Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / История

   

Създаване и откриване на факултета

Накратко за нас:

Философският факултет е един от центровете на българската хуманитарна наука още от основаването на Софийския университет “Св. Климент Охридски” през 1888 г. Факултетът винаги се е отличавал с високо образователно равнище, ярка академична свобода и смел граждански ангажимент.

След отделянето на специалностите История (1972) и Педагогика (1986) факултетът постепенно придобива днешния си вид в съчетанието на фундаментални хуманитарни и обществени науки като философия (от 1888), психология (1972), социология (1976), политология (1986) и нововъзникналите и бързо развиващи се специалности Културология (1992), Библиотечно-информационни науки (1993), Публична администрация (1997) и Европеистика (1998).

Към факултета е и катедрата Реторика, обучаваща студенти от всички специалности на университета в избираеми курсове.

Колегията на Философски факултет се състои от над 220 висококвалифицирани преподаватели и служители и над 3000 студенти от цял свят в бакалавърски, магистърски и докторски програми.