Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Официален календар

   

ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ КЪМ АКАДЕМИЧНИЯ КАЛЕНДАР ЗА УЧ. 2022/ 2023 г.

 

 

Дата, час, място

 

 

 

 

 

Бележка

 

 

16.08.2022 г. до 03.10.2022 г.

 

 

Записване на студентите в по-горен курс

 

Студентите с повече от един изпит подават молби за условно записване; записването е при отговарящия за специалността инспектор «Студенти»

Молби за прекъсване се подават в периода 19.09.2022 до 03.10.2022

Заплащане на семестриалните такси - през СУСИ (чрез EPay/EasyPay) или по банков път . Заплатилите по банков път или на каса на Изи пей без код задължително предоставят документ за платена такса по имейл или на хартия на отговарящия за специалността инспектор «Студенти»

05.09.2022 до 30.09.2022 г. Очни занятия на студентите обучавани в задочна форма  
03.10.2022 г. до 20.01.2023 г. Продължителност на зимен семестър
02.11.2022 г. Официално връчване на дипломите на завършилите студенти през м. юни-юли 2022 г. – бакалаври
04.11.2022 г. Официално връчване на дипломите на завършилите студенти през м. юни-юли 2022 г. – магистри
01.12.2022 до 13.12.2022 г. Кампания за избор на дисциплини за летен семестър Бакалаври и магистри
09.01.2023 г. до 20.01.2023 г. Подаване на молба за допускане до държавни изпити или защита на дипломни работи Студентите подават молба при отговарящия за специалността инспектор «Студенти»
30.01.2023 г. Писмен държавен изпит
06.02.2023 г. Устен държавен изпит/защита на дипломна работа  

 

10.02.2022 г. до 20.02.2022 г.

 

Дипломираните студенти подават снимки и бележка от библиотеката от изготвяне на диплома.

Снимките трябва да са 2 броя – 3,5 см. на 4,5 см.

Подават се при отговарящия за специалността инспектор «Студенти»

 

23.01.2023 г. до 17.02.2023 г.

 

 

Зимна изпитна сесия

 

Студентите записани с условни изпити имат право да се явят на неположените изпити от януарска сесия на предишната учебна година. Таксата за протоколите се заплаща по банков път или на каса на Изи пей, след което платежното се изпраща по имейл на отговарящия за специалността инспектор «Студенти»

 

07.11.2022 до 02.12.2022 г.

 

 

Предварителна изпитна сесия за студентите обучавани в задочна форма

 

Студентите, обучавани в задочна форма и записани с условни изпити, имат право да се явят на неположените изпити от ноемврийска и януарска сесия от предишната учебна година. Таксата за протоколите се заплаща по банков път или на каса на Изи пей, след което платежното се изпраща по имейл на отговарящия за специалността инспектор «Студенти»

 

До 23.01.2023 г.

 

 

Записване за летен семестър за студентите, обучавани в задочна форма.

 

Заплащане на семестриалните такси - през СУСИ (чрез EPay/EasyPay) или по банков път. Заплатилите по банков път или на каса на Изи пей без код задължително предоставят документ за платена такса по имейл или на хартия на отговарящия за специалността инспектор «Студенти»

 

23.01.2023 г. до 17.02.2023 г.

 

Очни занятия на студентите, обучавани в задочна форма

Заверяване на студентски книжки на студентите, обучавани в задочна форма.

20.02.2023 г. до 09.06.2023 г. Продължителност на летен семестър

 

 

 

До 20.02.2023 г.

 

 

Записване за летен семестър за студентите, обучавани в редовна форма

 

Заплащане на семестриалните такси - през СУСИ (чрез EPay/EasyPay) или по банков път . Заплатилите по банков път или на каса на Изи пей без код задължително предоставят документ за платена такса по имейл или на хартия на отговарящия за специалността инспектор «Студенти»

 

10.02.2023 г. до 03.03.2023 г.

 

 

Заверяване на студентските книжки за летния семестър на уч. 2022/2023 г.

 

Семестриалната такса се заплаща, студентските книжки се събират от груповите отговорници и се заверяват от отговарящия за специалността инспектор «Студенти»

 

13.02.2023 г. до 24.02.2023 г.

 

 

Подаване на молба за допускане до защита

 

Студентите магистри подават молба за допускане до защита при отговарящия за специалността инспектор «Студенти»
От 01.03.2023 г. до 15.03.2023 г. Защити на дипломни работи на студентите магистри Датите се уточняват от съответната катедра

 

16.03.2023 г. до 24.03.2023 г.

Дипломираните през м. март магистри подават снимки и бележка от библиотеката от изготвяне на диплома.

Снимките трябва да са 2 броя – 3,5 см. на 4,5 см.

Подават се при отговарящия за специалността инспектор «Студенти»

20.03.2023 г. до 07.04.2023 г.

 

Сесия за студентите обучавани в задочна форма

 

Студентите, обучавани в задочна форма и записани с условни изпити, имат право да се явят на неположените изпити от априлска и юнска сесия от предишната учебна година.

Таксата за протоколите се заплаща по банков път или на каса на Изи пей, след което платежното се изпраща по имейл на отговарящия за специалността инспектор «Студенти»

 

18.05.2023 г.

 

Официално връчване на дипломите на завършилите през м януари, февруари и март 2023 г. студенти – бакалаври и магистри Часът и мястото на връчване на дипломите ще бъде обявено на сайта на факултета в началото на м. май 2023 г.
05.06.2023 до 20.06.2023 г. Кампания за избор на дисциплини за зимен семестър на учебната 2023/24 Бакалаври и магистри

 

12.06.2023 г. до 07.07.2023 г.

 

 

Лятна изпитна сесия

 

Студентите записани с условни изпити имат право да се явят на неположените изпити от юнска сесия на предишната учебна година.

Таксата за протоколите се заплаща по банков път или на каса на Изи пей, след което платежното се изпраща по имейл на отговарящия за специалността инспектор «Студенти»

12.06.2023 г. до 23.06.2023 г. Подаване на молби за допускане до държавни изпити и защита на дипломна работа Студентите, бакалаври и магистри, подават молби при отговарящия за специалността инспектор «Студенти»

 

26.06.2023 г.

 

 

Писмен държавен изпит, бакалаври

 

Датите за държавните изпити за специалност Европеистика се уточняват от катедрата и се насрочват за края на м. юли 2023 г.

03.07.2023 г.

 

Устен държавен изпит/защита на дипломна работа, бакалаври

 

 

От 01.07.2023 г. до 09.07.2023 г. Защити на дипломни работи, магистри Датите се уточняват от катедрите
Юли 2023 г. Записване на новоприетите студенти, бакалаври Датите се уточняват от Учебен отдел на СУ
Датата ще бъде уточнена допълнително Втора редовна сесия за дипломиране на студентите от специалност Културология – държавен изпит Молбите за допускане се подават една седмица преди държавния изпит при отговарящия за специалността инспектор «Студенти»
Датата ще бъде уточнена допълнително Втора редовна сесия за дипломиране на студентите от специалност Културология – защита на дипломна работа Молбите за допускане се подават една седмица преди защитата при отговарящия за специалността инспектор «Студенти»

 

21.08.2023 г. до 03.09.2023 г.

 

Дипломираните през м. юни-юли студенти, бакалаври и магистри, подават снимки и бележка от библиотеката от изготвяне на диплома.

 

Снимките трябва да са 2 броя – 3,5 см. на 4,5 см.

Подават се при отговарящия за специалността инспектор «Студенти»

21.08.2023 г. до 03.09.2023 г. Поправителна сесия

 

За промяна на дати и срокове следете редовно сайта на Философски факултет

От тук можете да изтеглите формуляри за:

Забележка: Всички заявления се подават при съответния инспектор в отдел Студенти! Консултирайте се с тях, ако не сте сигурни как да подадете заявлението.

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

 1. Заявление за прекъсване на учебна година PDF или DOC
 2. Заявление за възстановяване на студентски права – отдел „Образователни дейности“ PDF или DOC
 3. Заявление за възстановяване на студентски права- сектор „Студенти“ PDF или DOC
 4. Допускане до защита на дипломна работа PDF или DOC
 5. Допускане до държавен изпит или защита на дипломна работа срещу заплащане PDF или DOC
 6. Допускане до писмен и устен държавен изпит PDF или DOC
 7. Допускане до писмен държавен изпит PDF или DOC
 8. Допускане до защита на дипломна работа на бакалаври от специалност Философия PDF или DOC
 9. Допускане до държавен изпит на бакалаври от специалност Философия PDF или DOC
 10. Признаване на оценка PDF или DOC
 11. Условно записване PDF или DOC
 12. Ликвидационна сесия, година PDF или DOC
 13. Записване или отписване на дисциплина PDF или DOC
 14. Декларация за уникалност на дипломната работа PDF или DOC
 15. Заявление за издаване на дубликат на диплома PDF или DOC
 16. Заявление за обучение във втора Специалност PDF или DOC
 17. Заявление за отпускане на финансова помощ на учащи (само редовна форма на обучение, държавна поръчка) PDF или DOC
 18. Заявление за издаване на европейско дипломно приложениe PDF или DOC