Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / История / Декани и ръководители катедри

   

Ръководители на катедри във Философски факултет за периода от 1986 - 2008 г.

Специалност Философия

Катедра “Философия”

1986 - 1989 г. проф. д.ф.н. Иванка Василева Апостолова

1989 – 1993 г. проф. д.ф.н. Любен Кирилов Сивилов

1993 – 1999 г. проф. д.ф.н. Сергей Стоилов Герджиков

1999 – 2006 г. доц. д-р Пламен Матеев Макариев

Катедра “История на философията”

1986 - 1989 г. проф. д.ф.н. Николай Николов Ирибаджаков

1989 – 1999 г. проф. д.ф.н. Цочо Христов Бояджиев

1999 – 2006 г. проф. д.ф.н. Георги Теологов Каприев

Катедра “Логика, етика и естетика”

1986 - 1989 г. проф. д.ф.н. Исак Соломон Паси

1989 – 1995 г. проф. д-р Витан Стефанов Митев

1995 – 2003 г. доц. д-р Искра Кирилова Цонева

2003 – 2006 г. доц. д-р Недялка Игнатова Видева

Специалност Психология

Катедра “Социална, трудова и педагогическа психология”

1986 – 1988 г. проф. д.пс.н. Димо Йорданов Йорданов

1988 - 1996 г. проф. д.пс.н. Крум Димитров Крумов

1996 - 2003 г. проф. д.ф.н. Дончо Николов Градев

2003 - 2006 г. доц. д-р Снежана Евлогиева Илиева

Катедра “Обща, експериментална и генетична психология”

1986 – 1991 г. проф. д.пс.н. Павел Ангелов Александров

1991 – 1995 г. доц. д-р Иван Тонев Димитров

1995 – 1999 г. проф. д.пс.н. Павел Ангелов Александров

1999 - 2006 г. доц. д-р Евдокия Кънчева Христова – Славчева

Специалност Социология

Катедра “Социология”

1986 – 1991 г. проф. д.ф.н. Любен Янев Николов

1991 – 1999 г. проф. д.ф.н. Елена Василева Михайловска

1999 - 2006 г. проф. д.с.н. Майя Димитрова Грекова

Специалност Политология

Катедра “Политология”

1986 – 1990 г. проф. д.ф.н. Минчо Семов Генчев

1990 – 1993 г. проф. д.п.н. Димитър Иванов Иванов

1993 - 1999 г. проф. д.п.н. Тодор Александров Танев

1999 - 2006 г. доц. д.с.н. Огнян Димитров Минчев

Специалност Културология

Катедра “История и теория на културата”

1986 – 1992 г. чл.-кор. проф. д.и.н. Николай Генчев Николов

1992 – 2004 г. проф. д.ф.н. Ивайло Боянов Знеполски

2004 – 2006 г. доц. д-р Александър Динов Кьосев

Специалност Публична администрация

Катедра “Публична администрация”

1997 – 2003 г. проф. д.п.н. Тодор Александров Танев

2003 – 2006 г. доц. д-р Милена Христова Стефанова

Специалност Европеистика

Катедра “Европеистика”

1998 – 2006 г. доц. д-р Нели Ангелова Огнянова

Специалност Библиотечно-информационни науки

Катедра “Библиотекознание, научна информация и културна политика”

1986 – 1989 г. доц. Любен Атанасов

1990 – 1993 г. проф. Елит Николов Иванов

1993 - 1999 г. проф. д.ф.н. Анка Атанасова Гергова

1999 - 2003 г. доц. д-р Александър Георгиев Димчев

2003 - 2006 г. доц. д-р Татяна Ганева Янакиева