Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / За кандидат-студентите - актуално

   

Онлайн Ден на отворените врати за кандидат-студенти - 24.04.2021 г. (събота) от 11.00 ч.

КОИ СМЕ НИЕ?

Философски факултет към СУ „Св. Климент Охридски“ е един от центровете на българската хуманитарна наука още от основаването на Софийския университет “Св. Климент Охридски” през 1888. Факултетът винаги се е отличавал с високо образователно равнище, ярка академична свобода и смел граждански ангажимент. В днешни дни факултетът съчетава фундаментални хуманитарни и обществени науки като Философия (от 1888), Психология (1972), Социология (1976), Политология (1986) и нововъзникналите и бързо развиващи се специалности Културология (1992), Библиотечно-информационни науки (1993), Публична администрация (1997), Европеистика (1998), Публични информационни системи (2018) и Философия на английски език (2018). Във факултета преподават над 220 висококвалифицирани преподаватели и се обучават повече от 3000 студенти в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор.

Във Философски факултет можете да се обучавате в следните специалности и форми на обучение:

Библиотечно-информационни науки – редовно и задочно обучение

Европеистика

Културология

Психология

Политология

Публична администрация

Публични информационни системи

Социология

Философия – редовно и задочно обучение

Философия (на английски език)

КАКВИ СА СРОКОВЕТЕ ЗА КАНДИДАТСВАНЕ?

 

Кандидат-студентите се регистрират за класирането в срок от 8,30 ч. на 14 юни до 17,00 ч. на 30 юни 2021 г.

КАК ДА КАНДИДАТСВАШ?

 

Процедурата по регистрация за класиране и подаване на документи за прием е електронизирана и се извършва единствено на адрес: https://online.uni-sofia.bg с линк от главната страница на Университетаhttp://www.uni-sofia.bg.

 

Достъпът до електронния портал изисква задължителна начална регистрация чрез валидни лични данни и валиден адрес на електронната поща.

 

Подробна информация за документите за участие в класиране е публикувана ТУК

Приемът на бакалаври във Философски факултет за учебната 2021/22 г. се осъществява на базата на оценките от ДЗИ и дипломата за завършено средно образование. Описание на начина, по който се образува състезателният бал за кандидатстване в специалностите на Философски факултет ще намерите, като последвате линка за съответната специалност:

Философия

Психология

Социология

Политология

Публична администрация

Културология

Библиотечно-информационни науки

Европеистика

Публични информационни системи

Философия (на английски език)

Препоръчваме да се запознаете подробно с Правилника за прием на студенти в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за учебната 2021/22, В него са описани всички възможности и частни случаи.