Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Философски факултет - архив конкурси / Конкурс за професор по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата /Теория и история на културата. История на българската средновековна култура/, обявен в Държавен вестник бр. 61 от 28.07.2017г

   

Кандидат: доц. д.н. Цветелин Йорданов Степанов