Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет

   

София 1504, бул. "Цар Освободител" №15,
Южно крило, ет. ІІІ, каб. 47
тел. 987 10 46; 93 08 351
факс 943 44 47

"Университетска образователна програма за третата възраст", СУ „Св. Климент Охридски“,2017

Международна конференция 20 години Публична администрация

Научна конференция: Бъдещето на ЕС и Източна Европа

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД СЪВРЕМЕННАТА ПСИХОЛОГИЯ“

Международна научна конференция: „Dialogues without Borders: Strategies of Interpersonal and Inter-group Communication“

 

Сайт на Философски факултет

Оценяване работата на преподавателите по дисциплините от учебния план

Уважаеми колеги,

Приканваме Ви да вземете участие в анкетно проучване за качеството на учебния процес.

ЛИНК КЪМ АНКЕТАТА:

http://sites.uni-sofia.bg/sociologysurvey/survey.php?sid=273

Анкетно проучване сред студентите в бакалавърска степен

ГРАФИК НА ОСНОВНИТЕ ЕТАПИ ОТ ДЕЙНОСТИТЕ НА ОТДЕЛ СТУДЕНТИ

дипломиране, заверки, записване, подаване на молби и т.н.

Разписи (графици на лекционните занятия)

График на сесията

Можете да проверите своето потребителско име тук, а паролата при първоначално активиране е Вашето ЕГН.
Това е линк към указанията за работа със студентската информационна система

От тук можете да изтеглите формуляри за:

 1. Прекъсване PDF или DOC
 2. Възстановяване на студентски права PDF или DOC
 3. Допускане до защита на дипломна работа PDF или DOC
 4. Допускане до държавен изпит или защита на дипломна работа срещу заплащане PDF или DOC
 5. Допускане до писмен и устен държавен изпит PDF или DOC
 6. Допускане до писмен държавен изпит PDF или DOC
 7. Допускане до защита на дипломна работа на бакалаври от специалност Философия PDF или DOC
 8. Допускане до държавен изпит на бакалаври от специалност Философия PDF или DOC
 9. Признаване на оценка PDF или DOC
 10. Условно записване PDF или DOC
 11. Молба за прекъсване PDF или DOC
 12. Ликвидационна сесия, година PDF или DOC
 13. Избираеми дисциплини - PDF или DOC

Заявка за явяване на изпит трябва да сте подали месец преди началото на сесията.

КАК СЕ ВЛИЗА В МУДЪЛ (УКАЗАНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ)