Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет

   

 

София 1504, бул. "Цар Освободител" №15,
Южно крило, ет. ІІІ, каб. 47
тел. 987 10 46; 93 08 351
факс 943 44 47

Сайт на Философски факултет

 

 

Untitled-1444

ПРЕКЪСВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНИТЕ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ДО 25.05.2020 Г.

Допълнителна информация свързана с учебния процес и ще бъде публикувана на страницата на ФФ и на Университета или по преценка на преподавателите ще бъде изпращана на курсовите и личните е-мейли на студентите или в СУСИ и Мудъл. Можете да се свързвате и с инспекторите учебна дейност по специалности и координаторите на магистърски програми. Повече информация: ТУК

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ НА ФФ: курс, създаден за да улесни работата Ви с платформата Мудъл е достъпен тук: Moodle - средства за проектиране на електронен курс

Обща информация за използването на електронната система за обучение: http://phls.uni-sofia.bg/article/details/40

Мерки за превенция на риска от разпространение на COVID-19

 

Capture

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТИПЕНДИИ ЗА ДОКТОРАНТИ НА ФФ И УСЛОВИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО ИМ

 

Конкурс за подбор на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през академичната 2020/2021 година

 

Инструкция за попълване на електронни анкети карти за студентска оценка на преподаватели на СУ

--------------------------------------------------

СЕДМА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА КАТЕДРА ЕВРОПЕИСТИКА НА ТЕМА "СЛЕДВАЩИТЕ СЕДЕМ В ЕС"

--------------------------------------------------

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

***

Разписи (графици на лекционните занятия)

График на сесията

Държавни изпити

ГРАФИК НА ОСНОВНИТЕ ЕТАПИ ОТ ДЕЙНОСТИТЕ НА ОТДЕЛ СТУДЕНТИ

дипломиране, заверки, записване, подаване на молби и т.н.

Можете да проверите своето потребителско име тук, а паролата при първоначално активиране е Вашето ЕГН.
Това е линк към указанията за работа със студентската информационна система

От тук можете да изтеглите формуляри за:

 1. Прекъсване PDF или DOC
 2. Възстановяване на студентски права PDF или DOC
 3. Допускане до защита на дипломна работа PDF или DOC
 4. Допускане до държавен изпит или защита на дипломна работа срещу заплащане PDF или DOC
 5. Допускане до писмен и устен държавен изпит PDF или DOC
 6. Допускане до писмен държавен изпит PDF или DOC
 7. Допускане до защита на дипломна работа на бакалаври от специалност Философия PDF или DOC
 8. Допускане до държавен изпит на бакалаври от специалност Философия PDF или DOC
 9. Признаване на оценка PDF или DOC
 10. Условно записване PDF или DOC
 11. Молба за прекъсване PDF или DOC
 12. Ликвидационна сесия, година PDF или DOC
 13. Избираеми дисциплини - PDF или DOC

Заявка за явяване на изпит трябва да сте подали месец преди началото на сесията.

КАК СЕ ВЛИЗА В МУДЪЛ (УКАЗАНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ)