Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет

   

 

София 1504, бул. "Цар Освободител" №15,
Южно крило, ет. ІІІ, каб. 47
тел. 987 10 46; 93 08 351
факс 943 44 47

Сайт на Философски факултет

График на сесията

Държавни изпити

 

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ НА СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТ-ДОКТОРАНТИ

Съгласно Национална програма „Млади учени и пост-докторанти“ и актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г. Философски факултет на СУ „Св.Климент Охридски“ обявява конкурс за подбор на млади учени и пост-докторанти за осъществяване на самостоятелно изследване в научните области на професионалните направления на Факултета - философия, психология, социология, антропология и науки за културата, политически науки, публична администрация, обществени комуникации и информационни науки. Краен срок за подаване на документи - 17,00 ч. на 23.02.2021 г. Процедура за подбор, условия и необходими документи

 

ПРИСЪСТВЕНО ПРИЕМНО ВРЕМЕ на инспекторите в отдел "Студенти" на Философски факултет през февруари 2021 г.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТИПЕНДИИ ЗА РЕДОВНИ ДОКТОРАНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/21

Условия за разпределение | изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ

 

Срокът за плащането на семестриални такси през СУСИ за летен семестър на 2020/ 21 г. се удължава до 28.02.2021 г.

Във връзка с продължаващата епидемична обстановка и отпадането на плащането на каса в СУ, кампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси и за летен семестър на 2020/2021 учебна година се удължава до 28.02.2021 г. прочетете повече

 

Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за подбор на студенти/докторанти с цел обучение/изследователска дейност за мобилност по програма ЦЕПУС - Проект „Философия и интердисциплинарност“, за академичната 2021/2022г.

Мобилност с цел преподаване по програма ЦЕПУС – Проект „Философия и интердисциплинарност“ за академичната 2020/21г.

Обръщение на професор Карабельова към абсолвентите на Философски факултет

Въвеждане на временни противоепидемични мерки от 29.10.2020 до 12.11.2020г.

ПРОТОКОЛ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗАРАЗА или КОНТАКТ СЪС ЗАРАЗЕНО С COVID-19 ЛИЦЕ

Заповед на декана на Философски факултет относно провеждането на зимен семестър

Кандидатстване в периода 01.11.2020 г. - 31.01.2021 г. за обучение на докторанти по програми, предлагани от ЕУИ, за аакадемичната 2021/2021 г.

Покана за участие в проучване

 

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Пълна програма с участниците, темите на изказванията, линковете към съответните събития и времето на провеждане

Програма с резюмета и линкове към съответните събития и времето на провеждане

Слово на проф. Карабельова, декан на Философски факултет, при откриването на учебната 2020/2021 година на 1 октомври 2020 г.

 

 

Заплащане на семестриалните такси за зимен семестър на учебната 2020/21 -

 

НА ВНИМАНИЕТО НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ БАКАЛАВРИ!

 

 

 

Untitled-1444

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ НА ФФ: курс, създаден за да улесни работата Ви с платформата Мудъл е достъпен тук: Moodle - средства за проектиране на електронен курс

Обща информация за използването на електронната система за обучение: http://phls.uni-sofia.bg/article/details/40

Можете да проверите своето потребителско име тук, а паролата при първоначално активиране е Вашето ЕГН.
Това е линк към указанията за работа със студентската информационна система

От тук можете да изтеглите формуляри за:

 1. Прекъсване PDF или DOC
 2. Възстановяване на студентски права PDF или DOC
 3. Допускане до защита на дипломна работа PDF или DOC
 4. Допускане до държавен изпит или защита на дипломна работа срещу заплащане PDF или DOC
 5. Допускане до писмен и устен държавен изпит PDF или DOC
 6. Допускане до писмен държавен изпит PDF или DOC
 7. Допускане до защита на дипломна работа на бакалаври от специалност Философия PDF или DOC
 8. Допускане до държавен изпит на бакалаври от специалност Философия PDF или DOC
 9. Признаване на оценка PDF или DOC
 10. Условно записване PDF или DOC
 11. Молба за прекъсване PDF или DOC
 12. Ликвидационна сесия, година PDF или DOC
 13. Избираеми дисциплини - PDF или DOC

Заявка за явяване на изпит трябва да сте подали месец преди началото на сесията.

КАК СЕ ВЛИЗА В МУДЪЛ (УКАЗАНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ)