистри, редовно обучение, ще бъде активна от 03.12. до 16.12.2018 г.

 • В периода от 19.12 до 21.12.2018 г. всички студенти са длъжни да проверяват регулярно за съобщения в СУСИ. Студентите, отписани служебно от нестартиращи дисциплини, отговарят на съобщенията, изпратени им в СУСИ, като посочват каква друга дисциплина искат да запишат

 

Отписване на дисциплини за летен семестър извън кампанията за избор да става само със заявление до декана на ФФ, подадено в отдел Студенти не по-късно от 15 дни от стартирането на летния семестър. Заявлението задължително трябва да има подпис и съгласие на преподавателя, титуляр на дисциплината.

 

Записване на дисциплини за летен семестър извън кампанията за избор да става само със заявление до декана на ФФ, подадено в отдел Студенти не по-късно от 30 дни след стартирането на летния семестър. Заявлението задължително трябва да има подпис и съгласие на преподавателя, титуляр на дисциплината.

 

Заявления за отписване и записване от дисциплини след този срок да не се приемат.

 

 

Конкурс за мобилност с цел практика по Програма Еразъм+

Разписи (графици на лекционните занятия)

График на сесията

Държавни изпити

ГРАФИК НА ОСНОВНИТЕ ЕТАПИ ОТ ДЕЙНОСТИТЕ НА ОТДЕЛ СТУДЕНТИ

дипломиране, заверки, записване, подаване на молби и т.н.

Можете да проверите своето потребителско име тук, а паролата при първоначално активиране е Вашето ЕГН.
Това е линк към указанията за работа със студентската информационна система

От тук можете да изтеглите формуляри за:

 1. Прекъсване PDF или DOC
 2. Възстановяване на студентски права PDF или DOC
 3. Допускане до защита на дипломна работа PDF или DOC
 4. Допускане до държавен изпит или защита на дипломна работа срещу заплащане PDF или DOC
 5. Допускане до писмен и устен държавен изпит PDF или DOC
 6. Допускане до писмен държавен изпит PDF или DOC
 7. Допускане до защита на дипломна работа на бакалаври от специалност Философия PDF или DOC
 8. Допускане до държавен изпит на бакалаври от специалност Философия PDF или DOC
 9. Признаване на оценка PDF или DOC
 10. Условно записване PDF или DOC
 11. Молба за прекъсване PDF или DOC
 12. Ликвидационна сесия, година PDF или DOC
 13. Избираеми дисциплини - PDF или DOC

Заявка за явяване на изпит трябва да сте подали месец преди началото на сесията.

КАК СЕ ВЛИЗА В МУДЪЛ (УКАЗАНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ)