Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Официален календар

   

ГРАФИК ЗА РАБОТАТА НА ОТДЕЛ СТУДЕНТИ КЪМ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Студентите (бакалаври и магистри) ще се записват в по-горен курс от 01.09.2014 до 30.09.2014 г. включително. Учебната година започва на 01.10.2014 г. Зимният семестър продължава до 23.01.2015 г. Януарската сесия е от 26.01. до 20.02.2015 г. Протоколи за условни и ликвидационни изпити се заявяват и издават 10 дни преди изпита.

Бакалаврите, които имат по учебен план изборни дисциплини за първи семестър, трябва да се запишат за тях до 19.10.2014г.

Връчването на дипломите за завършена степен Бакалавър е на 03.12.2014 г., за степен Магистър ще бъде на 04.12.2014 г. Дипломантите ще се регистрират от 9.30 ч. до 10.30 ч. пред аулата; регистрацията е на две места – за дипломи и за тоги. Официалната церемония ще започне в 11.00 часа.

Студентите бакалаври, които ще се дипломират на 26.01.2015 г. и на 02.02.2015 г., трябва да подадат молби за допускане до дипломиране от 08.01.2015 г. до 20.01.2015 г. при инспектора, отговарящ за съответната специалност.

За изготвянето на дипломите на студентите бакалаври, защитили успешно през м. януари и м. февруари 2015 г., е необходимо да донесат снимка /формат за документ/ и бележка от съответната библиотека, че не дължат книги. Срок за подаване – от 05.02.2015 г. до 13.02.2015 г.

Летният семестър ще се заверява от 16.02.2015 г. до 26.02.2015 г., заплащането на семестриалната такса се заплаща в същия срок. Заверката ще се извършва от груповия отговорник на съответния курс. Летният семестър започва от 23.02. до 12.06.2015 г. Сесията е от 15.06. до 10.07.2015 г. Поправителната сесия е от 24.08. до 11.09.2015 г.

Студентите магистри, които ще се дипломират през м. март 2015 г. ще подават молби за допускане до защита на магистърска теза две седмици преди датата за защита (датите ще бъдат посочени от всяка катедра).

За изготвянето на дипломите на студентите магистри, защитили успешно през м. март 2015 г., е необходимо да донесат снимка и бележка от съответната библиотека, че не дължат книги. Срок – до края на м. март 2015 г.

Официалното връчване на дипломите на завършилите през м. февруари и м. март 2015 г. ще бъде на 21 май 2015 г. Регистрацията на дипломантите е от 8.30 часа до 9.15 часа в аулата на Софийския университет. Церемонията за официалното връчване на дипломите ще започне в 9.30 часа.

Студентите бакалаври, които ще се дипломират през м. юни трябва да подадат молби за допускане до държавни изпити или защита на дипломна работа от 12.06. до 24.06.2015 г.

Писменият държавен изпит ще се проведе на 29.06.2015 г.

Устният държавен изпит или защита на дипломна работа ще се проведат на 06.07.2015 г.

За изготвянето на дипломите на студентите /бакалаври/ дипломирани на горепосочените дати, е необходимо те да донесат една снимка /формат за документ/, бележка от съответните библиотеки, че не се дължат книги в срок 08.07. до 14.07.2015 г.

Защитите на студентите магистри ще се проведат през м. юли 2015 г. (датите ще се уточнят от съответните катедри и молбите за допускане до защита се подават 1 седмица преди защитата при инспектора, отговарящ за специалността/. Снимка и бележка, че не дължат книги се подават от 01.09. до 08.09.2015 г.

Записването на новоприетите студенти ще бъде по график, изготвен от Учебен отдел на СУ.

Годишните отпуски на инспекторите от отдел студенти ще бъдат съобразени със записването на новоприетите студенти и ще бъдат оповестени допълнително.

Студентите ще се записват в по-горен курс от 01.09. до 30.09.2015 г.

Студентите, които искат да учат втора нова специалност или да се преместят в нова специалност, трябва да са положили всички изпити по учебен план и да имат нужния брой кредити.

От тук можете да изтеглите формуляри за:

 

 

 1. Прекъсване PDF или DOC
 2. Възстановяване на студентски права PDF или DOC
 3. Допускане до защита на дипломна работа PDF или DOC
 4. Допускане до държавен изпит или защита на дипломна работа срещу заплащане PDF или DOC
 5. Допускане до писмен и устен държавен изпит PDF или DOC
 6. Допускане до писмен държавен изпит PDF или DOC
 7. Допускане до защита на дипломна работа на бакалаври от специалност Философия PDF или DOC
 8. Допускане до държавен изпит на бакалаври от специалност Философия PDF или DOC
 9. Признаване на оценка PDF или DOC
 10. Условно записване PDF или DOC
 11. Молба за прекъсване PDF или DOC
 12. Ликвидационна сесия, година PDF или DOC

 

Заявка за явяване на изпит трябва да сте подали месец преди началото на сесията.